Kýbly špíny Nory Fridrichové … tentokrát na očkování