Doporučené články

Zastavme nové formy cenzury: velká petice za svobodu slova

Petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích

“Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat.”
E. B. Hallová o přístupu Voltaira

Připojte svůj podpis k petici

 


Globální sociální sítě dnes představují hlavní fóra veřejné diskuse a jsou také významným fórem politickým. Jejich vliv na politickou soutěž a volební výsledky je srovnatelný s největšími tištěnými, rozhlasovými nebo TV médii. Vlastníci platforem mají na trhu prakticky monopolní pozici a nejsou politicky neutrální. Naopak, selektivní filtrací obsahu a blokací nepohodlných uživatelů systematicky porušují právo na svobodu projevu a ustanovení o nepřípustnosti cenzury, základní kameny ústavního pořádku ČR.

Absolutní moc nad nimi drží nadnárodní korporace s dominantní pozicí na trhu. Rovný přístup zde není garantován, jednotlivé názory nemají stejnou šanci být publikovány. Správu obsahu vykonávají podle neprůhledných, vágních a nekonzistentně aplikovaných pravidel. Zcela legitimní názory běžných uživatelů (již dávno nejde jen o kontroverzní „radikály“) odstraňují tyto firmy ze společenské diskuze bez možnosti se bránit. Cenzurují se už i prostá historická fakta. Transparentnost, které se v moderním světě nevyhne ani starosta malé obce, v případě těchto obřích korporací stát nevyžaduje.


Cenzura ze strany soukromého kvazi-monopolu je stále cenzura

Je nepřijatelné, aby o tom, co je pravda nebo lež, rozhodovali špatně placení zaměstnanci z Filipín, kteří mnohdy ani neovládají příslušný jazyk a spoléhají na automatické překlady. Je nepřijatelné, aby anonymní studentský brigádník určoval, který politický názor je možné šířit, navíc podle neznámých instrukcí. Je možné mluvit o svobodném přístupu k informacím, demokratické politické soutěži a svobodě slova, jestliže nadnárodní korporace rozhodují, které příspěvky potlačí a které čtenářům úplně odfiltrují? Jestliže zasahují již i do obsahu soukromých zpráv a při vyhledávání upřednostňují vybrané politické kandidáty

Pravidla, podle nichž zasahují platformy autorům do obsahu, jsou přitom velmi vágní a dokonce retroaktivně se mění dle momentální nálady v určitých kruzích společnosti. O účet tak může přijít kdokoliv, a to i za několik let starý příspěvek, který byl v době svého vzniku nekontroverzní.


Proč stát dovoluje nadnárodní korporaci to, co nesmí ani drobný soukromník?

Pokud přistoupíme na argument, že soukromá firma si může stanovit jakákoli pravidla diskriminující klienty pro jejich názory, dle stejné logiky by operátoři časem mohli chtít přerušovat hovory a blokovat zákazníky za obsah SMS zpráv.

Budeme tolerovat odmítání zákazníků na základě pohlaví, náboženství, národnosti nebo barvy pleti? To by byla stejná diskriminace jako na základě názorů.  

Na místě je proto otázka, kdy lze zákazníkovi odmítnout poskytnutí služby a jak se ten může bránit a uplatnit reklamaci, pokud provozovatel porušil svá vlastní pravidla. V nich se totiž nepíše o tom, že jsou povoleny jen některé politické názory. Vzniká tím i prostor pro korupci či zákulisní ovlivňování obsahu sociálních sítí ze strany různých subjektů včetně veřejnoprávních, kterým jsme žádnou cenzurní pravomoc nesvěřili. Staletí právního vývoje, při kterém se naši předkové snažili omezit moc vlád nad svobodou projevu a tisku, jsou možností takové tiché spolupráce ohrožena.


V sázce je demokracie

Jestliže nadnárodní gigant určuje, jaké informace se dostanou k uživatelům, může snadno ovlivnit volby tím, že bude systematicky potlačovat pozitivní zprávy a  upřednostňovat ty negativní o jednom kandidátovi, zatímco o druhém naopak. Podobně může preferovat vybrané politické strany či názorové proudy.

Jsme připraveni na situaci, když přestane zobrazovat příspěvky nebo zablokuje účty nepohodlných kandidátů a nahradí je příspěvky jejich konkurentů, k jejichž sledování se uživatel ani nepřihlásil? Jsme připraveni na to, že v den voleb vybídne vlastník či manažer sítě potenciální voliče jedné strany, aby šli volit, zatímco druhé od toho odradí? Vzhledem k nulové právní úpravě jde o zcela anonymní, netransparentní a utajované procesy a v nich zainteresované osoby, které mohou významně ovlivnit např. výsledky voleb.

Svoje zkušenosti s cenzurou sociálních sítí má již řada zahraničních i českých politiků, právníků a médií (např. Pavel Hasenkopf nebo Reflex). Mnozí si donedávna mysleli, že je to jen problém radikálů a podivínů a jich se netýká. Nyní vidíme, že se totéž děje světoznámým osobnostem, respektovaným intelektuálům, univerzitním profesorům a politickým kandidátům. Potlačování svobody projevu se tedy stává běžnou praxí.


Proto vyzýváme zákonodárce Parlamentu, vládu a prezidenta České republiky, jejichž povinností je chránit náš ústavní řád, aby

1. zahájili veřejnou debatu s účastí široké veřejnosti o tom, jak zabránit omezování svobody projevu na sociálních sítích, které již začíná deformovat politickou soutěž a fungování demokratických procesů,

2. bez zbytečného odkladu vytvořili parlamentní komisi se zastoupením všech stran v Poslanecké sněmovně a odborníků z oblasti práva, která by se zabývala případy občanů i právnických osob, jejichž účty byly blokovány a příspěvky smazány, aby tyto zkušenosti mohly být využity pro následný zákonodárný proces,

3. po globálních platformách žádali formou zákonné povinnosti ustanovení odpovědné osoby s působištěm v ČR a s přiměřenými rozhodovacími pravomocemi pro průběžné řešení případů, kde mohl být porušen zákon.


Miroslav Bárta, prorektor a egyptolog 
Stanislav Bernard, podnikatel
Petr Drulák, bývalý velvyslanec
Andrej Duhan, právník a publicista
Pavel Fajt, hudebník
Jefim Fištejn, publicista a scénárista
Jan Gregor, místopředseda Aliance pro rodinu
Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka
Marian Kechlibar, publicista
Martina Kociánová, moderátorka
Zbyněk Maděryč, fotograf
Michal Malý, podnikatel
Pavel Matocha, místopředseda Rady ČT a promotér šachu
Ondřej Neff, spisovatel a fotograf
Zbyněk Passer, předseda České společnosti přátel Izraele
Marek Stoniš, šéfredaktor
Karolina Stonjeková, PR manažerka
Roman Tesař, ředitel firmy
Ondřej Tesárek, publicista
Daniel Vávra, kreativní ředitel a publicista
Vlastimil Veselý, R&D konzultant
Jan Všianský, podnikatel
David Zábranský, spisovatel
Matyáš Zrno, šéfredaktor  

Nezapomeňte svůj podpis potvrdit kliknutím na odkaz ve zprávě, kterou vám systém pošle na zadaný mail (bez toho se váš podpis nezapočítá). Možná ji máte ve spamu. Sledujte aktuality na www.stop-cenzure.cz

 
Komentář (9) Zhlédnutí: 5136

Mimořádná zpráva MZ pro BIS, policii a Českou televizi

Ministerstvo zahraničních věcí odeslalo odpověď na ruskou nótu, kterou považujeme za nepatřičnou, protože se ohrazuje proti práci nezávislých médií.

ČR plní a bude i nadále plnit veškeré své závazky vyplývající z mezinárodního práva. Není pravda, že by Česko jakkoliv tyto závazky porušilo. V České republice platí svoboda tisku a zákaz cenzury podle Listiny základních práv a svobod. Do těchto svobod ministerstvo zahraničních věcí nezasahuje a zasahovat nebude. Odmítáme, aby se o to pokoušel cizí stát. Upozorňujeme také na Smlouvu o přátelských vztazích mezi Českem a Ruskem, kde se smluvní strany zavázaly, že se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí druhého státu.

Zuzana Štíchová
Tisková mluvčí a Ředitelka Odboru komunikace MZV

 

Je smlouva platná i pro Českou republiku, nebo je to jen cár papíru?

Je smlouva platná i pro ministerstvo vnitra a eurokomisařku Jourovou?

My, nezávislá média v České republice pevně věříme, že extremistický seznam Evropských hodnot převzatý ze Slovenska jakousi partičkou lidí, bude takto posuzovat i eurokomisařka Jourová, Václav Moravec a jakýsi analytik Vrábel, nepřetržitě vyhrožující českým nezávislým médiím. Pevně věříme, že co doporučuje ministr Petříček Rusku, platí především na Českou republiku!

A je nutné upozornit na nový zvyk, že každý web, který netleská Evropské unii by měl být vyhladověn a zrušen není heslem Ruska, ale komisařky Jourové a Vrábela.

Dále, je ve Smlouvě i to, že Řeporyjec Novotný, Kolářové a Votápek nesmí urážet Rusko?

 

Takže vážně nedělá ministr Petříček ostudu a bude měřit všem stejně: jak doma, tak v zahraničí?

 

Komentář (11) Zhlédnutí: 6169

200 miliard zadlužení? Nesmysl! Peněz je zatím nadbytek, neděste lidi, stačí správně hospodařit!

To, že je relativně dobře manažersky zvládnutá krize s koronavirem a rázná opatření jsou správná, neznamená, že budeme nadále podporovat devastaci státu! Žádných 200 miliard dluhů nepotřebujeme, naopak přebývá kolem 600 miliard! Ale Schillerová musí SMYSLUPLNĚ pracovat, nikoliv žvanit.

 

Pokud by zastavení státu trvalo do tří měsíců, lze fungovat dokonce s vyrovnaným rozpočtem. Pak se děj vůle Boží. Samozřejmě může být pokles až o 20%, pokud to bude trvat déle, že se stále budou peníze vyhazovat oknem!

Ale věřím, že do tří měsíců se ekonomika zase rozjede.

 

Prosím, následná čísla, která zde budou, berte jako rámcová a orientační, protože přepočítat to mohou pouze experti včetně ČNB. Ale za principem úspor, které jsou dokonce ozdravné, si jednoznačně stojím.

 

Protože jednotlivé body asi budou v příštích týdnech mnozí "cizelovat", napíši, kde bezbolestně lze peníze získat, či spíše ušetřit.

 

Bohužel je to trest za konglomerát party Marksová - Maláčová - ČSSD typem zdroje jsou, byť tam se jedná spíše o trestný čin vyloupení republiky. Gender projekty, prapodivné peníze do vyloučených lokalit, které jsou neúčinné, absurdní inkluze, sociální byty pro ty, kteří vybydleli byty a můžeme pokračovat.

 

Za prvé souhlasím, že lze odložit výplaty dividend a zablokovat přesuny ve vnitropodnikovém účetnictví. V první části je to úspora až 300 miliard, ve druhém se odhaduje dalších až 300 miliard. Proč úspora? Protože dividendy v době "katastrofické" by měly propadnout státu. Za dobu, kdy jsme podniky prodali včetně bank hluboce pod cenou, tak si západ nahrabal minimálně 3 biliony korun, spíše víc. Takže jednoroční zablokování ve prospěch našeho státu místo vývodů na západ by snad neměl být právní problém. A zvažovat, zda je právně čisté nevyplatit nic, pokud se ekonomika státu zastaví. S odkladem souhlasí už i ČNB a vyzvala banky, aby tak učinily. Zda by to mělo zůstat ve státě (u nás), kde toto vzniklo je na diskuzi.  Samozřejmě na jeden rok, nikoliv je okrádat: pouze v roce, kde je skoro válka proti koronaviru!

A projednat na další léta zdanění dividend, které jdou do zahraničí. (příklad dividendy odcházející do Rakouska Erste danit 30% a aby to bylo neutrální, investice do České republiky danit 0%.) Ale toto musí propočítat odborníci, pouze předkládám systémově návrh.

 

 Zastavit nesmyslné dotace: pozor, ne dotace třeba na nemocné či staré lidí, ale zbytné dotace - nesmyslné, kdy dotujeme vývoz potravin například do Německa a Němci dotují dovoz potravin k nám. Třeba tak, že jejich zbytečné kamiony nám přiváží možnost "koronaviru" a my je sem nepustíme.

Program Erasmus+ je program EU údajně na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. V období 2014–2020 disponuje rozpočtem 14,7 miliardy EUR. Díky tomuto programu se studentům narodil až milion dětí...

„Přibližně jeden ze tří studentů programu Erasmus si našel při pobytu v zahraničí partnera pro dlouhodobý vztah. Mnoho z těchto studentů si zahraničního partnera i vzalo a podle našich odhadů se z těchto svazků už narodilo až milion dětí,“ řekla Androulla Vassiliouvá. A od té doby už nelze dopočítat - orgie jsou ( byly) na denním pořádku.

 

Zastavit okamžitě solární energie ve výši skoro 30 miliard ročně.

Zastavit dotace na neziskové organizace ve výši cca 20 miliard ročně

 Zastavit slevy na studenty a důchodce: pouze nechat studentům na jednorázové cesty do školy a zpět (úspora cca 4 miliardy ročně). Navíc nyní ani škola není.

 Dotace z Evropské unie, budou li nějaké stáhnout do obnovy dálnic a pomoci do rozjezdu malých podniků, které prokazatelně utrpěly koronavirovou smrští.

Seškrtat peníze na veřejnoprávní Českou televizi: v době kdy není sport, Čt1 supluje Čt24, redaktoři šmejdí po celém státě a roznáší koronavirus, tak navíc spustí Česká televize další propagandu na dalším kanálu? Neuvěřitelná drzost!

Seškrtat tvrdě peníze na vojenské výdaje: 75 miliard je zločin. Stáhnout na 25 miliard a úspora 50 miliard. Vážně připravujeme válku proti Rusku? A posílit výdaje na vojáky, kteří pomáhají v boji proti koronaviru na všech frontách a také na ty, co hlídají hranice proti migrantům.

A zastavit výsluhy komunistům jako je generál Petr Pavel včetně ostatních, kteří nebránili naši vlast, ale bojovali kdesi za kohosi v NATO. Ty mohou vyplácet bohaté USA, v jejichž zájmu sloužili.

Po skončení okamžitě najet na systém kdo nepracuje a vybydluje byty, ať nejí. Úspora v řádech desítek miliard.

Jenomže v této velké reformě visí otazník: ČSSD zločinnou školní inkluzí nejen že odčerpala mnoho miliard, ale dává "kulaté razítko" studentům, kteří by v době minulé nedošli ani do páté obecné. A tito "zvláštní studenti" už odmítají pracovat, chtějí pracovat v "nezisku" kde není zorpovědnost a skoro se nic nedělá, ale na práci nejsou lidi. Pokud vrátíme výrobu do České republiky, donutíme tyto inkluzní děti a mladé lidi pracovat, nebo je necháme na dávkách či v nezisku a pozveme si opět gastarbeitery z rozvojových zemí včetně Ukrajiny a tuto část naší společnosti odsuneme do dalších vyloučných lokalit?

 

Dnes se nám to tvrdě vymstilo! A zítra?

 

 Dodatek: víte, že rakouská Česká spořitelna pro střadatele byla pohromou? A spíše zločinem a jak získala peníze? Zatímco na spořícím účtu třeba v době větší inflace vyplácela AirBank 1,5% úroků, rakouská Česká spořitelna si nahrabala peníze tím, že vyplácela a vyplácí pouze 0,2% úroků a všichni střadatelé přicházejí o strašné peníze. A to vše si posílá domů ve formě dividend do Rakouska. Slušní střadatelé plačte. Tolik k úvodnímu obrázku.

 

Komentář (12) Zhlédnutí: 6396

Lež, informace, či dezinformace? Facebook maže účty, tvrdí naše elity. Jenomže...

Rekapitulace z veřejných zdrojů: na začátku roku 2018 měl facebook 2,07 miliardy účtů. Z toho bylo asi 10% duplicitních, ale skutečně aktivních bylo 1,37 miliardy účtů. 20. 9. 2019 hlásil Facebook, že počet uživatelů v rámci svých platforem se zvýšil na 2,7 miliardy. Aktivních bylo 2,4 miliardy.

 

A tak nemohu ( a prosím, počítejte se mnou) spočítat procento smazaných účtů. Toto totiž proběhlo mainstreamem:

14. 11. 2019

Sociální síť Facebook v prvních devíti měsících letošního roku zakročila proti 5,4 miliardy falešných účtů. (z počtu 2,7 miliardy!!!) Pak se dočteme, že nejvíce to bylo v prvních třech měsících roku, kdy jich Facebook deaktivoval 2,2 miliardy. V dalších čtvrtletích to bylo 1,5 a 1,7 miliardy, přičemž firma prý tento vývoj vysvětluje zlepšením schopnosti blokovat podobné profily ještě před jejich založením...?

 

Ale to není vše. Zde souhlasím! Ale počet je opět jiný, než tvrdí česká propaganda. 

Vsuvka: co pochopit umím (silně zvýrazněno), ale to není o miliardách. Nahota a sexuální aktivita byla odstraněna v 19,4 milionech případech, dětská nahota pak v 5,4 mil. případů. Dále bylo odstraněno 2,6 mil. šikanujících příspěvků, 4 mil. tzv. hate speech, 6,4 mil. příspěvků propagující terorismus, 900 tisíc pak propagovalo drogy a 670 tisíc nepovolené zbraně.

Ale to je v počtu milionů. V celém světě!

 

Nyní se prý facebook odhodlal  k tvrdému zakročení: velká senzace ??????????

12. února 2020

Facebook smazal síť účtů napojenou na ruskou vojenskou rozvědku

Facebook smazal 78 profilů, 11 stránek a 29 skupin na stejnojmenné platformě a navrch čtyři účty na instagramu, který rovněž vlastní.

"Celkově vzato se narativy a geopolitické zájmy operace překrývaly s dříve zdokumentovanými informačními operacemi pod vedením Kremlu: Kampaně obsahovaly útoky na prozápadní politiky na Ukrajině a v Moldavsku, útoky proti syrským záchranářům ze skupiny 'bílé přilby', a obviňovaly pobaltské státy z paranoie a rusofobie," popisují expertní analytici. (Třeba jako Vrábel)

Síť byla údajně nejaktivnější v letech 2016 a 2017, byť některé účty propagovaly sdělení až do okamžiku blokace. Celkový dosah byl podle Graphika slabý, Facebook například uvádí, že k alespoň jedné ze zablokovaných skupin se přidalo něco přes 6000 účtů.

Kromě stovky ruských účtů a stránek dnes Facebook vyřadil z provozu také šest facebookových a pět instagramových profilů, "které se zapojovaly do zahraničního vměšování coby součást malé sítě s původem v Íránu zaměřené především na Spojené státy". Dále zakročil proti 13 facebookovým účtům a deseti stránkám cílícím na uživatele v Barmě, jejichž cílem bylo očerňovat jisté telekomunikační společnosti. (Zkráceno)

No uznejte, tak těžký otřes Rusové nemohli očekávat. Z 2,7 miliardy účtů jich bylo smazáno 5,4 miliardy a nyní ten úder byl nejtěžší: Facebook smazal 100 účtů!!! z roku 2016 a 2017. Tak těžkou ránu určitě Putin nečekal.

 

Vše si můžete dohledat.

Zásadní aktuální oficiální zpráva z 13.2.2020: V AFP budou pro Česko a Slovensko tuto práci dělat dva lidé. DVA LIDÉ! Facebook používá měsíčně 2,5 miliardy lidí a v Česku je to přes 5,5 milionu lidí. 

Takže politickou cenzuru v České republice nedělá Facebook, ale Hámačkovi cenzoři! Zuckerberg opět prohlásil, že by dle jeho názoru nemělo být rolí soukromé firmy „cenzurovat politické reklamy nebo zprávy“.

 

--------------------------------------------------

Jsem ve stejné depresi (ironicky) jako v době, kdy nám bylo šestnáct let a snažili jsme si (dle Ericha von Dänikena) představit, kde končí nekonečno a co je za oním nekonečnem.

A přidejme si pár aktualit: Nejvyšší státní zástupce Zeman svolal státní zástupce v boji proti dezinformacím na internetu. Dokonce prý bude nějaký vůdce z Finska přednášet. Samozvaný analytik Vrábel vytváří analýzy a konspirace, jak konspiracím zakroutit krkem. (Ale říkal to u Moravce a i jinde jinak: chce všem, kdo nehlásají jedinou uznanou pravdu Ústředního výboru z Bruselu sebrat miliardy z reklam - masmédia o ně přicházejí, nikdo už jim nevěří). A i BIS vyhrožuje, že s dezinformacemi zatočí.

 

A samotný skutečný šéf Facebooku Zuckerberg?

Mark Zuckeberg z Facebooku se zavazuje, že bude stát za svobodou slova: ‚Cenzura NENÍ OK‘

Generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg oznámil, že tento gigant sociálních médií ruší svoji politiku stupňující se cenzury, přičemž se zavazuje, že „stojí za svobodou slova.“

Zuckerberg  to pronesl v projevu na Technickém summitu v Silicon Slopes v Utahu.

Dailymail.co.uk

‚Čím dál více na nás naléhají, abychom cenzurovali různé typy obsahu, z čehož mám opravdu špatný pocit. Budeme dále odstraňovat obsah, který je opravdu škodlivý, ale je třeba držet se za určitou hranicí.‘

 

Neměl by předstoupit předseda české vlády před veřejnost a oznámit, kdo skutečně cenzuruje svobodu a demokracii v České republice? Nemáme v Ústavě zakotvené právo na svobodu slova? Neporušují někteří samozvaní cenzoři Ústavu? Odvolávat se na Facebook je totiž dle dostupných informací totální dezinformace a podvod!

 

Komentář (5) Zhlédnutí: 5090

Budete v šoku: mají větší plat Rusové, nebo Američané? Ekonomické porovnání v roce 2018

Předem upozorňuji, že to není propaganda, ale seriózní porovnání, a že tuto analýzu by měla vypracovat minimálně ekonomická škola jako učební pomůcku, bohužel úroveň našeho školství rapidně klesá a málokdo následné tuší, natož ví.

 

Úvodem příklad: v roce 2018 byla průměrná mzda ve Francii v přepočtu 81622 Kč, v České republice 29596 Kč. A žluté vesty dělaly povstání, protože s tímto platem živořily. U nás, až na předražené byty byla pohoda (dokonce si údajně žijeme nejlépe v dějinách) a premiér Babiš si výskal. Jak je to možné? Protože přepočet na dolary je podvod a dezinformace na oblbování lidí. Pokud totiž nesrovnáte plat se spotřebním košem té, které země, ale spotřební koš ve Francii porovnáte s platem v Čechách, umřete hlady. (Pozor, výkonnost ekonomiky se tím správně měří, ale následné porovnání je, zda je na tom lépe Rus, nebo Američan ve své zemi)

 

A tímto ekonomickým pohledem opakuji otázku: mají větší plat Rusové, nebo Američané?

(Pozor, oboje je průměr, nikoliv kolik berou na Sibiři, či New Orleans)

 

Státní zaměstnanec v USA bere (2018) průměrně týdenní plat 1480 dolarů (33 tisíc Kč dle kurzu), což je asi 132000 Kč měsíčně.

Státní zaměstnanec v Rusku bere (2018) průměrně 124000 rublů, což je 44670 Kč měsíčně. (Asi 3x méně)

 

Takže v přepočtu na dolary a následně koruny je jasné, kdo bere víc, tvrdí mainstream a propaganda.  A takto nás manipulují dezinformátoři včetně České televize. Základní premisou je totiž fakt, že Rus bydlí v Rusku, Američan v Americe. A pak najednou žasneme: v lednu 2019 bylo v USA dočasně 800 000 úředníků bez práce a po čtrnácti dnech žádali o podporu. Poslanec Sněmovny reprezentantů Ed Perlmutter z Colorada oznámil, že ve svém volebním obvodu bude zdarma rozdávat snídaně a obědy pro státní zaměstnance, kteří se ocitli bez peněz. Ironická perlička: primátor pražský vaří polévku bezdomovcům pouze na vánoce…

 

 

Jak je to možné?

Byt New York: 2+kk, 70 m² cena 1 425 000 USD, což dělá v přepočtu 32 562 532,5 Kč (1.11.2019) (skoro 10x víc než v Moskvě)

Byt Moskva 2+kk 72,6 м² 6 000 000 rublů je 3 824 760 Kč.

 

V Americe si lidé měsíčně v průměru vydělají 3,395 $, tedy něco kolem 85 000 Kč za měsíc. (5x víc)

Průměrný plat se v Rusku pohybuje kolem 45 000 rublů – 16200 Kč.

 

A ceny namátkou v USA

Cappuccino (pravidelné)

94 CZK 

4.10 USD

Domácí pivo (0,5 l točená)

103 CZK (69-137)

4.50 USD

 

 

Bochník čerstvého bílého chleba (500g)

60 CZK 

2.60 USD

Internet (60 MB/s nebo více                            1400 CZK      63USD                               

 

 

 

A v Rusku

Cappuccino (pravidelné)

44 CZK (29-65)

122 RUB

Domácí pivo (0,5 l točená)

36 CZK (22-72)

100 RUB

Bochník čerstvého bílého chleba (500g)

12 CZK (9.00-18)

34 RUB

Internet (60 MB/s nebo více)                    174CZK      485RUB

 

Samozřejmě jsou USA vyspělejší, silnější, protože mají víc firem, které prodávají do celého světa. Ale výše popsáno je skutečný život normálních lidí a dá se to shrnout ve všeobecném zhodnocení: za průměrný plat státního zaměstnance si Rusové koupí 1,5 bytu v Rusku, zatímco Američan si koupí pouze jeden byt v USA. Takže cenově jsou na tom Rusové lépe až o 50%. I internet je vůči spotřebnímu koši levnější, než pro Američana v USA. Na druhou stranu jsou na tom lépe v USA ve službách, souběhu činží, topení a elektřiny, stejně tak v potravinách asi o 20%. Neboli životní úroveň Rusů (státních zaměstnanců) v Rusku je jen o něco málo horší, než Američanů v USA. Ale dostupnost školství a zdravotnictví mohou v USA Rusům závidět. Negramotnost v USA je hrozivá, dostupnost zdravotnictví pro střední a nízkopříjmové vrstvy přes různé reformy katastrofální a lidé se v USA bojí omarodit. Prostě na zdravotnictví nemají, zatímco v Rusku je všem dostupné. Samozřejmě s tím, že je v USA několik klinik a vysokých škol, které jsou na špici vzdělání. Pro bohaté. A co oněch 60% obyčejných lidí?

Málokdo tuší paradox: abyste mohli využít dobrou úroveň amerického zdravotnictví, musíte platit měsíčně minimálně 400 dolarů na osobu, což v přepočtu dělá na čtyřčlennou rodinu 36552 Kč měsíčně zdravotního pojištění. A najednou jsme v jiných číslech. Jinak vás ošetřují Bolívijci, Kamerunci apod…

Těžko říct, proč Karlova univerzita a ekonomické školy neudělají přesný poměr vůči spotřebním košům a nevezmou politikům demagogii z úst. Samozřejmě nikdo soudný neřekne, že ekonomická síla Ruska je stejná jako USA. Ale tato analýza snadno vyvrátí demagogie o šíleném rozdílu života v USA a v Rusku.

A perla na závěr: jestliže dělají Rusové například zbraně za 1/75 ceny dolaru, ale přitom mají srovnatelnou úroveň, je jasné, že vůči měně a spotřebnímu koši v Rusku vydělají 75x víc, než USA. A to jsou právě ty triliony dluhů, kdy se dolar hroutí a nechtějí si to přiznat.

Z výše popsaného můžete citovat, za údaje ručím. Pouze závěrečný odstavec je v odhadech, protože bychom museli uvést a srovnat tisíce položek, což není v našich silách. A opakuji: srovnávat platy v Rusku a napasovat je do amerických cen není dezinformace, ale přímo dezinformační zločin. A tyto zločiny dělat nikdy nebudeme!

 

Takže výkonnost státu lze porovnat v dolarech, ale životní úroveň běžných občanů ne!

Musí se porovnat plat Američana v USA a co si za to koupí v USA a plat Rusa a co si za to koupí v Rusku. Proto dezinformátoři (skuteční žonglují s měnama), aby občany zmátli a lidé se Rusům smáli. Opak je však pravdou. Mnohým Rusům se v Rusku žije lépe, než Američanům v Americe. O současném vzdělání ani nemluvě. Negramotnost zmizela.

 

Až si budete chtít výše napsané ověřit, narazíte vždy na to, o kolik mají menší platy v Rusku, než u nás. Opět v korunách. Kolik si ale koupí v Rusku Rus za výplatu a Čech v Česku za výplatu se už neporovnává. A v bydlení už vůbec ne. Pražák s cenami bytů může Rusům pouze závidět. V roce 2000 popisují všichni v Rusku strašnou bídu. V roce 2019 o žebráka a bezdomovce prakticky nezavadíte, posprejované památky absolutně ne. Ani domy. A porozhlédněte se nejen po Praze.

Mimochodem, propuštěný zaměstnanec v Čechách a v Rusku nemusí po týdnu žebrat a chodit na polévky pro bezdomovce. I když opticky v dolarech má Američan víc...

Petr Pokorný

 

Komentář (1) Zhlédnutí: 21861