Je smutné, že skuteční hrdinové mají být zapomenuti a chátra se povyšuje. Prvního května 1945 vyrazila tanková brigáda generála Janka na jihozápad. První cíl Moravský Beroun, pak Libavá Město a potom Olomouc. Následně mu vydal generálplukovník Moskalenko rozkaz:

 

"Společně se sovětskou 42.těžkou tankovou brigádou rozdrtit odpor nepřítele, pronásledovat jeho ustupující jednotky a co nejrychleji spěchat na pomoc bojující Praze, která volá o pomoc."

 

U Litovle kladli fašističtí vojáci dusud organizovaný odpor. Podporovalo je několik ferdinandů, samohybných děl. Museli být rozprášeni. Pochodová osa tankové brigády pak vedla městy Moravskou Třebovou, Poličkou a Žďírcem, kde tankysty zastihl konec války. Chlapci věděli, že Prahu osvobodily tanky generálů Rybalka a Lejtušenka. Rybalkovi bojovníci nám vydatně pomáhali u Sokolova, osvobozovali Kyjev a teď jsou u nás doma, ve zlaté Praze. Proto se jede na plný plyn! Čáslav - Kutná Hora - stále na západ.

Desátého května 1945 dopoledne vjely první dva tanky 1.čs tankové brigády v SSSR se samopalníky do svobodné Prahy.

 

Sedmnáctého května se naše stroje rozjely na Staroměstské náměstí. Pražané si je zvědavě prohlížejí. Vidí na nich válečné šrámy. Téčka nejsou tak líbivá, naleštěná a nepoškozená jako pancéřové brigády ze západu. A Pražané vědí proč. Stroje z uralské oceli si musely cestu domů tvrdě probojovat. Nebyly v závětří jako tanky naší západní jednotky, kterým spojenci přisoudili téměř na rok úlohu hlídačů obklíčené německá armády v Dunkerque.

Ludvík Svoboda

 

 
 
Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

 • I. S. Koněv: Čtyřicátý pátý, úryvek z knihy

  Avšak Hitler se ve své politické závěti pokusil prodloužit existenci fašistického režimu tím, že jmenoval novou německou vládu v čele s velkoadmirálem Dönitzem. Za vrchního velitele německých pozemních vojsk byl navrhován polní maršál Schörner, který byl tehdy velitelem skupiny armád „Mitte“.
  Nová německá „vláda“ – dávám toto slovo do uvozovek – měla k dalšímu vedení války ještě velmi početné síly.
  Dönitzova „vláda“ doufala, že bude moci záhy kapitulovat před našimi západními spojenci, a potom obrátit celé miliónové uskupení vojsk proti Sovětské armádě. Museli jsme tyto plány zhatit.

 • pokrač.

  V odpovědi na: I. S. Koněv: Čtyřicátý pátý, úryvek z knihy

  Z toho je vidět, že pražská operace vůbec neměla symbolický ráz, jak se to někdy pokoušejí dokázat na Západě.
  Vojska 1. 2. a 4. ukrajinské fronty zaujímala vůči skupině Schörnerových armád výhodné postavení, neboť ji mohla sevřít do kleští. Hrozily, že bude východně od Prahy obklíčeno, a pevně mu uzavíraly ústupové cesty na západ.
  Jestliže jsme chtěli co nejrychleji rozdrtit Schörnerovo miliónové uskupení, usazené v Československu, dobýt Prahu, uchránit město před rozbořením a obyvatele Prahy – a nejen Prahy – před záhubou, nezbývalo nám nic jiného než průlom přímo přes Krušné hory.

 • pokrač.

  V odpovědi na: pokrač.

  I. S. Koněv: Čtyřicátý pátý
  https://outsidermedia.cz/i-s-konev-ctyricaty-paty/

 • *

  Pryč s banderovcem zlodějem vrahem Andrejem Babišem a fašistickým kolaborantským parlamentem!

 • *

  Prezident Putin nařídil zapsat Česko na Seznam nepřátelských států, které se dopouštějí akcí proti Ruské federaci.
  Otřesné. :-(

Nejčtenější články za poslední měsíc