Ekonomika

Takto vydané jedno číslo je manipulativní zločin! Ve skutečnosti na státech EU celkově těžce proděláváme!

Médii dnes proběhla šílená manipulace: Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 85,7 miliardy korun více, než do něj odvedla, informovalo ministerstvo financí.

 

A s touto dezinformací, lépe řečeno manipulací pak operují extremističtí bojovníci proti dezinformacím. Nastal čas občanům České republiky vysvětlit, o co skutečně jde.

Vážně jsme na spojení se západem tolik zbohatli?

NE!

Omlouvám se důchodcům, ale je to nejlépe na nich vysvětleno, jak se s námi žongluje a manipuluje.

Důchodce dostane důchod 10 000Kč. Za rok je to 120 000Kč.

Stodvacet tisíc za rok, to je přece důchodce s tímto důchodem boháč! A pak takový bohatý důchodce ještě dostane 5000Kč navíc a co chudáci pracující, kteří pracují a 120 000Kč za rok neušetří?

Samozřejmě je to stejná dezinformace, jako vydává MF. Teda spíše manipulace.

Protože tím nám chtějí ukázat, jak ta božská EU si utrhne od úst, aby nám přilepšíla na životě, protože jinak bychom umřeli hlady!

Vážení důchodci, samozřejmě z důchodu 10 000Kč neušetříte nic! Protože je to pouze příjem sice přesného čísla, ale stejně tak zavádějícího čísla! Kde je v tom cena za bydlení, elektřinu, jídlo a sami si můžete doplnit, co vám zbyde. Možná nic a ještě zoufale šetříte.

 

A takto je to s oním JEDNÍM KLADNÝM číslem, kdy média uvádějí tyto titulky.

Česko loni získalo z EU o 85,7 miliardy Kč více, než samo zaplatilo

Pokud to zveřejní ekonomický server pro ekonomy, je to v pořádku, protože oni si (i když mnozí ne) umí dosadit i výdaje, reexporty, daně a pak porovnat.  Toto číslo z MF je správné jako když důchodce bude mít důchod 10 000Kč, ale už se zatají, co kam jde a jak.

 

Ve skutečnosti je to přibližně takto. Proč přibližně? Každý rok se mění, takže číslo není stálé a lze ho upřesnit až po závěrečném účtu!

Graf s připočtením vnitropodnikového účetnictví a dalších položek

 

A toto číslo zářné pomoci z EU je jen jedna z mnoha položek, ve kterých jsme jinak ve finále těžce ztrátoví!

My totiž za minulý rok opět totálně zchudli, protože díky propojení se západem odvádíme šílené dividendy, díky vnitropodnikovému účetnictví vyvádíme další sta miliard a pak další, o kterých se také nepíše: půjčujeme Německu kvalifikované lékaře a zdravotní sestry, ale odstupné nám za jejich vzdělání jako u sportovců Německo, Rakousko a další státy neplatí. Dále vyrobíme zboží, auta atd., Německo si k tomu přirazí (dle některých zdrojů) až 30% a bezpracně bohatne, zatímco my do Ruska a jinam za plnou cenu nesmíme vyvážet. Z naměřených hodnot mimo jiné vyplývá, že kolem 50% exportu do Německa zde neslouží k pokrytí domácí spotřeby, ale k dalšímu vývozu. A tak i statistiky vývozu např. do Číny jsou jiné, než se nám politicky předkládá!

 

Vypracovaná od nedávno zesnulého experta profesora ekonomiky Michala Mejstříka

 

Jak se ty fígle dělají a Němci se smějí? Např.:

  Za 300 až 500 eur měsíčně získají německou adresu s kanceláří obvykle v nějaké kancelářské budově a německé telefonní číslo, které mohou uvádět na svých webových stránkách a vizitkách, mohou si najmout německy mluvícího pracovníka, jenž se do telefonu bude představovat jménem jejich společnosti, a budou tak působit jako německý subjekt. Český podnikatel sice touto formou nezíská právní subjektivitu, ale marketingově se může prezentovat jako německá firma a Německo bohatne za výpalné. (Info z CzechTrade)

I když to zní možná překvapivě, poslední oficiálně dovezenou škodou auto na severoamerický trh byl model 135 GLi, který si v roce 1989 koupil jistý Kanaďan Alex Dresler za 4 960 dolarů.

 

  „Německo je prostředníkem, přes kterého vyvážíme (reexport za přirážku) výrobky dále do světa,“ potvrdil ředitel odboru zahraničně ekonomických politik ministerstva průmyslu a obchodu Martin Pospíšil. Samozřejmě s tučným ziskem pro Německo, které se v odhadech uvádí až oněch 30%!

 A mohli bychom pokračovat, ale zahltit vás čísly na našem webu nechceme. Je to sem vloženo pouze pro fanatické zastánce EU, kteří nás osočují, že díky EU jsme zářně bohatí a máme onen 86 miliardový zisk. Nemáme, je to žonglování s čísly, kdy je vám ostatní zatajeno. A je to i odpověď extremistickým manipulátorům a Elfům, kteří se na podvodu podílejí a čísla zpochybňují!

Každý si výše může dohledat!

Pro veřejnost by mělo ministerstvo financí dát "lidový název": kolik korun ročně proudí z práce českých lidí na západ CELKOVĚ a kolik peněz jde ročně k nám?

A dostali byste se k výše tabulce, ale umíte si představit, jak by rychle nastartovalo referendum o bytí v EU, kdyby mainstream v čele s Českou veřejnoprávní celou pravdu odhalil a všem občanům data zveřejnil?

 

Komentář (2) Zhlédnutí: 2523

Dluh zemí eurozóny překonal 97 % HDP. Šílené!

V záplavě covidové se daří ukrývat ekonomická katastrofa v Evropě. Dluh zemí eurozóny překonal 97 % HDP


Samozřejmě jsou to „jen“ relativní čísla, takže odrážejí i propad jmenovatele v podobě nominálního HDP, nicméně svoji vypovídací schopnost nepochybně mají. Navíc zdaleka totiž nejde jen o HDP, protože nominální dluh jako takový se v tomto čase zvýšil v meziročním srovnání o 943 mld. eur. Je to dokonce více než v časech finanční krize po pádu banky Lehman Brothers

Nejvíce zadluženými zeměmi eurozóny zůstávají Řecko, Itálie a Portugalsko. Dluh té první na konci třetího čtvrtletí dosáhl dvojnásobku ročního HDP (přesně to bylo 199,9 %), Itálie zase poprvé překonala hranici 150 % (154,2 %) a Portugalsko 130 % metu (130,8 %). „Klub“ zemí s dluhem přesahujícím sto procent HDP se za poslední rok rozrostl z pěti na sedm a asi nemá smysl dodávat, že do něj patří i druhá největší země platící eurem – Francie, která se mimochodem podílela na onom zmíněném biliónovém navýšení dluhu nejvíce.


A jak si v tomto dluhovém víru vedla ČR? Její dluh rovněž svižně rostl a dostal se za hranici 38 % HDP, tedy na úroveň, kde byl naposledy v roce 2016.Jenomže tento rok je ještě horší a přibyde další sekera ve výši více jak 400 miliard. A Schillerová s Maláčovou dělají možné i nemožné, abychom dohnali Řecko a Itálii s Portugalskem. A tímto tempem to není nemožné. A v televizi se tváří, jakoby narazily na obrovské ložisko ropy a opět hlásaly Špidlovo: Zdroje jsou...

 

Kdyby takto hospodařila nějaká Babišova firma, už by po ní zůstalo jenom energetické zázemí: rozvody elektřiny a vody.

Komentář (0) Zhlédnutí: 3142

Proč stále někteří tupí voliči i dnes tvrdí, že Klaus zrušil důchodový účet?

Odůvodnění

Informace, že byl důchodový účet zrušen, se čas od času ve veřejném prostoru diskutuje. Ministerstvo financí 30. ledna 2014 (shodou okolností den po nástupu Babiše do tohoto úřadu) v odpovědi na žádost podle zákona o svobodném přístupu uvedlo následující:

Od počátku padesátých let (kdy zákon č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění,učinil příjmy a výdaje nemocenského a důchodového pojištění od 1. ledna 1952 součástístátního rozpočtu) se datuje financování sociálního pojištění (tedy i důchodů) ze zdrojůstátního rozpočtu a po následující období čtyřiceti let na tomto organizačníma finančním uspořádání nebylo v zásadě mnoho měněno. V roce 1993 došlo k tomu,že v souvislosti s daňovou reformou byla zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálnízabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, stanovena odvodová povinnost pojistného (předtím byly všechny odvody zahrnuty v dani z příjmu), nicméně vazba na státnírozpočet se nezměnila.

V roce 1993 tedy nedošlo k žádnému zrušení důchodového účtu, protože neexistoval. Důchodový systém funguje v rámci státního rozpočtu na tzv. průběžném principu - pojistné se odvádí do státního rozpočtu a ze státního rozpočtu se hradí výdaje na důchody.

Jde o mandatorní výdaj, tedy ten, na který je zákonný nárok a výplata všech důchodů musí být ze státního rozpočtu pokryta i v případě, že vybrané pojistné je nižší než objem prostředků potřebný na výplatu důchodů. Nejde tedy o fondový způsob hospodaření, kdy by příjmy plynuly na jeden účet, z kterého by též byly hrazeny i výdaje, a který by končil saldem, které by v případě „přebytku“ bylo možno použít na jiné účely).“

 

Málokdo totiž navíc tuší, že naopak:

Za rok 2012 skončil důchodový účet v deficitu (v propadu) 49,4 miliard Kč, každoročně se roční deficit zvyšuje. Částka, kterou stát na důchodech vyplatil, se vyšplhala téměř na 360 miliard korun.

Za rok 2020 měl Babiš systém penzí už v září v propadu 30,4 miliardy korun, za poslední čtvrtletí se schodek víc než zdvojnásobil. Přesto Babiš a Schillerová drze vytvořili další šílený dluh, aby důchodcům dali 5000 Kč a státním zaměstnancům navýšili platy, ač ti, co je živí, byli vyhozeni na ulicii a žebrají, aby mohli otevřít v nějakém bezpečném režimu služby a neskončili na pracáku. Kdo pak bude vyplácet daně pro důchodce a státní zaměstnance?

A ještě tupě ti, co dojí státní rozpočet na dluh, vyřvávají: co tam ten Klaus a další na Staromáku dělají? Přece prosí a protestují, aby mohli pracovat a živit ty, kteří do rozpočtu nedávají ani korunu a jenom ho dojí! Včetně neziskovek!

Oni totiž nemohou za to, že:

Babiš a Schillerová totálně rozvrátili náš stát!


Babiš se Václavu Klausovi nikdy neomluvil

Autor článku v Haló novinách lhal. Daleko horší je, že Babiš si toho musel být vědom, ale přesto vědomě lže o Václavu Klausovi a jeho (nejen jeho) fanatičtí voliči tomu věří: přece Babiš je Bůh...

 

Komentář (6) Zhlédnutí: 3332

Vánoční dárek Venezuely Maláčové: České republice předává diamantové doly, díky, ó díky Venezuelo

Schillerová přihazuje stovky miliard dluhu, Maláčová rozhazuje další sta miliard státním zaměstnancům, milión, miliarda, bilión, deset biliónů a víc, řekl by Milouš Jakeš a kdo se s tím bude přepočítávat.

 

PRÝ JE KRIZE!

Tahle vláda zešílela?

 Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská prchá z Výboru pro rozpočtové prognózy. Šílí z  porušování pravidel sestavení státního rozpočtu pro rok 2021 a nerespektováním obecných principů řádného hospodáře.

Normální lidé trochu obeznámení s ekonomickou situací si trhají vlasy.

Jenom Venezuela Maláčová září jak sluničko a v televizi slastně vzdychá: já jsem šťastná, já jsem šťastná, mě nějaký bilionek navíc nezajímá a Schillerová se kroutí jak had.

Platové tarify učitelů by se od ledna měly zvýšit o čtyři procenta. Vyplývá to z nového návrhu vládního nařízení. Podle předpisu se má zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách základ výdělku zvednout o deset procent. O 26 procent se zvýšují dětské příspěvky.

 

 A vláda vyřvává z televize: je krize, je krize, zadlužením šíleně zbohatnete! A Chocholoušek volá: pojď, pojď...

 

Komentář (3) Zhlédnutí: 4227

Za jak dlouho skončí fraška jménem EU? Brexit vytvořil Evropskou mrtvou zónu!

Parta šílenců z Bruselu se natolik zaobírá sama sebou, že jí uniká hrozivá deprese a přeskupení celého světa. Podívejte se prosím na mapu, co se stalo bez povšimnutí "hvězdných ekonomů a mainstreamovývh mluvících hlav" v České republice, o zvráceném Bruselu ani nemluvě. Nezlobte se, ale jinak napsat nejde: ti blbečkové v Bruselu jsou tak zahleděni do své světovosti s domněnkou, že jsou pupkem světa, že nevidí rychlík kolem se řítící 500Km/hod. A možná ještě rychleji.

 

Mauzoleum vůdců jako je hvězdné duo Ursula von der Leyenová a Věra Jourová

Podívejte se na úvodní mapu. I středně inteligentní při tomto pohledu vidí, co nevidí "skvělí bruselští vůdci a jejich komediální klaka": vyjednávání s Velkou Británií a dělání bu bu bu je na úrovni malého dítěte, co vyhrožuje rodičům, že je zničí. Ta tupost je nekonečná a dokonce překonává bolševické vůdce týden před zhroucením RVHP. Ale na ego těchto žen nikdo nemá...

 

‚Fantastická dohoda.‘ Británie podepsala obchodní smlouvu s Kanadou o vzájemných vztazích po brexitu

Británie v sobotu podepsala prozatímní obchodní dohodu s Kanadou. Johnson jásá: fantastická další dohoda! Informují o tom tiskové agentury. Jde o druhou dohodu o pobrexitových vztazích, kterou Londýn podepsal s některou z významných ekonomik. V říjnu Británie podepsala obdobnou smlouvu s Japonskem, která do značné míry zachovává dosavadní obchodní vztahy mezi oběma zeměmi.

 

Británii nepodpis smlouvy s EU neohrozí, nás ano: především Českou republiku jako exportní stát!

Vážně to nevidí, nebo nechtějí vidět, že jsme páté kolo u vozu?

Opět se podívejte na mapu: Británie podepsala smlouvu s Japonskem, to podepsalo smlouvu s Čínou a ta je v těsném kontaktu s Ruskem. A je jasné, že vykřiky prapodivných bruselských hlav, které o sobě říkají, že jsou elity, mají vážně do inteligence velmi, velmi daleko. Na východě (potažmo na půlce světa pro 3,5 miliardy občanů) se formuje volný ochod jako BRICS, který prolíná s uskupením RCEP a mezi Ruskem a Čínou už se neobchoduje v dolarech, ale v národních měnách, na západě od Evropy se formuje společenství, které nyní doplňuje Velká Británie a na poslední chvíli unikla z krunýře europeiského bolševismu a temna.

 

 A na tyhle obry dělá náš tupý Senát (část Senátu, abychom nevypouštěli hoax) bu bu bu a dupe Vystrčilovsko-Hilšerovsko-Drahošovskýma nožičkama jako vzteklé a blbé dítě, aby si vynutilo hračičku, než dostane na pr... Na zadek!

Bohužel my s nimi!

 

Ale problém není v tom, že to mauzoleum je horší, než RVHP. Ta tragédie spočívá v tom, že nás uvrhají do propasti také a to je děsivé. A že chtějí ostnaté dráty na východě, jako jsme měli až do roku 1989 na západě. Proč máme smůlu na stejný typ idiotů, který nás vždy vrchne směrem dolů? Fašisti, bolševici, eurofanatici, jedna pakáž a lid český stále trpí. A stejně jako v roce 1956, kdy Maďarsko jako první zavelelo k svrhnutí šílenců, i dnes je opět Maďarsko v čele s premiérem Orbánem!

Bože, jak závidíme Velké Británii, že z toho bruselského zvěrstva unikla!

My vážně nechceme komunismus, ale svobodně obchodovat a žít. Po celá staletí. Je to tak moc?

 

Související 

Evropa jako společenství žebroty! Rusko, Čínu a 2 (respektive 3,5) miliardy lidí na Hedvábné stezce už nezastaví nikdo!

 

Komentář (15) Zhlédnutí: 9833

Nejčtenější články za poslední měsíc