• Exprezidente Klausi, stačí zavelet, my na odchod z EU už připraveni jsme!

  Nastal čas začít připravovat Českou republiku na odchod z Evropské unie, je to jediná cesta, jak „udržet a zachránit náš stát”, domnívá se někdejší prezident Václav Klaus.

   

  Prohlášení Petra Pokorného a přátel SP (Skrytá Pravda)

  Vážený pane exprezidente Klausi, my, kteří jsme veřejně vystupovali proti vedoucí úloze KSČ a okupaci Československa, se stejnou vahou protestujeme proti zločinnému vydírání občanů České republiky fanatickou terorizující skupinou vůdců, kteří opět tvrdí, že jejich pravda je ta jediná jako byla doktrína bolševické Moskvy.  A právě vzhledem k historickým zkušenostem s Velkoněmeckou říší, s Hitlerem, s RVHP a nadvládou SSSR jsme stejně odmítali nátlak dalšího uskupení nazvaného Evropská unie, což se nám nyní potvrdilo a hloupá důvěřivost části spoluobčanů, kteří naskočili na vějičku svobody se nám vše vrátilo oknem, když jsme totalitu vyrazili dveřmi.

   

  Současně zde předkládám důkaz, že nadšení v roce 2002 bylo na hranici nula, kdy jsem upozorňoval na šílenosti, které nyní všichni citují. Nahrávka je stará patnáct let a můžete posoudit sami, zda pochybnosti byli tenkrát na místě.

  Vzhledem k tomu, že skutečnosti jsou daleko strašnější, než jsem si vůbec uměl představit, jsem (jsme) jednoznačně pro co nejrychlejší odchod z prapodivného systému, který předčil dokonce i bájnou RVHP s Brežněvem v čele.

  Dokonce i se stejnými výhrůžkami Junkerse jako Brežněva v roce 1968 a dokonce se nám zde opět prohánějí železné maringotky jako v roce 1968.

  Pravda, o padesát let modernější, ale se stejnou rétorikou!

   

  Prohlášení Václava Klause a IVK k nepřijatelnému zacházení Evropské unie s Českou republikou

  Tisková sdělení, 13. 6. 2017

  1. Zásadně a zcela rezolutně protestujeme proti rozhodnutí EU zahájit s Českou republikou řízení kvůli tzv. nerespektování přijímání migrantů na základě Bruselem nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snaze trestat nás a přinutit nás k poslušnosti.

  2. I těm, kteří to ještě nevěděli, ukázala tímto svým krokem Evropská komise, jaké je postavení České republiky v Evropské unii a jaké s námi její vrcholní představitelé mají úmysly.

  3. Odmítáme pokračující bagatelizaci toho, co se právě teď, v úterý 13. června 2017, stalo. Jde o novou, dosud nevídanou věc. Odmítáme záměr povinně dosídlovat území našeho státu cizinci. Odmítáme dopustit přeměnu naší země v multikulturní společnost nepřizpůsobivých komunit, jaké vidíme v současnosti ve Francii či Velké Británii. A to ještě nezmiňujeme s masovou migrací spojený dnes už téměř každodenní terorismus.

  4. Odmítáme argument, že musíme „být u toho“, že musíme „být přítomni“ rozhodování, že musíme být v tak zvaném „tvrdém jádru“ unie. U rozhodovacích procesů v EU sice dnes jsme, ale my nerozhodujeme. Naše přítomnost nemá fakticky žádný význam. Náš hlas je ignorován. Nerozhoduje se podle nás. Rozhoduje se o nás.

  5. Nenechme se vydírat hrozbami ukončení evropských dotací. Dotace nepotřebujeme a nechceme je. Odmítáme jak naše platby do Bruselu, tak dotace z Bruselu. Odmítáme zhoubnou, silou prosazovanou politiku EU jako celek.

  6. Z toho všeho plyne jediný možný a současně jediný nutný závěr: nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie. Je to jediná cesta, jak náš stát, který jsme zdědili od našich předků a který máme povinnost jako svébytnou entitu předat budoucím generacím, udržet a zachránit.

  Václav Klaus a IVK, 13. června 2017.

   

   

  Doplnění: Vážená Evropská unie: nechte si své dotace, nechte si své migranty, jakožto my si necháme peníze, které vznikají na území České republiky.  A buď nám necháte klasický volný obchod a my budeme přáteli, nebo se budeme orientovat na Velkou Británii, možná USA (pokud tam nezvítězí šílená levicová totalita neziskových organizací)  stejně tak, jako na státy na východ od nás. Češi byli mnohokrát vydíráni od Křižáků, po gestapo až k bolševikům, abychom se my, velikostí malý národ, ale když šlo do tuhého a svoboda už byla zdánlivě ztracená, vždy nakonec dokázali semknout a ukázali naši velikost!

   

   

   

   

 • Jsme tu. Vznikl spolek Czexit, jehož cílem je referendum o vystoupení či setrvání v EU

  František Matějka
   
  Občané ČR měli právo hlasovat o vstupu do EU. Právo na referendum o vystoupení či setrvání v EU jim vláda odpírá. V době referenda jsme kromě jednostranné kampaně pro vstup neměli žádné zkušenosti. Dnes už je máme. Děkujeme.

  Posledních 14 dnů bylo opravdu výživných na odkrytí karet vrcholných představitelů EU i vlád členských států. Namátkou:

  1) „Evropa ultranacionalistů, když oni zvítězí, to budeme mít takovou Evropu, jen v této věci, ale i v každé jiné. Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být vynutitelné silou. Nemůže být, a já patřím k lidem, kteří to říkají, abychom v XXI. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je potřeba zabojovat a potřeba říct, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, abychom dosáhli svůj cíl,“ prohlásil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz v televizi ZDF na adresu členských států EU, které nesouhlasí s imigrační politikou EU, s kvótami a přerozdělováním.

  2) „Nemůžeme tolerovat, že jsou tak masivně narušovány základní hodnoty Evropské unie. Kdo tak jako Maďarsko staví ploty proti válečným uprchlíkům, porušuje svobodu tisku a nezávislost justice, ten by měl být dočasně, nebo v případě potřeby trvale, vyloučen z EU,“ řekl lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn deníku Die Welt. Zároveň prohlásil, že pro pozastavení členství některé země by unijní předpisy neměly vyžadovat jednomyslný souhlas celé Unie, ale jen většiny států.

  3) „Česká republika se ale nedomnívá, že bychom teď měli ztrácet čas tím, že budeme diskutovat o smlouvách, že budeme diskutovat o evropských institucích,“ řekl Bohuslav Sobotka během summitu EU v Bratislavě. „Protože jaká je alternativa? Alternativa je protekcionismus, alternativa je stavění plotů, zdí mezi členskými státy EU. Alternativa jsou konflikty mezi jednotlivými státy. Já myslím, že to si nikdo nepřeje,“ doplnil svoji úvahu. Je to postoj premiéra České republiky k návrhu Maďarska a Polska, jejichž zástupci v Bratislavě požadovali, aby se část kompetencí z evropských institucí vrátila zpět na národní úroveň. Sobotka a Fico takové snahy jednoznačně odmítli.

  4) „Pro Británii to bude velmi složité. EU využije této příležitosti, aby veřejnosti ukázala: 'koukejte se, teď uvidíte, proč je důležité zůstat v EU'. Toto bude (unijní) pozice,“ nechal se slyšet premiér Slovenska Fico, který si z omáčky kolem podstaty nic nedělá. Prý ani síla britské ekonomiky, která je pátá největší na světě, nebude pro EU tak velkým lákadlem, aby přistoupila při jednání o brexitu na požadavky Londýna a odchod mu usnadnila. Brexit bude prý pro Londýn velmi bolestivý, protože Evropská unie se postará o to, aby se Británii mimo společenství dařilo hůř, než když byla v něm. Bravo!

  5) Poslanci Evropského parlamentu v době, kdy jsou v platnosti stále otevřená jednání s Tureckem o jeho vstupu do EU a zrušení vízové povinnosti do Schengenu, kritizovali v přijaté rezoluci polskou vládu. Ve Štrasburku přijali usnesení, které odsuzuje krizi polského ústavního soudu a viní z něj vládní stranu Právo a spravedlnost. Ve stejný okamžik cudně klopí oči, když pokračují Erdoganovy totalitářské čistky například v soudnictví, ve školství, nebo mezi novináři, Turecko propouští 34 tisíce vězňů, aby uvolnilo cely pro vězně politické, a ve jménu boje proti Islámskému státu vojensky masakruje Kurdy.

  Není to tak dávno, kdy Vláda ČR oficiálně prohlásila: „Dlouhodobou prioritou zahraniční politiky vlády České republiky a národním zájmem je být členem EU (...). Projekt evropské integrace, tzn. stabilizovaná, soudržná a fungující Evropská unie, je důležitým aspektem našeho fungování uvnitř Evropy, pozitivní budoucnosti a zárukou dalšího bezpečného rozvoje ČR. Vláda v této souvislosti nezvažuje činit jakékoli kroky, které by naše členství a dlouhodobé směřování zahraniční politiky ČR jakkoli zpochybňovaly, nepočítá se tedy ani s žádnými referendy.“ Mezitím stihli v našem vlastním parlamentu bez sebemenšího zájmu médií ořezat neparlamentní strany, které mají ambici toto novodobé budovatelství socialistických pětiletek a desetiletek zastavit. To vše pod deštníkem údajného boje proti korupci a za transparentnost.

  Evropská unie se od našeho vstupu v roce 2004 výrazně změnila. Tehdy investovala vláda 200 milionů korun z veřejných peněz do jednostranné propagace vstupu České republiky do tohoto projektu. Občané měli nulové zkušenosti s fungováním EU a dopady na jejich životy. Dnes už tyto zkušenosti mají a dokáží posoudit důsledky uplatňování stále větších pravomocí kariérních politiků a úředníků. Občan členského státu postupně ztrácí v rámci EU sílu hlasu ve volbách dát zpětnou vazbu politikům rozhodujícím o jeho životě. My ve svobodu a demokracii věříme, a proto chceme poskytnout občanům České republiky svobodnou možnost se v referendu rozhodnout, jestli chtějí být nadále součástí projektu EU, nebo vrátit větší kontrolu nad svými životy zpět do vlastních rukou. Nic víc, ale také nic méně.

  A tak vznikla v České republice po dopisu o Oznámení Evropské radě o vystoupení České republiky z Evropské unie také občanská iniciativa, nezisková organizace Czexit. Jedním ze základních kamenů založení a práce zapsaného spolku, jehož jsem spoluzakladatelem a členem výboru, je odmítnutí veřejných peněz z různých zdrojů EU a státních a municipálních rozpočtů. Nechceme, aby nás financoval ze svých daní kdokoli, kdo s myšlenkou práva na referendum o setrvání či vystoupení z EU nesouhlasí. Existují vládní i nevládní tzv. neziskové organizace, které za peníze z daní lidí a firem v České republice a za peníze ze zahraničních fondů prosazují po boku orgánů EU jednostranně „Více Evropy“. My si vystačíme jen s podporu těch, kteří nás podporovat svobodně sami chtějí. Požadujeme a prosazujeme přijetí ústavního zákona o referendu, ve kterém se budou moci občané České republiky svobodně vyjádřit k setrvání svého státu v současné EU. Věříme v demokracii, svobodnou volbu a zdravý rozum. Věříme v právo občanů, které měli v době referenda o vstupu do EU, rozhodnout také o setrvání či vystoupení. Výsledek budeme respektovat, ale to právo rozhodnout lidé mít musí. Je to fér.

  Autor: František Matějka
   
   
   
  Převzato s povolením autora
 • Skanzen Brusel ať si dělá, co chce. Evropská unie končí! My chceme za Velkou Británií!

  Nastal čas, abychom konečně i my promluvili a začali se hlásit o slovo. Že se na názor odtržená vláda od lidu nikoho neptá a dává sliby, které jsou obrovský podvod jako podpisy kolaborantů v Moskvě  v roce 1968? 

   

  Bilaterální dohody zakázány, oznámil Brusel.

  A odchod Velké Británie tolik nevadí - místo ní Brusel přijímá velice silnou Ukrajinu...

   

  Tak to není na ironický úsměv, ale na inzultaci. Možná Štětinové či TOP 09, Gabalové a Langšádlové jsou v extázi Evropských hodnot a v zajetí Lisabonské smlouvy, ale přijímat Ukrajinu a Ukrajince v době, kdy nevíme, jak je vyhnat na jejich území zpět je skutečně něco jiného, než obchodovat s Velkou Británií.

   

  Stále se opakuje, jakou máme alternativu

  To ta nepřetržitá, hloupá otázka spíše nemá alternativu, protože není složité pochopit, proč je 60% proti Evropské unii a jak dál. Třeba místo nadávání na Velkou Británii už má klepat na dveře zástupce vlády České republiky a nabízet spolupráci v těchto bodech, co sama Mayová nabízí: Mayová v dopise konstatovala, že respektuje postoj EU ke čtyřem svobodám jejího volného trhu, tedy volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.  Další má klepat na dveře Kremlu a atakovat Putina. Další má klepat na dveře Pekingu, zatímco čtvrtý tyto světy propojovat. Samozřejmě nikoliv politicky, ale pracovně ekonomicky a hledat průsečíky. Stáhnout lidi z Bruselu, kde už se ekonomika nedělá a nasadit je do míst, kde čeká budoucnost. Ukončit stejně jako Velká Británie už dnes nevýhodné smlouvy v EU a hledat nové dohody na základně rovnoprávnosti. Nebo zase budeme váhavostí vlády sbírat pouze dropty a ohryzky?

   

  Evropská unie se hroutí. Je konec. Jak je možné, že to ještě někteří nechápou?

   

  Stále mnoho lidí nechápe, že se na nás řítí děsivá krize podobná 30 létům minulého století?

  Málokdo si totiž uvědomuje, že Německo do Velké Británie 2x víc vyváží, než dováží, že Německo do USA 3x  víc vyváží, než dováží a pokud tyto dva státy nasadí vyváženější dovoz a vývoz, bude to pro Evropu ekonomický masakr a jedině dobře nastavenými bilaterálními dohodami můžeme na tom nejen neprodělat, ale dokonce získat, protože se odpoutáme od Německa, které nám dělá pouze překupníka za výpalné a hází nám ohlodané kosti.

  Stejně tak, získáme li volnost, dokážeme akcelerovat i jinou spolupráci do jiných částí světa - například Sýrie, Iráku, Iránu a pokud se připojíme k Hedvábné stezce, což tato vláda trestuhodně podcenila, můžeme aktivně působit na půlce Asie.

   

  Je jasné, že na to těžce doplatí Polsko, Německo a Francie a nevíme, jak to ukočírují u nich doma. Proč?

  Pokud se začne bortit eurozona, bude následovat daleko tvrdší německá měna, která razantně přiškrtí vývoz. Poláci nebudou mít možnost dotací a Německo přestane brát jejich zboží. Francie je na tom už nyní špatně a buď Francouzi přistoupí na silné oslabení vlastní měny, nebo se dostanou na roveň Itálie a Řecka. To na české straně může vyvolat naopak akceleraci. Už dnes vidíme, že v mnohém se rýsuje spolupráce Maďarska, Rakouska a České republiky. (Nepřipomíná to něco?) Otázkou je, jak se zachovají Slováci, kteří si možná samostatnost nebudou chtít vzít, protože by museli část dohod uskutečnit s těmito zeměmi a zatímco asi ty tři by jim potíže nečinily, spolupráce s Maďarskem by mohla skřípat. Každopádně spolupráce nás, Rakouska a Maďarska (jak je nyní dobře, že Maďaři prošli tvrdou redukční dietou a mohou  nyní spolupracovat i na ekonomické bázi) může mít docela slušnou budoucnost, kdy nikdo by už nebyl vazalem, ale pouze součástí jednotných pravidel trhu.

   

  Proto by vláda měla jak výše napsáno nasadit páky na Británii, Rusko a Čínu a dojednávat spolupráci s Maďarskem a Rakouskem o vzájemném propojení BEZ MOCENSKÉHO CENTRA! To je ten rozdíl, kdy po RVHP a Moskvě zase nastoupila Evropská unie a Brusel, který politicky, nikoliv justičně a právně  podporuje soudní dvůr v Haagu. Prostě jedna totalita vystřídala druhou.

   

  Takže se budoucnosti musí více bát Německo než my, i když to z prvního pohledu nemá logiku. Otázkou je, jak dlouho budou vládnou "hochštapleři", který nemají tušení, co se kolem nich děje a jak pádí Evropská unie s neevropskými hodnotami jiným směrem, než dějiny Evropy.

   

   

   

   

   P.S. Že se zapomnělo na jeden velký, významný stát? Nikoliv, tam už nastoupil excelentní velvyslanec a na tomto scénáři pracuje...