Bráním li své děti, rodinu a vlast, jsem snad rasista a xenofob? Kdo vám dovolil nás urážet vašimi zvrácenými pohledy na svět? Místo, abyste se šli léčit do psychiatrického ústavu, ohrožujete a vyhrožujete vyvrácením kořenů lidského bytí?

 

 

Jsme vážně xenofobní a rasistický národ?

 

Jací jsou vlastně čeští občané?

Začněme údajem, který před časem vyslovil profesor Švejnar a jenž nádherně vystihuje, co jsme byli a kam máme kráčet. Historický příklad: ve třicátých létech se tradovalo mezi americkými zaměstnavateli, že "za amerického dělníka zaplatí půl dolaru, za německého dolar a za českého dolar a půl". Tehdy jsme měli reputaci, znalosti a zkušenosti a lze doložit expertízu našich pracujících, která byla světoznámá. A mzdy byly vysoké."  Je tedy český občan původem jiné rasy? Pokud ne, tak v čem tato záhada spočívala? Popišme si to na skutečných faktech, aby s prominutím lotři a gauneři, kteří sice mají vznešené funkce, ale ve skrytu duše jsou velmi zvrácení, nás nadále zločinně neuráželi. (Je perličkou, že zrovna ti, kteří by každého soudili a trestali za názor, sami se dopouštějí největších zločinů na homo sapiens sapiens)

 A kde jsme tedy tyto vlastnosti oproti Němcům, Polákům, Bulharům atd. získali dříve my?

 

Migrací, skutečnou migrací a to bylo to kouzlo!

 

 

Má to však jeden háček,  o kterém úmyslně zločinci, tvářící se jako vážené osobnosti (dnes nazývané vykasané nohavice, Pražská kavárna, Sluníčkáři, úředníci z Bruselu atd.) tak hlasitě... Mlčí! Nebo zvráceně uráží! Aniž se zabývají skutečným významem slov. A dav to masově a freneticky opakuje.

Ta pointa je ve čtyřech slovech - respektive ve dvou.

Migrace posiluje, exodus ničí!

Jak obohatil exodus Avarů či nedávno Romů jednotlivé státy, že i Velká Británie měla předsunuté hlídky na letišti Ruzyň?

My se bráníme exodu, nikoliv migraci!

Jak ale migrace obohatila český národ?

Ještě dnes jsou v naší zemi místa, kde se dá autenticky dohledat původce naší šikovnosti, přirozené inteligence a vzdělání, byť globálností a RVHP značně pošramocené. Přijedete li do Českých žlebů,  vesnice založené na Zlaté stezce, je to takové jedno z míst, kde krajánci a obchodníci před mnoha staletími odpočívali, putovali li na jih, či na sever. A území České republiky v jehož centru je Praha, bylo právě tímto ideálem. Ne, nebyli jsme "pupek světa", ale křižovatka území Evropy. Naše území bylo protkáno mnoha "Zlatými stezkami", doložené už z jedenáctého století písemně, ale už staletí předtím zjištěných, kde cizí kultury měly možnost setkání u nás, mohli předat zkušenosti, prodat zboží, vyměnit názory a vracet se domů. Nebo přes nás jenom cestovaly, ale především migrovaly a přinášely mnoharozvrstvené myšlení, které dnes pracně hledají univerzity celého světa.

My žijeme na pomezí Slovanů a Germánů, proto máme tendenci přebírat vše dobré. Ale občas to vypadá, že jsme proti všem, nebo jsme donuceni přebrat špatné, takže mávneme rukou a necháme se vést...

Ano, pražské či české hospody a hospůdky tím byly vyhlášené. Že se pak popilo a dobře se mělo, i lehkých ženštin se zachtělo? Samozřejmě, ale předtím se pracovalo, obchodovalo a jednalo! Nebo se vedly "učené řeči" jak se dřív říkalo předávání informací. Ta vzdělanost a přirozená inteligence českého národa nespočívala v nadřazenosti rasy, ale v budovaném po mnoho staletí vzdělání, když nebyly dostupné školy pro všechny. A právě poloha českého národa umožnila akceleraci přirozeného vzdělání, které dnes bohužel tolik upadá, protože západ ukázal, že dolar se dá vydělat jiným způsobem, než prací. Stačí nakrást peníze a půjčovat a půjčovat třeba na židovský úrok, či  jako stát dluhy nesplácet, než se vše zhroutí.....Historikové či knihy by dalších mnoho míst dohledali, ale  bylo by to nekonečně dlouhé.

 

A pak zde máme další rány soužití Němců a "Sovětů".

Když Karel IV pozval Němce k osídlení českého pohraničí, mělo to být přínosem. A skutečně bylo. V době míru skvěle obohacoval i přes různé malé půtky jeden druhého a soužití trvalo mnoho let. Dokonce mnoho staletí. Co je však platné, když vždy v nějakém údobí politicko-vojenské nestability určitá extremistická rebelující část vyprovokovala širokou veřejnost k velkému násilí, dokonce často k zabíjení a následné nenávisti? Stejně tak lidé z Ruska, umění z Ruska nás obohacovalo. Ale příjezd sovětských okupačních vojsk nás totálně ničil!

 

Jestliže nás nyní přesvědčujete, že rodina je žena a žena, či děti se plodí z pohlavního styku mezi dvěma muži,

jestliže tvrdíte, že žena má být segregovaná, ale prostředí mužů se musí zakázat a musí se do něj nasadit ženy,

jestliže tvrdíte, že černoši nejsou černoši a cikáni nejsou cikáni, nutíte chlapečky nosit sukýnky a holčičky nutíte obsluhovat bagry a jeřáby,

nebo dokonce, že dítě se nesmí vychovávat, ale má mít naprostou volnost, tak z tohoto pohledu asi stále více Slovanů bude tyto hodnoty přijímat jako zvrácenosti a jak jsme se s radostí přibližovali západu, ještě rychleji a odporněji se od něj začínáme vzdalovat!

 

Nastal čas vrátit se několik staletí zpět a začít znovu. Samozřejmě ne fyzicky, ale morálně. Zlo bylo vždy a vždy bude, ale my jsme se navíc vymkli zákonu přírody a dnes útočíme na samou podstatu homo sapiens sapiens. A to už je na hraně přežití člověka, nikoliv jenom dočasný úlet.

 

 Z cyklu o migraci, obohacení a českých hospodách (na pokračování)

 

Předešlé

Experti ze sluníčkové kavárny, jaký je rozdíl mezi exodem a migrací, hladomorem a ruským hladomorem v roce 2018?

 

 

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

 • Návštěvník - *

  Proboha, a co jste si myslel, že se s Vaší vlastí bude dít, když jste v roce 1989 tleskal Havlovi na balkóně - Havlův děda Hugo Vavrečka a strýc Miloš Havel byli odsouzení kolaboranti! - po boku Schwarzenberga?

  Poslankyně Dr. Milada Horáková (ČSNS), 10. července 1947:
  "Převzetím schwarzenberského majetku ujímá se země Česká nejenom určitých práv, ale i závažných povinností. Jejím úkolem bude nyní proměnit schwarzenberské statky v dokonalý nástroj veřejné prospěšné služby a zapojiti jej organicky do nového systému naší lidově demokratické správy. Ačkoli cílem každého podnikání musí být rentabilita, nelze v daném případě měřit výnosnost tohoto majetku pouze bilančním, vykazovaným ziskem. Velký majetek, byť je jeho výnos uspokojivý, není - posuzujeme-li jej s hlediska národního a ve vyšším slova smyslu - ještě rentabilní, nesplňuje-li kromě předpokladů hospodářských také určité předpoklady kulturní a sociální. Totéž, co ukládáme státu a veřejným institucím, totéž očekáváme od znárodněných podniků a totéž musí být v zásadě požadováno také zde, ovšem v takovém rozsahu, který je úměrný daným možnostem.

  Co očekáváme od znárodněných podniků a takto převzatých institucí? V prvé řadě to, že budou ve svém dnešním provozu nejméně tak rentabilní, budou vynášet naší národní pospolitosti nejméně tolik, kolik vynášely dříve soukromému podnikateli a soukromému držiteli. To je podmínka, kterou musíme mít především na zřeteli, posuzujeme-li naše znárodněné a do národní správy převzaté hospodářské celky. A to také podtrhujeme a musíme požadovat do budoucnosti od tohoto komplexu majetkového, který přichází také do znárodněné lidové správy, v této formě do správy země České."
  Zdroj:
  http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/065schuz/s065001.htm

 • Návštěvník - wolfram

  Komentátorka ČRo: "Zrušme Benešovy dekrety, zrušení Benešových dekretů je v zájmu státu, Posselt je největší český patriot." Tyto protistátní výroky své zaměstnankyně - komentátorky Lídy Rakušanové odvysílal veřejnoprávní Český rozhlas 21. května 2018! Neuvěřitelné. Žádám vyhazov ředitele Českého rozhlasu i sudeťácké kolaborantky Rakušanové!
  https://plus.rozhlas.cz/lida-rakusanova-zruseni-benesovych-dekretu-je-v-zajmu-statu-7211060
  http://www.rozhlas.cz/lide/czp_komentatori/_osoba/25