Bráním li své děti, rodinu a vlast, jsem snad rasista a xenofob? Kdo vám dovolil nás urážet vašimi zvrácenými pohledy na svět? Místo, abyste se šli léčit do psychiatrického ústavu, ohrožujete a vyhrožujete vyvrácením kořenů lidského bytí?

 

 

Jsme vážně xenofobní a rasistický národ?

 

Jací jsou vlastně čeští občané?

Začněme údajem, který před časem vyslovil profesor Švejnar a jenž nádherně vystihuje, co jsme byli a kam máme kráčet. Historický příklad: ve třicátých létech se tradovalo mezi americkými zaměstnavateli, že "za amerického dělníka zaplatí půl dolaru, za německého dolar a za českého dolar a půl". Tehdy jsme měli reputaci, znalosti a zkušenosti a lze doložit expertízu našich pracujících, která byla světoznámá. A mzdy byly vysoké."  Je tedy český občan původem jiné rasy? Pokud ne, tak v čem tato záhada spočívala? Popišme si to na skutečných faktech, aby s prominutím lotři a gauneři, kteří sice mají vznešené funkce, ale ve skrytu duše jsou velmi zvrácení, nás nadále zločinně neuráželi. (Je perličkou, že zrovna ti, kteří by každého soudili a trestali za názor, sami se dopouštějí největších zločinů na homo sapiens sapiens)

 A kde jsme tedy tyto vlastnosti oproti Němcům, Polákům, Bulharům atd. získali dříve my?

 

Migrací, skutečnou migrací a to bylo to kouzlo!

 

 

Má to však jeden háček,  o kterém úmyslně zločinci, tvářící se jako vážené osobnosti (dnes nazývané vykasané nohavice, Pražská kavárna, Sluníčkáři, úředníci z Bruselu atd.) tak hlasitě... Mlčí! Nebo zvráceně uráží! Aniž se zabývají skutečným významem slov. A dav to masově a freneticky opakuje.

Ta pointa je ve čtyřech slovech - respektive ve dvou.

Migrace posiluje, exodus ničí!

Jak obohatil exodus Avarů či nedávno Romů jednotlivé státy, že i Velká Británie měla předsunuté hlídky na letišti Ruzyň?

My se bráníme exodu, nikoliv migraci!

Jak ale migrace obohatila český národ?

Ještě dnes jsou v naší zemi místa, kde se dá autenticky dohledat původce naší šikovnosti, přirozené inteligence a vzdělání, byť globálností a RVHP značně pošramocené. Přijedete li do Českých žlebů,  vesnice založené na Zlaté stezce, je to takové jedno z míst, kde krajánci a obchodníci před mnoha staletími odpočívali, putovali li na jih, či na sever. A území České republiky v jehož centru je Praha, bylo právě tímto ideálem. Ne, nebyli jsme "pupek světa", ale křižovatka území Evropy. Naše území bylo protkáno mnoha "Zlatými stezkami", doložené už z jedenáctého století písemně, ale už staletí předtím zjištěných, kde cizí kultury měly možnost setkání u nás, mohli předat zkušenosti, prodat zboží, vyměnit názory a vracet se domů. Nebo přes nás jenom cestovaly, ale především migrovaly a přinášely mnoharozvrstvené myšlení, které dnes pracně hledají univerzity celého světa.

My žijeme na pomezí Slovanů a Germánů, proto máme tendenci přebírat vše dobré. Ale občas to vypadá, že jsme proti všem, nebo jsme donuceni přebrat špatné, takže mávneme rukou a necháme se vést...

Ano, pražské či české hospody a hospůdky tím byly vyhlášené. Že se pak popilo a dobře se mělo, i lehkých ženštin se zachtělo? Samozřejmě, ale předtím se pracovalo, obchodovalo a jednalo! Nebo se vedly "učené řeči" jak se dřív říkalo předávání informací. Ta vzdělanost a přirozená inteligence českého národa nespočívala v nadřazenosti rasy, ale v budovaném po mnoho staletí vzdělání, když nebyly dostupné školy pro všechny. A právě poloha českého národa umožnila akceleraci přirozeného vzdělání, které dnes bohužel tolik upadá, protože západ ukázal, že dolar se dá vydělat jiným způsobem, než prací. Stačí nakrást peníze a půjčovat a půjčovat třeba na židovský úrok, či  jako stát dluhy nesplácet, než se vše zhroutí.....Historikové či knihy by dalších mnoho míst dohledali, ale  bylo by to nekonečně dlouhé.

 

A pak zde máme další rány soužití Němců a "Sovětů".

Když Karel IV pozval Němce k osídlení českého pohraničí, mělo to být přínosem. A skutečně bylo. V době míru skvěle obohacoval i přes různé malé půtky jeden druhého a soužití trvalo mnoho let. Dokonce mnoho staletí. Co je však platné, když vždy v nějakém údobí politicko-vojenské nestability určitá extremistická rebelující část vyprovokovala širokou veřejnost k velkému násilí, dokonce často k zabíjení a následné nenávisti? Stejně tak lidé z Ruska, umění z Ruska nás obohacovalo. Ale příjezd sovětských okupačních vojsk nás totálně ničil!

 

Jestliže nás nyní přesvědčujete, že rodina je žena a žena, či děti se plodí z pohlavního styku mezi dvěma muži,

jestliže tvrdíte, že žena má být segregovaná, ale prostředí mužů se musí zakázat a musí se do něj nasadit ženy,

jestliže tvrdíte, že černoši nejsou černoši a cikáni nejsou cikáni, nutíte chlapečky nosit sukýnky a holčičky nutíte obsluhovat bagry a jeřáby,

nebo dokonce, že dítě se nesmí vychovávat, ale má mít naprostou volnost, tak z tohoto pohledu asi stále více Slovanů bude tyto hodnoty přijímat jako zvrácenosti a jak jsme se s radostí přibližovali západu, ještě rychleji a odporněji se od něj začínáme vzdalovat!

 

Nastal čas vrátit se několik staletí zpět a začít znovu. Samozřejmě ne fyzicky, ale morálně. Zlo bylo vždy a vždy bude, ale my jsme se navíc vymkli zákonu přírody a dnes útočíme na samou podstatu homo sapiens sapiens. A to už je na hraně přežití člověka, nikoliv jenom dočasný úlet.

 

 Z cyklu o migraci, obohacení a českých hospodách (na pokračování)

 

Předešlé

Experti ze sluníčkové kavárny, jaký je rozdíl mezi exodem a migrací, hladomorem a ruským hladomorem v roce 2018?

 

 

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

 • *

  Proboha, a co jste si myslel, že se s Vaší vlastí bude dít, když jste v roce 1989 tleskal Havlovi na balkóně - Havlův děda Hugo Vavrečka a strýc Miloš Havel byli odsouzení kolaboranti! - po boku Schwarzenberga?

  Poslankyně Dr. Milada Horáková (ČSNS), 10. července 1947:
  "Převzetím schwarzenberského majetku ujímá se země Česká nejenom určitých práv, ale i závažných povinností. Jejím úkolem bude nyní proměnit schwarzenberské statky v dokonalý nástroj veřejné prospěšné služby a zapojiti jej organicky do nového systému naší lidově demokratické správy. Ačkoli cílem každého podnikání musí být rentabilita, nelze v daném případě měřit výnosnost tohoto majetku pouze bilančním, vykazovaným ziskem. Velký majetek, byť je jeho výnos uspokojivý, není - posuzujeme-li jej s hlediska národního a ve vyšším slova smyslu - ještě rentabilní, nesplňuje-li kromě předpokladů hospodářských také určité předpoklady kulturní a sociální. Totéž, co ukládáme státu a veřejným institucím, totéž očekáváme od znárodněných podniků a totéž musí být v zásadě požadováno také zde, ovšem v takovém rozsahu, který je úměrný daným možnostem.

  Co očekáváme od znárodněných podniků a takto převzatých institucí? V prvé řadě to, že budou ve svém dnešním provozu nejméně tak rentabilní, budou vynášet naší národní pospolitosti nejméně tolik, kolik vynášely dříve soukromému podnikateli a soukromému držiteli. To je podmínka, kterou musíme mít především na zřeteli, posuzujeme-li naše znárodněné a do národní správy převzaté hospodářské celky. A to také podtrhujeme a musíme požadovat do budoucnosti od tohoto komplexu majetkového, který přichází také do znárodněné lidové správy, v této formě do správy země České."
  Zdroj:
  http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/065schuz/s065001.htm

 • wolfram

  Komentátorka ČRo: "Zrušme Benešovy dekrety, zrušení Benešových dekretů je v zájmu státu, Posselt je největší český patriot." Tyto protistátní výroky své zaměstnankyně - komentátorky Lídy Rakušanové odvysílal veřejnoprávní Český rozhlas 21. května 2018! Neuvěřitelné. Žádám vyhazov ředitele Českého rozhlasu i sudeťácké kolaborantky Rakušanové!
  https://plus.rozhlas.cz/lida-rakusanova-zruseni-benesovych-dekretu-je-v-zajmu-statu-7211060
  http://www.rozhlas.cz/lide/czp_komentatori/_osoba/25

 • Tamara

  https://snackulator.com/profile/idlira43/ There are tooth whitening gels, tooth whitening pastes and kits available that promise white teeth. Is actually there could be risk enjoying using merchandise. You never know which is reliable and effective and of, course risk zero-cost.