Odkazy a připomínky mimo téma

Mnozí sem přidáváte do diskuze velmi zajímavé odkazy mimo téma, které však vzápětí zapadnou a je to škoda.

Proto je do lišty vložen stálý odkaz, kde se bude moci cokoliv ukládat a případně se k tomu vrátit.

Napsat novou zprávu
 


*: Česko vyšle vojáky do Pobaltí, jen čtyři senátoři proti

JEJDA, ČESKÉ JEDNOTKY POD NĚMECKÝM VELENÍM NA RUSKÉ FRONTĚ

TO NEBYLO ZA PROTEKTORÁTU!

Senát dnes ve čtvrtek 20. července 2017 schválil, že Česko vyšle vojáky na ruské hranice, a to v době od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019.

Do Litvy by měla česká armáda poslat konkrétně až 250 vojáků v podobě mechanizované roty s obrněnými vozidly Pandur a ženijní čety, které doplní zdravotníci, četa palebné podpory a logistická jednotka. Uskupení povede Německo. Pod kanadským vedením se předpokládá přítomnost českých vojáků v Lotyšsku. Půjde o minometnou četu čítající až 40 vojáků. Mise vyjde ministerstvo obrany zhruba na 362 milionů korun.

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO

 

Hlasování Poslanecké sněmovny ve středu 12. července 2017

 

Pro návrh z pera min. obrany (Babišovec Stropnický) a min. zahr. věcí (ČSSD Zaorálek) hlasovalo po zhruba 1,5hodinové diskusi 119 ze 165 přítomných členů dolní komory: prakticky celá ČSSD, ANO, ODS, TOP09, KDU-ČSL, včetně předsedů těchto stran.

 

Proti bylo jen 34 poslanců zejména z KSČM a Tomio Okamura.

 

Hlasování poslanců:

 

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=66737

 

Debata poslanců:

 

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/059schuz/bqbs/b16917102.htm

Hlasování Senátu ve čtvrtek 20. července 2017

Z 68 přítomných senátorů hlasovali 4 stateční proti (Radko Martínek ČSSD, Jaroslav Doubrava Severočeši, Václav Homolka KSČM, Jan Veleba SPO).

Hlasování senátorů:

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=16922&O=11

Debata senátorů:

Senátor Jaroslav Doubrava řekl, že: "Tvrzení ministra obrany, pana Stropnického, se nezakládá na pravdě, žádná žádost vládě ČR ze strany Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska nebyla zaslána. Zároveň jsme upozornili poslance a poslankyně, že vyslání bojových vojenských uskupení na území jakýchkoli států je porušení Charty Organizace spojených národů, čl. 1, říká, že zachovati mezinárodní mír a bezpečnost a k tomu cíli podnikati účinná kolektivní opatření, aby se předešla a odklidila ohrožení míru a byly zkrušeny útočné činy neb jiná porušení míru a bylo dosaženo pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva úpravy nebo řešení všech mezinárodních sporů a situací, které by mohly vésti k porušení míru; ale také porušení severoatlantické smlouvy čl. 1, kde říká, že smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN."

Ministr obrany Stropnický, který by se bez Rudé armády proletěl komínem v Osvětimi, zakvičel: "Tady zazněla otázka, zda se to zakládá na pravdě. To se zakládá na pravdě, tato dlouhá citovaná zpráva nebo co to bylo, asi tak stejně jako zprávy z Aeronetu nebo Russia Today a dalších až 40 serverů či informačních zdrojů, které nás zásobují takovýmito pravdami. Čili to je moje jediná možná odpověď. Ale já si myslím, že je nám to všeobecně známo, jaký je zdroj těchto informací, jaký je cíl těchto informací, jaké je zázemí těchto informací. Všem, kteří pochybují o smysluplnost tohoto vyslání, bych vřele, a věřím, že řada z vás to má za sebou, doporučil ty pobaltské země navštívit, s jejich obyvateli, v počtu kolem 2 milionů, s jejich v některých případech ruskou menšinou blížící se 20 procentům, s jejich zranitelností, s jejich velice složitou a tragickou historickou zkušeností, s jejich sousedstvím z oblasti Kaliningradu, která je snad největší koncentrací velice výkonných a moderních zbraní v Evropě a nemá naprosto v tomto smyslu obdoby.

Když k tomu přičtu počet narušení vzdušného prostoru těchto zemí, když k tomu přičtu počet narušení výsostných vod nebo kybernetických útoků na nejrůznější instituce a jakési věčné testování toho, co oni by dělali, kdyby... Tak ta jejich naléhavá prosba, výzva, ta samozřejmě zazněla. Pokud by ten zdroj, který tady byl citován, trval na nějakém hlavičkovém papíře, možná že k tomu nedošlo. Ale můžu vám garantovat, že se o tom opakovaně mluvilo na setkáních ministrů obrany aliančních zemí, že z toho titulu samozřejmě vznikala agenda toho varšavského summitu, a proto to byl jeden z těch výstupů příslušného summitu. Lze obtížně tvrdit, že to bylo za něčími zády. To si myslím, že je zcela mimo.

Co se týká těch našich počtů, termínů, financí, všechno, co jsem tady uvedl, jsou maximální rozměry, samozřejmě, abychom mohli s tím nějakým způsobem pružně nakládat, pro někoho by mohl vzniknout dojem, že tam budeme nekonečné řady měsíců, je dost pravděpodobné, že v jednom případě to bude kolem 6 měsíců, v druhém možná o dva víc, možná, že se ty dvě mise i budou překrývat, ale s tím vším je počítáno.

Znova bych zdůraznil tu, nezlobte se, až absurditu toho, že je to nějaká hrozba, čtyři krát 1200 mužů na tom území, které není malé, když to sečteme s Polskem, je ve srovnání s připravovaným cvičením ruské armády Západ 2017, které bude čítat zhruba 80 tisíc mužů, bude v blízkosti běloruských a polských hranic, je naprosto symbolická.

A pak bych ještě jednu věc, kterou nějak někteří z nás nejsme pořád schopni ji vstřebat, nebo si ji osvojit, to nejsou žádná cizí vojska, to jsou spojenecká vojska. My jsme součást toho, my jsme dobrovolná součást toho. Bez ohledu na to, že každá organizace, včetně aliance, má své silnější stránky a má i své slabší a pracuje na jejich odstranění, tak je to organizace, ve které jsme dobrovolně naprosto, nás nikdo nenutil, možná, že si někteří vzpomenou na to, že nás ani nikdo extra dvakrát nelákal, ale že to byla historická shoda okolností, za kterou bychom měli být, myslím si, vděční, že to je při neustálém zpochybňování a kritizování EU, která má řadu svých současných problémů, o kterých všichni dobře víme, tak je to jedno z těch silných pout, která nás drží v tom polistopadovém směru. Já bych řekl, že jde dokonce, jestli se to dá tak vyjádřit, a nebudu brán někde za slovo, dokonce víc než obrana. Ona je to jakási garance té naší příslušnosti k západoevropskému demokratickému civilizačnímu prostoru. A to je, myslím, hodnota nadevše. Děkuji."

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=11&IS=5905&D=20.07.2017#b18038


čtvrtek 20. červenec 2017
DŮLEŽITÉ: Jak bojovat proti klimaterorismu? Zkuste octování.

Musíme si skutečně nechat klimateroristy zničit kompletní úrodu, lesy, stromy, domy, majetek a mnoho jiného????? Už Vám na ničem nezáleží???? Pokud ano, začněte všichni mohutně octovat a bojovat úspěšně proti chemtrailování a následným katastrofickým bouřkám a tornádům. Sjednoťme se a začněme okamžitě jednat. Nevymlouvejte se, že nemáte čas. Máte.

Stačí zakoupit kdekoliv za 10 Kč láhev octa a misku, talíř nebo pekáček s octem umístit na okenní parapet nebo do zahrady.

Octová pára velmi silně ionizuje vzduch kolem zařízení, které vypařuje ocet. Vytváří množství negativně nabitých částic. Díky různým reakcím kyseliny octové se vzduchem a vodní párou získají tyto nabité části poměrně velkou energii a tak stoupají vzhůru. Řetězovou reakcí nabíjí okolní částice. Přispívá k tomu výrazně také rychlé snižování tlaku a teploty se vzrůstající výškou (nižší teplota = menší energie částic) a tím pádem mají negativně nabité částice oproti okolí stále větší energii a dokáží tak řetězovou reakcí ionizovat obrovské množství vzduchu. Jakmile se tato „řetězová reakce“ dostane až do mraku, který byl vytvořen umělým nasprejováním kondenzačních jader, tak se nabijí jádra i kapičky vody kolem nich a voda se z kapiček vypaří do plynného skupenství, aniž by kapky spadly na zem. Ocet způsobuje v mraku likvidaci pozitivních jader a hlavně reaguje také s chemtraily a vyčistí atmosféru. Nedojde k drastickým bouřkám. V oblaku jsou potom částice hliníku nereaktivní s HAARPEM a jeho vysílanými energiemi. Ztrácejí svoji vlastní schopnost být ovládány elektromagnetickými vlnami.

"Přesně takhle to funguje. Mám na parapetu okna misku s octovou vodou stále položenou, jen občas přilívám vodu nebo ocet. Když padá mlha, všude v okolí je a okolo našeho domu mlha není. Udělala to i jedna paní, a také kolem domu mlhu neměla. Tohle byl první důkaz, že to funguje. A to že tady prší jen zalíváček, to je přece ideální, jak pro přírodu tak i pro nás."

"testování octování praha-pankrác, neděle 22.05.2011 je to zvláštní zážitek a stojí za vyzkoušení: 7 malých talířů průměr 30cm a 2dcl octa umístěných na parapetu...výsledek v neděli ráno vyčistilo oblohu cca za 30min...navečer začala bouřka a hádejte kde byla modrá obloha, no na pankráci...je to zvláštní pohled, mraky kam se podíváš a jenom nad domem, kde bydlím modrý koláč...děkuji za hračku a všem upřímě doporučuji:)"

Další vynikající vlastnost octu: jestliže zalejete 3 – 8 % octem trávu nebo bodláčí, během jednoho dne zhnědne a uschne. Je to daleko lepší přípravek na likvidaci trávy a plevele než DRAHÝ SMRTELNĚ NEBEZPEČNÝ ROUNDUP (VÝROBCE AMERICKÝ MONSANTO, PRODEJCE V ČESKU BABIŠŮV AGROFERT), který stojí skoro 1000 Kč a ocet jenom 10 Kč. Můžete si všichni vyzkoušet a doporučit všem Vašim známým. Ocet je přirozeně odbouratelný.

Více na:

Jak na přívalové srážky? Zkuste octovat.

http://orgo-net.blogspot.cz/2011/05/jak-na-privalove-srazky-zkuste-octovat.html

Bez čištění oblohy vlastními silami se dnes neobejdeme, pokud nechcete nechat dojít k tomu nejhoršímu

http://tadesco.cz/category/klimaterorismus/


čtvrtek 20. červenec 2017
*: Ázerbajdžánské Silk Way Airlines převáží zbraně s diplomatickým odbavením do Sýrie, Iráku, Pákistánu...
USA poslaly zbraně za jednu miliardu
Mezi hlavní zákazníky diplomatických letů se zbraněmi poskytovaných Silk Way Airlines jsou americké společnosti, které zásobují zbraněmi americkou armádu a velitelství zvláštních operací. Společným prvkem těchto případů je, že dodávají zbraně neodpovídající americkým standardům a zbraně nejsou používány americkými silami.
Na základě registru federálních smluv bylo americkým společnostem za poslední tři roky poskytnuto plnění za smlouvy v hodnotě jedné miliardy v rámci speciálního amerického programu pro dodávky zbraní neodpovídající americkému standardu. Všechny používaly Silk Way Airlines pro transport zbraní. V některých případech, kdy neměly Silk Way Airlines dost letadel, přepravovalo vojenský náklad Ázerbajdžánské letectvo, i když se zbraně do Ázerbajdžánu nikdy nedostaly.
audská Arábie – sponzor a distributor zbraní
Vedle USA, další země, která nakupuje velké množství východoevropských zbraní a exportuje je pomocí diplomatických letů Silk Way Airlines, je Saudská Arábie. V roce 2016 a 2017 bylo provedeno 23 diplomatických letů dopravujících zbraně z Bulharska, Srbska a Ázerbajdžánu do Jeddah a Rijádu. Smluvními stranami byly vojenský závod VMZ a Transmobile z Bulharska, Yugoimport ze Srbska a CIHAZ z Ázerbajdžánu.
Království samo nekupuje tyto zbraně pro sebe, když saudská armáda používá jen západní zbraně a tyto dodávané zbraně nejsou kompatibilní s jejich vojenskými standardy. Proto zbraně transportované diplomatickými lety končí v rukou teroristických ozbrojenců v Sýrii a Jemenu, které oficiálně Saudská Arábie nepodporuje. Arabské království také distribuuje vojenské náklady do jižní Afriky, regionu zmítaného válkami o kontrolu nad bohatstvím zlata a diamantů.
…………
Stejná izraelská společnost Elbit Systems na letu z Brna (Česká republika) přes Tel Aviv (Israel) do Bratislavy (Slovensko) re-exportovala obrněná vozidla (TATRA T-815 VP31, TATRA T-815 VPR9). Byly poslány od Real Trade, Praha k Elbit Systems. Konečným příjemcem bylo však Ministerstvo obrany Ázerbajdžánu. Letadlo přistálo v Tel Avivu a potom v Bratislavě, kde byl náklad dovezen jinou společností – MSM Martin, Slovensko. Obě společnosti vlastní Jaroslav Strnad.
Zdroj:
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2017/07/19/diplomaticka-letadla-a-jejich-naklad/

středa 19. červenec 2017
*: Kamarád a sponzor prezidenta Miloše Zemana Jaroslav "Excalibur" Strnad dodával zbraně Islámskému stá...

Donald Trump českého prezidenta Zemana do Bílého domu nikdy nepozve, protože ho má plné zuby. Trumpovi se totiž nelíbí, jakým způsobem Česká republika rozvíjí obchod se zbraněmi.

Strnadovy společnosti Real Trade Praha a MSM Group se podle reportáže bulharských novin Trud měly účastnit ohromného černého trhu se zbraněmi. Ten údajně kryl Ázerbájdžán tím, že letadlům se zbraněmi poskytoval diplomatické krytí. Podle webu Real Clear Defense se část těchto zbraní dostala do rukou zabijáků z IS.

http://www.info.cz/cesko/trump-nemuze-zemanovi-prijit-na-jmeno-pise-server-kvuli-cernemu-trhu-se-zbranemi-13083.html

Babišovec Stropnický (ANO) dělá největší obchody s trestně stíhaným Strnadem. Ministerstvo obrany letošní a loňský rok podepsalo s českými zbrojařskými a dalšími podniky smlouvy za více než 17 miliard korun. Největší sousto z tohoto koláče si ukously firmy Jaroslava Strnada zastřešené pod holding Czechoslovak Group. Získaly smlouvy za 3,8 miliardy Kč.

https://www.novinky.cz/ekonomika/443538-nejvetsi-obchody-s-armadou-dela-strnad-a-aero.html


středa 19. červenec 2017
*: NGO Free Uber Libye - Sicílie

VIDEO Takhle nějak probíhá záchrana migrantů. Na moře se prakticky nedostanou, neziskovky jim k tomu nedají příležitost.

https://www.facebook.com/BrainfreeCZ/videos/1743112602366354/?fref=mentions

 


úterý 18. červenec 2017
 
Powered by Phoca Guestbook