Našel se další dokument, který jsme dlouho hledali a na který nás nyní čtenář upozornil.  (věděli jsme o něm, ale nevěděli jsme, v kterém dokumentu) A ani v roce 2000 před divadlem "Ta Fantastika" jsme nedokázali přímo ukázat na konkrétní důkaz.

 

DNES JE NA SVĚTĚ A VE ČTVRTEK BUDE DOLOŽEN!

A přesně tento dokumentární seriál a další dokumenty o konci druhé světové války popudily natolik americkou ambasádu, že začala jednat a dnes i lidé mohou díky tomuto dokumentu, vytvořeném: POZOR - ve svobodné české televizi pochopit, proč už nemohlo toto médium nadále svobodně vysílat a bylo obsazeno partou v čele se spacákovým teroristou Rumlem!

Samozřejmě spojeno se vstupem do EU a propagandou, abychom neřekli ne!

Děkujeme čtenáři Pavlovi Brychtovi za odkaz. KONEČNĚ!

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

  • *

    Bojovníci za vlastní prachy a zájmy, pane Brychto! Houbeles propaganda EU.

  • Ďuro Trulo

    Proboha nečekejte na nic a okamžitě to vyvěste na veb, protože ve čtvrtek budete mít veb zlikvidovaný. Opravdu si myslíte, že židofašouni ctí nějaké zákony. Oni je pouze kupují u slouhů zvaných politici (zrádci lidu) a ty zákony jsou otrokářské a ani ty nedodržují. Hned to vyvěste, ať lidi stahujou a šíří, dokud to jde!!!!