Bohatství národů

Úvod

    Tato knížečka nemá ambice stát se učebnicí nových guvernérů bank, ministrů financí či základem erudovaných ekonomů. Ani nebude jmenovat současné politiky či ekonomy, protože jejich jména automaticky vyprodukují emoce a zmizela by podstata příštích kapitol, které by neměla ovlivnit.   Na druhou stranu si uvědomuji, že i v době internetu a informační exploze konce dvacátého a začátku dvacátého prvního století je stále menší ekonomická a právní gramotnost občanů, a to nejenom v České republice, ale i v Evropě ba dokonce v celém demokratickém systému západní civilizace.  Kdy úsloví „Neviditelná ruka trhu“ je základem ...celý článek
Komentář (0) Zhlédnutí: 2994

Kam mizí bohatství národů západní civilizace

Demokracie a svoboda, dvě slova snad nejfrekventovanější v lidské mluvě posledních sto let. Jsou probírána nahoru a dolů, zleva či zprava a výslednicí je, že lidé jsou více zmatení, než před sto léty, kdy měli jakousi představu, co budovat. Pak se společnost rozdělila a mnoho let šla vlastní cestou: východníformou hlídání všeho a nad vším bděla údajná dělnická třída. Jenomže čím více se blížil konec 20.století, kontrol už bylo tolik, že nikdo nedokázal vyrábět, schůze střídaly schůze, usnesení usnesení a čím více se kontrolovalo, tím rychleji se ekonomiky propadaly, až ...celý článek
Komentář (0) Zhlédnutí: 3774

Vraťte mi můj Západ

  Předmluva Pavle, jednoznačný souhlas. Ten trend je jasný, ten trend je strašný. A jedno jest, zda se lišíme v maličkostech. A bojím se, že to není ztracená dekáda, ale že to je dočasně. A oba dva víme, že jednotka dočasnosti je 21 let. Bojím se, že se už konce dočasnosti nedožijí. Bojím se, aby ještě Fénix z popela vstal. Bojím se, že už nemusí být nic. Pouze temnota a zmar. Dnešní zbraně nejsou kruté mlácení pár šílených vojáků po hlavách. Dnes je pár tlačítek a pak nic. Tma věčná, nekonečná. Budou ...celý článek
Komentář (1) Zhlédnutí: 3850

EPITAF Zeď na kterou psali prorokové (k zamyšlení)

  Na nástrojích smrti, paprsek slunce jasně září. Když je každý muž rozerván jeho nočními můrami a sny, nikdo nepoloží vavřínový věnec, až výkřiky utonou v tichu.     SKRYTÁ PRAVDA King Crimson - Epitaph   Zeď na kterou psali prorokové praská ve spárách. Na nástrojích smrti, paprsek slunce jasně září. Když je každý muž rozerván jeho nočními můrami a sny, nikdo nepoloží vavřínový věnec, až výkřiky utonou v tichu. Zmatení bude mým epitafem, jak se prodírám rozpukanou a rozbitou cestou. Jestli nám to vyjde, můžeme si všichni sednout a smát se.Ale já se ...celý článek
Komentář (1) Zhlédnutí: 4384