Aby nezapadlo

Video: Umělci to s námi vždycky mysleli dobře...

Poslední dny se množí jednotná politická prohlášení nejrůznějších umělců, kteří ve jménu "pravdy a lásky" promlouvají k národu. Připomeňme si, jak k národu umělci promlouvali v minulosti.

 

Národ sobě - umělecká kolaborace, rok 1942 a 1948:

 

 

Anticharta 1977 (Obzvlášť zajímavá je ta pasáž, kdy Gott mluví o nenávisti. Je to jen náhoda?):

 

 

A dnes:

 

 

 

Komentář (5) Zhlédnutí: 14246

Jsme tu. Vznikl spolek Czexit, jehož cílem je referendum o vystoupení či setrvání v EU

František Matějka
 
Občané ČR měli právo hlasovat o vstupu do EU. Právo na referendum o vystoupení či setrvání v EU jim vláda odpírá. V době referenda jsme kromě jednostranné kampaně pro vstup neměli žádné zkušenosti. Dnes už je máme. Děkujeme.

Posledních 14 dnů bylo opravdu výživných na odkrytí karet vrcholných představitelů EU i vlád členských států. Namátkou:

1) „Evropa ultranacionalistů, když oni zvítězí, to budeme mít takovou Evropu, jen v této věci, ale i v každé jiné. Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být vynutitelné silou. Nemůže být, a já patřím k lidem, kteří to říkají, abychom v XXI. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je potřeba zabojovat a potřeba říct, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, abychom dosáhli svůj cíl,“ prohlásil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz v televizi ZDF na adresu členských států EU, které nesouhlasí s imigrační politikou EU, s kvótami a přerozdělováním.

2) „Nemůžeme tolerovat, že jsou tak masivně narušovány základní hodnoty Evropské unie. Kdo tak jako Maďarsko staví ploty proti válečným uprchlíkům, porušuje svobodu tisku a nezávislost justice, ten by měl být dočasně, nebo v případě potřeby trvale, vyloučen z EU,“ řekl lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn deníku Die Welt. Zároveň prohlásil, že pro pozastavení členství některé země by unijní předpisy neměly vyžadovat jednomyslný souhlas celé Unie, ale jen většiny států.

3) „Česká republika se ale nedomnívá, že bychom teď měli ztrácet čas tím, že budeme diskutovat o smlouvách, že budeme diskutovat o evropských institucích,“ řekl Bohuslav Sobotka během summitu EU v Bratislavě. „Protože jaká je alternativa? Alternativa je protekcionismus, alternativa je stavění plotů, zdí mezi členskými státy EU. Alternativa jsou konflikty mezi jednotlivými státy. Já myslím, že to si nikdo nepřeje,“ doplnil svoji úvahu. Je to postoj premiéra České republiky k návrhu Maďarska a Polska, jejichž zástupci v Bratislavě požadovali, aby se část kompetencí z evropských institucí vrátila zpět na národní úroveň. Sobotka a Fico takové snahy jednoznačně odmítli.

4) „Pro Británii to bude velmi složité. EU využije této příležitosti, aby veřejnosti ukázala: 'koukejte se, teď uvidíte, proč je důležité zůstat v EU'. Toto bude (unijní) pozice,“ nechal se slyšet premiér Slovenska Fico, který si z omáčky kolem podstaty nic nedělá. Prý ani síla britské ekonomiky, která je pátá největší na světě, nebude pro EU tak velkým lákadlem, aby přistoupila při jednání o brexitu na požadavky Londýna a odchod mu usnadnila. Brexit bude prý pro Londýn velmi bolestivý, protože Evropská unie se postará o to, aby se Británii mimo společenství dařilo hůř, než když byla v něm. Bravo!

5) Poslanci Evropského parlamentu v době, kdy jsou v platnosti stále otevřená jednání s Tureckem o jeho vstupu do EU a zrušení vízové povinnosti do Schengenu, kritizovali v přijaté rezoluci polskou vládu. Ve Štrasburku přijali usnesení, které odsuzuje krizi polského ústavního soudu a viní z něj vládní stranu Právo a spravedlnost. Ve stejný okamžik cudně klopí oči, když pokračují Erdoganovy totalitářské čistky například v soudnictví, ve školství, nebo mezi novináři, Turecko propouští 34 tisíce vězňů, aby uvolnilo cely pro vězně politické, a ve jménu boje proti Islámskému státu vojensky masakruje Kurdy.

Není to tak dávno, kdy Vláda ČR oficiálně prohlásila: „Dlouhodobou prioritou zahraniční politiky vlády České republiky a národním zájmem je být členem EU (...). Projekt evropské integrace, tzn. stabilizovaná, soudržná a fungující Evropská unie, je důležitým aspektem našeho fungování uvnitř Evropy, pozitivní budoucnosti a zárukou dalšího bezpečného rozvoje ČR. Vláda v této souvislosti nezvažuje činit jakékoli kroky, které by naše členství a dlouhodobé směřování zahraniční politiky ČR jakkoli zpochybňovaly, nepočítá se tedy ani s žádnými referendy.“ Mezitím stihli v našem vlastním parlamentu bez sebemenšího zájmu médií ořezat neparlamentní strany, které mají ambici toto novodobé budovatelství socialistických pětiletek a desetiletek zastavit. To vše pod deštníkem údajného boje proti korupci a za transparentnost.

Evropská unie se od našeho vstupu v roce 2004 výrazně změnila. Tehdy investovala vláda 200 milionů korun z veřejných peněz do jednostranné propagace vstupu České republiky do tohoto projektu. Občané měli nulové zkušenosti s fungováním EU a dopady na jejich životy. Dnes už tyto zkušenosti mají a dokáží posoudit důsledky uplatňování stále větších pravomocí kariérních politiků a úředníků. Občan členského státu postupně ztrácí v rámci EU sílu hlasu ve volbách dát zpětnou vazbu politikům rozhodujícím o jeho životě. My ve svobodu a demokracii věříme, a proto chceme poskytnout občanům České republiky svobodnou možnost se v referendu rozhodnout, jestli chtějí být nadále součástí projektu EU, nebo vrátit větší kontrolu nad svými životy zpět do vlastních rukou. Nic víc, ale také nic méně.

A tak vznikla v České republice po dopisu o Oznámení Evropské radě o vystoupení České republiky z Evropské unie také občanská iniciativa, nezisková organizace Czexit. Jedním ze základních kamenů založení a práce zapsaného spolku, jehož jsem spoluzakladatelem a členem výboru, je odmítnutí veřejných peněz z různých zdrojů EU a státních a municipálních rozpočtů. Nechceme, aby nás financoval ze svých daní kdokoli, kdo s myšlenkou práva na referendum o setrvání či vystoupení z EU nesouhlasí. Existují vládní i nevládní tzv. neziskové organizace, které za peníze z daní lidí a firem v České republice a za peníze ze zahraničních fondů prosazují po boku orgánů EU jednostranně „Více Evropy“. My si vystačíme jen s podporu těch, kteří nás podporovat svobodně sami chtějí. Požadujeme a prosazujeme přijetí ústavního zákona o referendu, ve kterém se budou moci občané České republiky svobodně vyjádřit k setrvání svého státu v současné EU. Věříme v demokracii, svobodnou volbu a zdravý rozum. Věříme v právo občanů, které měli v době referenda o vstupu do EU, rozhodnout také o setrvání či vystoupení. Výsledek budeme respektovat, ale to právo rozhodnout lidé mít musí. Je to fér.

Autor: František Matějka
 
 
 
Převzato s povolením autora
Komentář (2) Zhlédnutí: 10809

Oznámení Evropské radě o vystoupení České republiky z Evropské unie

Josef Prchal


Vážení občané,

dovoluji si Vám předložit vzor dopisu Vlády České republiky, který by mohl po volbách do Sněmovny v roce 2017 zahájit dvouletý proces vystoupení České republiky z Evropské unie. Nabízím Vám možnost, ať už jsou Vaše osobní důvody jakékoli, vyjádřit souhlas s jeho obsahem a cílem prosadit #czexit. Buďme u zrodu suverénní a svobodné České republiky společně. Děkuji Vám.

S úctou
František Matějka, Moskevská 3058/7, Most
tel.: 777 077 158, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Evropská rada/The European Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Vážení členové Evropské rady,

Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy ve svém čl. 50 zakotvila pro členské státy možnost vystoupit z Evropské unie. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

Smlouvy Evropské unie se přestanou vztahovat na členský stát dnem platnosti dohody o vystoupení, nebo nedojde-li k dohodě, dva roky po oznámení členského státu o vystoupení z Unie. Členský stát má společně s Evropskou radou možnost jednomyslné dohody o prodloužení této lhůty.

Vláda České republiky, na základě předchozího souhlasu Parlamentu České republiky, vycházejícího z vůle občanů České republiky vzešlé z voleb v roce 2017, tímto dává Evropské radě na vědomí, že Česká republika využívá svého práva dle Lisabonské smlouvy a oznamuje tímto Evropské radě, že Česká republika vystupuje z Evropské unie. Vláda České republiky vyzývá příslušné orgány Unie, aby neprodleně přistoupily k jednání o dohodě o podmínkách vystoupení. Vláda České republiky tímto deklaruje, že nebude-li dosaženo dohody o podmínkách vystoupení ve lhůtě dvou let od doručení tohoto oznámení Evropské radě, nedojde ze strany Vlády České republiky k prodloužení této lhůty, Česká republika uplynutím této lhůty z Evropské unie automaticky vystupuje, a tím dnem se na ni přestanou smlouvy Evropské unie vztahovat.

S poděkováním za dosavadní spolupráci

Jméno Příjmení
předseda Vlády České republiky 

 

Zde můžete podepsat:

CZexit.net - Oznámení Evropské radě o vystoupení České republiky z ...

Komentář (1) Zhlédnutí: 7583

CZEXIT - Kdo jsme, proč czexit a proč to děláme

Neradi bychom se dožili orwellovské společnosti.

Ač nám to nemusíte věřit, tak považujeme Českou republiku za jednu z nejsvobodnějších zemí světa - sice vedeme tvrdé diskuse u piva, ale člověk je zde skutečně svobodný. V ČR opravdu platí, že demokracie jednotlivce začíná a končí tam, kde začíná a končí demokracie druhé osoby. Je to dáno historicky - Češi nikdy s ničím moc nesouhlasili, proti všemu se stavěli, ale to nás paradoxně činí svobodnými. Zůstaňme Čechy - Západ na nás sice někdy hledí s despektem, přesto nesnažme se za každou cenu stát Němci.

Někdy bořit neznamená ničit, jen reformovat. Evropa reformu potřebuje a reforma potřebuje impulz. Nikdo snad nevěří tomu, že Británie vystoupí a postaví kolem sebe zeď, přestane obchodovat, uvalí cla apod. Mnohé se změní, ale nelze říci, že k horšímu. Evropa a Británie najdou cestu, jak dále pokračovat v dialogu a obchodu, jen Británie a i my potřebujeme méně Evropy ve smyslu centralizace. Rozhodně nesouhlasíme se Spojenými státy evropskými, protože Amerika si musela projít občanskou válkou, než začali psát společné dějiny. Němci a velké evropské země mají dodnes tendence ovládat ty menší a vnucovat jim svoji politiku.

Czexit vidíme jako příležitost pro reformu - navrácení pravomocí národním vládám. Tím ale nikde neříkáme, že jsme proti obchodu, že jsme proti spolupráci, jen jsme proti tomu, že za nás někdo rozhoduje stylem "o nás bez nás". Kdyby se Evropa poučila z důvodů, proč Británie vystoupila, tak by to bylo úžasné a skvělé, ale bohužel se to nestalo. Británie vystoupila hlavně ze strachu z toho, že EU ztratila soudnost a také ze strachu z neřízené migrace. Nařízení, kvóty a dotace jsou nahony vzdálené představě, kterou jsme měli, když jsme do EU vstupovali. ČR v minulosti zažila RVHP, nadvládu Berlína a pak Moskvy a těch paralel s Bruselem tu bohužel je až příliš na to, aby se dalo aktuální systém akceptovat bez výhrad.

Czexit nevnímáme jako boření a křičení věčně nespokojených Čechů, ale jako reformu - vystoupení trvá 2 roky a to je dost dlouhá doba na to, když se rozhodne vystoupit více států, aby vznikla nová Evropa do které státy vstoupí jako rovnocenní členové, kde nebude jeden velký stát diktovat a vnucovat svoji politiku. Chybou dnešní EU je, že státy nemají právo veta - ano dohodnout něco v tolika členech by bylo těžší, ale právě menší samostatné jednotky jsou na mnoha polích flexibilnější. Od migrace až po řešení národních problémů. Jednotný systém s centrálním velením je neflexibilní a většinou jedná zcela jinak, než by jednal dobrý hospodář v dané krajině. Centrální by měl být hlavně obchod a ostraha, která ale v EU bohužel dnes nefunguje. Evropa je příliš humánní a mnoho dobra škodí - Evropa si necení své kultury a historie, neumí upřednostnit své občany před imigranty bez dokladů a minulosti. Pomáhat lze, ale neměla by u toho Evropa páchat sebevraždu. Proč se to děje je právě proto, že moc drží v rukou Německo a Francie. Je potřeba společná Evropa, ale zároveň je potřeba méně Bruselu a více skutečné spolupráce, aby Evropa byla skupinou rovnocenných partnerů, kde každý partner má pro svou zemi konečné slovo v otázkách politických, náboženských, kulturních i migračních!

Evropa nezačíná a nekončí u ruských hranic - Rusko musí zůstat partnerem, nikoliv izolovanou zemí. Přesto partnerem před kterým je potřeba se držet na pozoru. To samé ovšem platí ve vztahu Česko-Německo. To co dělá Německo není to, co musí dělat Česko!

Strašení Ruskem,toto vidíme jen jako součást propagandy zase z druhé strany. Ruský vliv v této zóně je, přesto nevěříme, že by jsme se měli nějak distancovat od západu nebo Ruska. Volný trh a dobré obchodní vztahy je dobré držet na obě strany. Sankce, kvóty a zákazy všeho druhu nikam nevedou, jen vyvolávají odpor lidí a nechuť k diktátu, ať už přichází ze západu nebo východu. NATO cvičí u ruských hranic, u ruských vod, toto považujeme za provokace, které jsou naprosto zbytečné. Rusko je ekonomickými sankcemi tlačeno do velmi nebezpečné pozice - pozice, která je velmi nebezpečná pro celou Evropu, pro malé země, pro ČR. Historie ukazuje, že Rusko nejde porazit, s Ruskem je potřeba spolupracovat - i když si to mnozí lidé nechtějí přiznat. Jsme malá země na to, abychom se vymezovali vůči západu nebo vůči Rusku. A to nemíníme jako pro-ruskou propagandu, ale jako holý fakt. Rusko nezmizí, Rusko se nezhroutí a pokud ano, byl by to celosvětový problém.

Návrhy na přijmutí Ukrajiny do zóny volného pohybu osob, EU, NATO, to jsou rovněž všechno velmi nebezpečné politické hry, které zcela přesahují možnosti naší malé zemičky. Pravdou je, že mnoho slibů ze strany západu o rozšiřování NATO směrem k ruským hranicím bylo porušeno. Napětí, provokace, dráždění a sankce, to není cesta, kterou bychom se měli ubírat.

Rusko uplatňuje agresivní politiku, ale západ se nechová jinak. A my bychom měli jedné straně tleskat ? Za náš vzor považujeme Švýcarsko, malou, přesto hrdou zemi, která sleduje své zájmy a cíle. Buďme hrdou zemí, která neohrožuje svoje občany agresivní vojenskou a migrační politikou.

Více než Rusko nás děsí aktuální imigrace, islámský terorismus a radikalizmus a totalitní praktiky EU. ČR aktuálně nemá v EU žádný hlas - rozhodovací pravomoce mají hlavně Francie s Německem. Zájmy těchto států nejsou zájmem ČR. Celá Lisabonská smlouva je velmi nevýhodná pro ČR. ČR nemá možnost vetovat návrhy, co jdou proti zájmům naší země, co jdou proti občanům, co jdou proti tomu, co občané chtějí a co jsou ochotni si odhlasovat !

Opravdu nechápeme, že někomu může vyhovovat to, jak aktuálně EU funguje. V čele s EK, kterou nikdo nevolil, která diktuje státům co mají a nemají dělat.

Buďme jednou národem, který nepoleze do zadních partií ani Moskvě, ani Bruselu, ani Berlínu. Buďme hrdým partnerem jehož hlas Evropa potřebuje, ale nebuďme protektorátem.

Strany ODS, TOP, KDU-ČSL, KSČM, ČSSD tu vládnou již roky a nikdy se nejednalo o strany, co by byly nezávislé. Ať už na západu nebo východu. Tyto strany akorát dokázaly své voliče mnohokrát zklamat a nic podstatného neudělat a nevyjednat.

Mnoho států je přidružených EU - Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, časem to bude i Británie - tyto státy nejsou pod diktátem Německa. Ale z nás se stává protektorát.

Opravdu věříte tomu, že bude Německo chtít uzavřít svůj trh britskému zboží a opačně ? Británie je pro Německo velice důležitý trh. Jsme pro volný trh, spolupráci partnerů, nejsme pro dotace a kvóty. Každý stát by měl mít právo na poslední slovo a rozhodnutí, zda dané pravidla chce ve své zemi zavést nebo nikoliv. Jsme pro evropsko-americký volný trh, ale pojďme ještě dál, proč ne i volný trh s Ruskem. Spolupráce a svoboda je řešením. Nikoliv sankce, zákazy, kvóty a represe! Na druhou stranu jsme stritkně proti politickému rozhodování "o nás bez nás". Jde tu o naši budoucnost - a mnoho plánů na přerozdělování nás může uvrhnout na stejnou loď problémů, které má dnes Německo, západní nebo východní Evropa. Obchodujme, mějme dobré vztahy jak se západem, tak východem, ale proboha nenechme se uvrhnout do stavu, kdy nebudeme moci zvrátit nařízení a rozhodnutí Bruselu!

Německo je před krizí - politickou - opravdu nerozumím tomu, jak "inteligentní lidé", co vítají a hltají vše, co Brusel nařizuje, děkují Bruselu, nevidí to, že politika Německa znova zatuje celou Evropu do problémů. Další volby, pokud se vůbec ještě nějaké nezávislé volby v Německu budou konat (a je možné, že nebudou neb budou zakázány strany, které budou chtít otočit směr nastavený Angelou Merkelovou), musí zákonitě vyhrát ultrapravice - a kdo za to může ? Nezodpovědná politika dnešních evropských "elit" - těch elit, které mnozí i u nás obhajují. Německo v posledních letech vykázalo enormní přebytek státního rozpočtu, jenže v dalších letech díky enormním sociálním výdajům hrozí opak. Rovněž množství teroristických útoků bude narůstat a EU není dost pružná na to, aby to řešila. EU v dnešní podobě chybí sebereflexe a schopnost reformovat se. EU nepřistoupí na migrační politiku Austrálie dokud nebudou mrtvých desetitisíce. EU má strach konat, bránit své občany a demokracii za každou cenu. EU místo toho podporuje represe, kontroly, sledování, ztrátu kvalitního života beze strachu!

Reforma může přijít jen tak, že státy vyjádří svojí nespokojenost tím, že vystoupí a zformují se do nových struktur.

Proč například nemá každý člen EU právo veta ? Proč není EK volená přímo lidmi ?

Jakou si myslíte, že budeme mít budoucnost, pokud pod diktátem EU budou omezeny zbraně, začnou se sem dostávat tisíce radikálních migrantů bez vzdělání ? I v ČR se následně začnou objevovat teroristické útoky a tomu chceme zabránit. V EU spatřujeme stejné ohrožení svobody a demokracie jako mnozí naši kritici spatřují v Rusku.

Je za pět minut dvanáct říci, že nechceme dopadnout jako Německo. Nebuďme pokrytečtí a přiznejme si, že "to nezvládneme", pokud západu nepomůžeme se probudit ze zlého snu politicko-sociálního experimentu.

Proberme se, EU potřebuje reformovat a to zásadně a rychle - a opravdu lze věřit, že bez impulzů se tomu stane ?

Přesto jsme demokraté a věříme, že i hlasy co s námi nesouhlasí, jsou potřeba. Stejně jako jsou potřeba hlasy lidí jako my, co to vidí jinak. Jakmile dojde k umlčení jedné ze stran, demokracie bude ztracena.

Proto podporujte své názory, hlásejte je, obhajujte je, my budeme dělat to samé.

V důsledku je možné, že mnoho cílů sledujeme stejných, jen vidíme rozdílné cesty, jak jich dosáhnout.

EU potřebuje "národní obrození". Czexit, Brexit, Nexit a další budou těmi tolik potřebnými. Nelze žít ve strachu, sledovat všechny a všechno ve jménu EU. Nelze mít na vše nařízení, směrnice, omezení a kvóty a přerozdělování všeho a všech. Orwellovská společnost nebude nakonec vyhovovat nikomu, ani těm, co ji dnes obhajují. Svoboda a volnost rozhodovat za sebe je to, co ČR/EU aktuálně potřebují. Hledíme na Brexit jako na impulz. I USA si prošly rozpadem (válkou), aby ve výsledku vyšly silnější. My však nechceme občanskou válku za cenu přežití multikulturní totalitní EU! Dnešní pojetí Evropy je z našeho pohledu sebedestruktivní a nebezpečné pro demokracii i občany žijící ve stále méně svobodné Evropě.

Možná když i Vy se zkusíte podívat na mnoho věcí očima Američana, Australana, Brita, Holanďana, Čecha i Rusa, zjistíte, že dostanete různé pohledy a názory. Stejně vidíme i potřebu diskuse v ČR a Evropě. Možnost prezentovat a prosadit ve své zemi svobodně své názory bez nutnosti "politické korektnosti" a "souhlasu" Bruselu je to, co vidíme jako pilíře demokracie. Nikoliv dehonestaci lidí s jinými názory jako nevzdělanců, tlup, bláznů, rasistů, xenofobů atd.

I když by nakonec k vystoupení z EU nedošlo, tak bychom si kladli za úspěch, kdyby EU/EK ze strachu před exity přistoupila k rychlým a věcným reformám sebe sama. Vrátila státům rozhodovací pravomoce a vrátila se do stavu před Lisabonskou smlouvou o které Češi v referendu nikdy nehlasovali. Neradi bychom se dožili orwellovské společnosti...

 

 

Tento manifest vznikl na základě podnětu našich čtenářů, kteří s námi souhlasí i nás zatracují jako ničitele a extremisty. Nejsme extremisté ani ničitelé. Sami sebe považujeme za reformátory usilující o "národní obrození" napříč Evropou. Jedině akce schopná svobodná Evropa složená ze spolupracujících svobodně jednajících států dokáže přežít. Chceme pomoci ČR i Evropě.

„Možná byste vysvětlení (které jste mi popsal v mailu), jak vidíte Evropu, mohli zveřejnit na svých stránkách, aby lidé dávali svůj hlas něčemu, s čím se více seznámí, co více pochopí. Takto, jak se nyní vaše stránky prezentují to vypadá, že jste extrémisté, kteří jen boří, ničí a křičí! Zkuste se nehřát na populárním slunci naštvanosti na EU s jednoduchou volbou registrace hlasu za vystoupení. Zkuste zveřejnit (co jste mi psal), jak vidíte Evropu vy. Že může být i společná evropská budoucnost, jen dle vás s jinými pravidly. To je totiž správné a slušné a korektní jednání.“ P.K.

 

Komentář (4) Zhlédnutí: 7374

Nejčtenější články za poslední měsíc