Ještě jednou jsem se, avšak opět marně pokusil k senátorovi Hamplovi v jeho úředních hodinách dostat a záležitost s ním nějak projednat. Až 6. června 2017 jsem se konečně odhodlal k tomu, abych odeslal ‚Podnět k šetření České policii‘. Jeho kopie je uvedena v příloze tohoto dopisu. Můj podnět byl okamžitě přijat a dne 27. června jsem byl policejním prezidiem vyrozuměn o tom, že věc byla podle místní příslušnosti postoupena k dalšímu opatření policejnímu orgánu PČR, Obvodního ředitelství policie Praha1, ul. Bartolomějská 14, 110 00 Praha 1, kde celá věc je nyní v řízení,“ píše Jelínek Halíkovi.

Funkce, které byly uváděny v mých dopisech, zde však skutečně zastávám. Vy sám ovšem v zahraničí vystupujete často v roli falešného profesora! Já pracuji na lékařské fakultě, ale nikdy by mne nenapadlo s ohledem na mé fyzikální vzdělání vystupovat v zahraničí jako docent medicíny, jako to děláte vy, když v USA vystupujete jako ‚professor of philosophy at the Charles university‘. To je podle mého soudu pravé zneužívání jména naší univerzity! Vy jste zde byl jmenován docentem a poté i profesorem sociologie, a proto byste tento obor měl uvádět důsledně i v zahraničí. Jestliže se tam vydáváte za profesora filozofie, nedivte se, že v mých očích se jevíte jako typický hochštapler,“ píše Jelínek Halíkovi.