Odkazy a připomínky mimo téma

Mnozí sem přidáváte do diskuze velmi zajímavé odkazy mimo téma, které však vzápětí zapadnou a je to škoda.

Proto je do lišty vložen stálý odkaz, kde se bude moci cokoliv ukládat a případně se k tomu vrátit.

Napsat novou zprávu
 


*: Trumfové eso prezidenta Zemana: Jmenuje premiérem Okamuru?

Paul Ryan: Jsem potěšen. Vydání Nikulina bylo klíčovou záležitostí, kterou jsem v Praze řešil.

Když premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a jeho ministr spravednosti v demisi Robert Pelikán (ANO) vypověděli minulý týden tři ruské diplomaty a vydali v noci na Velký pátek ruského hackera Nikulina do USA, nastává v Česku zajímavá politická situace, i zajímavá mezinárodně politická situace vůči Rusku a USA.

Babiš zradil prezidenta Zemana i jeho voliče. Chtějí Češi a Zemanovi voliči v této situaci vidět Babiše jmenovaného premiérem podruhé? Určitě ne. Jak se premiér v demisi Babiš postaví k Dublin IV, je už teď zcela zřejmé.

Nyní prezident Zeman drží trumfové karty v ruce, neboť může pověřit sestavením vlády kohokoli a jmenovat premiérem kohokoli, má ještě svůj druhý (a poslední) pokus. Již v minulosti prezident Zeman podotkl, že by neměl problém jmenovat vládu, jejíž součástí by bylo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

Příjemnou změnou by proto bylo, kdyby prezident Zeman využil svůj druhý pokus ke jmenování premiéra Tomia Okamury. Okamura by sestavil nějakou vládu, důvěru ve Sněmovně by pravděpodobně nezískala, ale dovládla by do předčasných voleb, které by se mohly konat v říjnu 2018, spolu s komunálními a senátními volbami.

Tím by Zeman "vypálil rybník" jak Babišovi, tak Kalouskovi, resp. protizemanovskému Demokratickému bloku. Tak i americkým neoconům.


úterý 3. duben 2018
*: Velký pátek: Once Upon a Time in Jerusalem

Pilát Pontský (Pontius Pilatus) byl římský prefekt (místodržící) provincie Judea. Normálně sídlil prefekt v přímořském městě Caesarei, o hlavních židovských svátcích jako byly pašijové slavnosti, však přijížděl do Jeruzaléma. Na pašijové slavnosti (Pesach) se sjížděly do Jeruzaléma tisíce Židů ze všech stran. Pro římského správce to byl důvod k nejvyšší bdělosti, protože mezi židovským obyvatelstvem, hlavně o náboženských svátcích, mohlo dojít kdykoli k nepokojům.

Ve čtvrtek večer byl Ježíš zatčen v getsemanské zahradě (The garden of Gethsemane) ozbrojenci, snad chrámovou gardou, a byl předveden před jeruzalémskou Radu starších (Sanhedrin)- nejvyšší židovský soud. Rada se shromáždila v domě velekněze Kaifáše a téhož večera rokovala o Ježíšově osudu. Falešní svědci obvinili Ježíše z rouhání, jejich svědectví se ale neshodovala. Proto se iniciativy chopil velekněz Kaifáš a přiměl Ježíše, aby se prohlásil za Mesiáše, syna božího. To byl pro předsedajícího soudce a jeho kolegy dostatečný důvod, aby prohlásili, že zatčený se rouhal a je tedy hoden smrti. Proces před radou tímto rozsudkem skončil. Židovský proces můžeme popsat jako předběžné vyšetřování a závěr z tohoto zasedání byl předán k Pilátovi.
 
Ačkoliv Ježíšova sekta byla odvozená od judaismu, Židům připadal Ježíš nebezpečný. Přece jen byl konkurent. Jestliže by Ježíš byl Mesiášem, ohrozilo by to chrám a kult, a tedy společenské a finanční postavení chrámových kněží.

V pátek ráno Rada starších přivedla spoutaného Ježíše k prefektovi Pilátovi. Židé sami do místodržitelského paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velkonočního beránka. Pilát vyšel k nim ven a řekl: „Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?“ Odpověděli mu: „Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“ Pilát jim řekl: „Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!“ Židé mu odpověděli: „Nám není dovoleno nikoho popravit.“Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „Jsem snad Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?“ Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům, mé království však není odtud.“ Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ (Quid est veritas?) Po těch slovech Pilát znovu vyšel a řekl Židům: „Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu.“ Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: „Hle, člověk!“ (Ecce homo!). Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku:„Ukřižovat! Ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího.“ Když to Pilát uslyšel, ještě více se lekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi: „Odkud jsi?“ Když Pilát uslyšel, že Ježíš Nazaretský je z Galileje, kde byl vládcem Herodes Antipas (syn Heroda Velikého, který proslul betlémským "vražděním neviňátek" ) a Herodes Antipas byl shodou okolností zrovna také o svátcích v Jeruzalémě, Pilát využil příležitost a poslal Ježíše na soud k Herodovi. Herodes ale vrátil podivného obviněného zpátky k Pilátovi. Pilát Pontský zjevně dělal, co mohl, aby krev Ježíše neulpěla na jeho rukou. Nakonec dal v pátek odpoledne Židům možnost vybrat jednoho odsouzence na smrt, kterého propustí. Kaifášova parta a dav Židů však vyvolávali jméno násilného protiřímského revolucionáře a vraha Barabáše (Barabbas) a Ježíše poslali na smrt. Barabáš přitom pro Římany představoval mnohem větší hrozbu než mírumilovný Ježíš. Povšimněme si rovněž, že Barabáš byl v římském vězení a nikoliv v židovském. Pilát si nakonec přinesl umyvadlo s vodou a řekl větu: "Já nad tvou smrtí teď myji si ruce." (Lavabo Manus Meas) Od Ježíšova zatčení do jeho popravy na kříži neuplynulo ani 24 hodin. 

I film Mela Gibsona Umučení Krista (2004) prezentuje Piláta Pontského jako slabou postavu, která v Kristově ukřižování sehrála zásadní roli. Bezpáteřní byrokrat neochotně podlehl naléhání bezohledných židovských předáků a nechal popravit nevinného člověka. Umučení Krista dnes od 21:50 na ČT ART nebo od 23:55 na ivysilani v aramejském, latinském a hebrejském znění s titulky.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10076817075-umuceni-krista/20638144926/


sobota 31. březen 2018
*: Trump: Odcházíme se Sýrie, ať se starají ostatní

Prezident Donald Trump překvapil před chvílí při projevu v Richfieldu, Ohio prohlášením, že U.S. vojenské síly se velmi brzo stáhnou ze Sýrie a že o Sýrii se mají starat ostatní (zřejmě Rusko?).

Prezident Trump: "We'll be coming out of Syria very soon. Let the other people take care of it now...We're going to have 100% of the caliphate, as they call it —sometimes referred to as land. We're taking it all back."

 

 


čtvrtek 29. březen 2018
*: Facebook v nemilosti u Sorose: bude odškodnění facebookářům 10 miliard dolarů jako Volkswagen?

Jistě si pamatujete, jak se 25. ledna 2018 filantrop George Soros ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu pustil do „mafiánských států“, jakým je podle něj třeba Rusko, ale i do hrozeb, které podle něj představují společnost Google nebo sociální síť Facebook. „Facebook a Google ohrožují demokracii, jejich dny jsou díky daním a regulacím sečteny. Internetové monopoly nedokážou a ani nemají vůli chránit společnost od důsledků svého jednání,“ hřímal 87letý George Soros.

https://www.youtube.com/watch?v=WaHzUlR2MUg

Tím chtěl Soros pravděpodobně říci, že Facebook umožnil šíření údajných falešných zpráv a ruské propagandy, a proto je prezidentem Donald Trump.

SOROSŮV ÚDER PŘIŠEL V BŘEZNU:

FACEBOOK BUDE ČELIT VYŠETŘOVÁNÍ

FACEBOOK MÁ V PATÁCH JAK AMERICKÉ STÁTNÍ ZÁSTUPCE, TAK SOROSOVU KAMARÁDKU, EUROKOMISAŘKU VĚRU JOUROVOU (BABIŠOVO ANO)

 

Na Facebook a jejího majoritního akcionáře a generálního ředitele Marka Zuckerberga (Zuckerberg a jeho manželka drží 60 % akcií Facebooku s hlasovacím právem) se valí kritika z USA, Británie i Evropské unie.

Důvodem je zpráva, kterou v sobotu 17. března zveřejnily listy The New York Times a The Guardian, že britská společnost Cambridge Analytica nečestně získala informace o 50 milionech uživatelů Facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016.

How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions

https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html

Whistleblower Chris Wylie, analytik z Cambridge Analytica, který upozornil na údajné zneužívání osobních dat uživatelů Facebooku:

Facebooku nyní hrozí kvůli Cambridge Analytica vyšetřování regulačními úřady a soudní spory.

37 amerických státních zástupců zaslalo toto pondělí 26. března Marku Zuckerbergovi společný dopis, v němž požadují vysvětlení skandálu s daty, a již 2 státní zástupci, ze států Massachusetts a Pensylvánie, oznámili, že hodlají zahájit vyšetřování Facebooku.

Komisařka Věra Jourová (Babišovo ANO) uvedla, že narušení dat Facebookem, pokud se potvrdí, je děsivé. „Nechceme toto v EU a podnikneme všechny možné právní kroky, včetně přísnějších pravidel na ochranu dat a silnějšího prosazování nařízení v rámci obecného nařízení o ochraně osobních údajů,“ řekla listu Financial Times komisařka Věra Jourová, která má ochranu dat na starosti.

Jourová se chystá do USA, kde podle svého vyjádření bude chtít další vysvětlení od Facebooku.

https://www.lidovky.cz/spolecnost-ziskala-data-o-milionech-uzivatelu-facebooku-vyuzila-je-i-pri-volbach-v-usa-glm-/zpravy-svet.aspx?c=A180319_125835_ln_zahranici_mha


středa 28. březen 2018
*: Krvavá Květná neděle 25. března 1945: americké letectvo bombardovalo Vysočany, Libeň, Kbely, Letňany

Průmyslové čtvrtě Prahy se před 73 lety, 25. března 1945, staly cílem leteckých útoků americké armády.

Nálet trval téměř dvě hodiny (od 11:47 do 13:38) a Prahu napadlo kolem 450 bombardérů doprovázených stíhačkami. Letadla shodila svůj náklad ve 12 vlnách. 

V sutiny se proměnily Českomoravské strojírny, Českomoravská Kolben Daněk (ČKD), Vysočanská mlékárna, hlavní sklady firmy Julius Meinl, mostárna a továrna na stroje bratří Prášilů, Ottova chemická továrna, libeňský lihovar, parní mlýny Františka Odkolka, továrna na celuloidové zboží a další.  Následovaly další strategické cíle, letiště Kbely a Letňany. Kbelští vybíhali v hrůze do polí, kde umírali.

Na mapě jsou zakresleny škody na domech v Praze způsobené třemi americkými nálety - 15. listopadu 1944, 14. února 1945 a 25. března 1945:

Che na ac24.cz vzpomíná: "Vzpominam si jak vypadalo Stare mesto smerem od zbytku radnice (kde je orloj) k Vltave. Obraz je po 72 letech jako vypaleny do mozku. Z domů zustaly jen poborene celni zdi, vsechny podlahy se propadly. Bylo zavrazdeno tisice lidi, prece tam byly vojenske objekty a partyzani. I moji pribuzni tam zustali, nemam zadne. Diky velci bratri SSA (rekl by Drahos) alespon jste se naucili vrazdit kdyz uz nic jineho neumite."

 


neděle 25. březen 2018
 
Powered by Phoca Guestbook