Doporučené články

Vznikla první skutečná opozice Národní Fronty národního zadlužení českého Parlamentu: konečně!

Dluhová parta parlamentní Národní Fronty si hraje do karet a kdo drtí českou republiků víc, už mezi tou směsicí zadlužovačů nikdo nepozná. Všechny strany Národní Fronty národního zadlužení a doby Temna se liší pouze názvy, ale program mají stejný. Totálně podojit rozpočet, dětem předat rozvrácenou zem, po nás potopa. Urvi si, co můžeš. A ceny bytů a potravin letí do nebes!

Komentář (2) Zhlédnutí: 3302

Nadúmrtí s covidem jsou pouze u seniorů, oznámil skutečný odborník na data Vencálek

Jeden z nejlepších odborných rozhovorů ke covidu na Čt24, který zmizel a už se asi nebude opakovat. Z celkového srovnání je nejdůležitější nadúmrtí po jednotlivých skupinách. Jestli jsou nadúmrtí u mladistvých, dospělých či seniorů, popisuje rozpor prapodivných predikcí a děšení lidí  Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Komentář (5) Zhlédnutí: 3419

STOP CENZUŘE: Odpovědi na nejčastější námitky k naší petici

Někteří na svých profilech také cenzurují a to nám prý nevadí. I my sami to občas děláme. Svoboda slova se zneužívá k šíření lží a nenávisti. A globální platformy jsou soukromé firmy a proto si mohou dělat, co chtějí. Nemůžeme prý omezovat jejich podnikání. To jsou asi nejčastější námitky proti naší petici STOP CENZUŘE, se kterými se v diskusích setkáváme. Tak se na ně pojďme podívat.


 

Komentář (0) Zhlédnutí: 2205

Svoboda slova je dnes historicky důležitá

Úvodem pár slov: Karel Janeček - miliardář, matematický génius, který vydělal peníze obchodováním s finančními deriváty a kterého jsem (jako člověka s šílenými názory) těžce, velice těžce nesnášel.

Zda jeho systém matematických algoritmů pro obchodování s finančními deriváty byl legální a vyšetřování v USA mělo reálný podklad nedokáži posoudit. V matematickém myšlení je prostě o několik řádů výš. Nyní jsem se a přiznám s odporem podíval na text, který napsal a čestně musím přiznat, že už dlouho jsem nečetl něco tak skvělého o svobodě slova větu od věty. Jakoby to byl jiný Janeček, který pochopil život a nebo... V čase ohrožení se sjednocují názory lidí, kteří v době totálně pohodové k sobě mají nekonečně daleko. A najednou, v PROSINCI 2020, jako by pochopil normální život a HROZBU a zařadil to do svého geniálního, matematického mozku. A já jsem upřímně rád.

Nechť mi prosím pan Janeček odpustí, ale v těchto dnech je to tak velice aktuální, že jsem ho sem vložil bez dovolení celý, ale vynechat část by bylo prostě zločinem.

Prosím čtěte a sami rozhodněte, zda předmluva je nadnesená, nebo výstižná.

 

Neuplyne ani týden, abychom se nedozvěděli o nějakém případu omezování svobody slova.Učitel zabitý islamistou za ukazování karikatury. Projev Donalda Trumpa utnutý televizními stanicemi. Dánská studie o efektivitě roušek potlačená Facebookem, ať už její význam je jakýkoliv. Skotsko s připravovaným zákonem, který by kriminalizoval i projev vyslovený v soukromí domova. A do toho čekáme na prosinec, kdy má Evropská komise zveřejnit Akt o digitálních službách, který má ambici řešit ten problematický obsah sociálních sítí, který je označený jako škodlivý. Nevíme však, jak se škodlivý obsah bude definovat.

Svoboda slova je dnes a denně kousek po kousku ukrajována, a to často bez smysluplného zdůvodnění a mnoha různými způsoby. Je proto zásadní, abychom se zamysleli nad hodnotou svobodného projevu. Je důležité vidět i nebezpečí a hrozby, pokud bychom nadále dovolili jeho potlačování.

Klasickým, avšak zdaleka ne jediným a často ani ne největším pachatelem omezování svobody slova je stát. V naší zemi jsme letos byli svědky případu Jaroslava Duška anebo šikanózního trestního oznámení hejtmanky Jermanové. Na tyto formy neoprávněných zásahů jsme téměř jistě dostatečně citliví a pozorní. Díky novinářům, kteří pomohli uvést věci na pravou míru. Zatímco hloupý cenzurní zásah může zvýšit popularitu příslušné diskuze, Jermanová se stranou ANO možná i částečně z tohoto důvodu zcela propadla v krajských volbách. Je nicméně důležité být ve střehu.

Jiné formy omezování svobody slova ovšem mohou být o dost více zákeřné a nebezpečné. Příkladem takové metody je veřejné zostuzování za projevení názoru, kdy část veřejnosti sama požaduje, aby byl daný člověk umlčen, ztratil práci, nebo aby byl tzv. “zrušen” (angl. “cancelled”). Takové případy,, donedávna nové a neobvyklé, se v současné době dějí stále častěji. Jejich obrovské nebezpečí spočívá v tom, že se lidé stále více bojí vyslovit své stanovisko a poukázat i na pochybení, o němž jsou bytostně přesvědčeni. Tuto formu sociální tyranie popsal již před více než 160 lety anglický filozof John Stuart Mill. Je moc důležité, abychom se proti ní dokázali vzepřít stejně jako před útlakem ze strany státu.

Síla ostrakizace

Podle průzkumu Cato Institutu z letošního července se 62 % (mimochodem 61.8 % je poměr zlatého řezu) Američanů bojí vyslovit své názory a odpovídají kladně na otázku “Politické klima dnešních dnů mi brání ve vyslovení věcí, kterým věřím, protože ostatní je mohou považovat za urážlivé. Sebecenzura je nejvíce u republikánů (77 %), nicméně v neakceptovatelné míře je i u nezávislých (59 %) a demokratů (52 %). Jsem přesvědčen, že to jsou pro demokratickou společnost dlouhodobě nepřípustná a dokonce kriticky špatná čísla.

Zásadním důvodem vážnosti krize je, že síla ostrakizace je obrovsky zvýšena vlivem nových technologií a sociálních sítí, které umožňují mobilizaci virtuálních davů proti nějakým způsobem výjimečným jedincům. Korporace jako Facebook, Twitter nebo Google mají navíc velkou moc oligopolů až monopolů (které bohužel poskytují služby zadarmo a tedy my jsme jejich zbožím). Není za žádnou cenu přijatelné, aby instituce s dominantními pozicemi na trhu, které nepodléhají společenské kontrole, měly nekontrolovanou moc nad tím, koho a jak budou omezovat. A je to právě úloha státu, aby rovný přístup a svobodu zajistil. Je velmi vážný problém, že vlády zatím palčivé otázky ohledně porušování základních práv svobodných občanů většinou neřeší. (V případě Jaroslava Duška ovšem zmatení úředníci udělali pravý opak toho, co by měli.)

 

Naštěstí se objevují hlasy, které na tento kritický problém moderní doby upozorňují, a to i u nás. Podporuji a podepisuji petici Stop cenzuře: Zastavme nové formy cenzury na internetu, jejímž autory jsou Marian Kechlibar, Daniel Vávra a Vlastimil Veselý.Lze omezení svobody slova ospravedlnit?

Může omezení svobody slova ospravedlňovat boj proti lžím, dezinformacím, ruským trollům, všudypřítomné nenávisti a jiným odpornostem na internetu? Může být obhajitelné upírat svobodu slova za výroky, které nejsou trestným činem (hanobení)? Sociální sítě jsou nový a eticky stále neprozkoumaný prostor lidské komunikace a asi si lze představit nějaký typ poplašných zpráv, který není pokryt stávající legislativou. Nevěřím však, že transparentně a systematickým způsobem formulovaný názor může být jakkoliv obhajitelné cenzurovat mimo stávající právní rámec.

Zaškrcení fundamentální lidské svobody, svobody slova může problémy výše oddálit, ale zvětšit a způsobit budoucí krizi. V současné době vidím jako primární problém snahu o podobná jednoduchá avšak velmi riskantní a neracionální řešení, která jsou hrubé chyby, chyby mimo jiné omezující svobodu slova. Pokud nechceme žít v totalitním společenském systému, držme svobodu slova na vrchní pozici našeho žebříčku priorit a pojďme zahájit dlouho potřebnou diskuzi o nejlepších možných pravidlech ve stále neprozkoumaném světě sociálních sítí.

Názorová pluralita a dobře fungující veřejná diskuze jsou přísady demokracie, které nejen mocnáře, ale i nás všechny drží v mezích soudnosti. Připuštěním vlastní omylnosti se vyhneme vlastnímu fatálnímu pochybení. Úsilí o naslouchání argumentů protivníka a pochopení také cizí omylnosti nám umožní nejen vyhnout se fatálním chybám, nýbrž je i protilékem proti hrozbě autoritářů a totalitních ideologií.

Předpoklad omylnosti je v jádru filozofie vědy - proto musí být hypotézy konfrontovány s měřeními a názory ostatních vědců. Stejný předpoklad je i v jádru filozofie demokracie - proto máme systém brzd a protivah, aby nikdo nemohl držet příliš moci najednou, a proto máme možnost své vládce kritizovat a vyměnit ve svobodných volbách bez použití násilí.

Jak psal John Stuart Mill, pokud někdo chce druhého umlčet silou anebo nátlakem, pokud neumožní obhajobu cizího pohledu, tak si nárokuje neomylnost a uzurpuje si moc soudce, který si ani nevyslechne protistranu. Takové jednání je neslučitelné s demokracií. Byl by to návrat zpátky do dob tmářství, totalitních ideologií a autoritářství.

Svoboda slova je základ kvality životů

Je poduvěřitelné (neuvěřitelně špatné), jak významný počet lidí dnes vnímá svobodu slova nikoliv jako fundament svobodné společnosti, ale jako nějaký možná zbytečně velký luxus, který se dá v případě momentální potřeby obětovat. Tento poduvěřitelný fakt je veliká hrozba, která je zároveň příležitostí. Je to příležitost se zamyslet nad svým životem, často vystoupit ze svých komfortních zón. Je to čas uvědomění svých hodnot. Je to příležitost uvážit pro každého svoji zodpovědnost za celek. Sjednoťme se ve jménu naší sdílené lidské nedokonalosti a pracujme na tom, aby se naší zemi i světu lépe dařilo. Spolupracujme v duchu vzájemného respektu, intelektuální pokory a ochoty naslouchat odlišným názorům. Pro otevřenou a vzájemnou spolupráci má svoboda slova primární důležitost. Jsem rád, že náš Institut H21 připravil vzdělávací projekt Bez svobody slova nebude, který vysvětluje, proč musí slovo zůstat co nejvíce svobodné.

Rok 2020 představuje otřes naší společností, kdy musíme čelit společnému ohrožení, celosvětové pandemii. Ve 21. roce 21. století se rozhodneme, zda výzvu úspěšně zvládneme a přejdeme na novou a zásadně lepší úroveň společenského fungování, nebo zda se vydáme evolučně zpět cestou většího útlaku a tyranie. Rozhodujícím momentem je, zda si dokážeme uhájit klíčovou hodnotu, která stojí na vrcholu lidských hodnot: Svobodu.

Za spoluautorství tohoto blogu děkuji řediteli Institutu H21 Adamovi Růžičkovi.

Zdroj http://blog.aktualne.cz/blogy/karel-janecek.php

 

Komentář (12) Zhlédnutí: 6260

Test pro občany: odhalíte konfidenty odnože slovenské mafie "Konspiratori.sk"? Osm mrtvol.

V české republice je dnes placená služba: konfidenti, co údajně odhahují dezinformace. Lze snadno zjistit, kdo to jsou a jak jsou napojeni na slovenskou mafii "Konspiratori.sk". A chcete vidět, jak je lze snadno odhalit? Prý část lékařů vypouští dezinformace a tím "pravděpodobně, možná, asi" pracují pro prezidenta Putina. Např. prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. přednosta Kardiocentra IKEMu...

 

A tak si dáme testík

Srazí se dvě auta. Následky jsou strašné. V každém autě jeli čtyři lidé a výsledkem je osm mrtvých.

Zmasakrovaná těla, krve jak na porážce. Hlavy oddělené od těl. Hrůza.

Přijede koroner a u všech osmi těl zjistí nákazu "onemocnění s COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2".

Přijde prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. přednosta Kardiocentra IKEMu  a oznámí, že úrazy a zmasakrovaná těla jsou neslučitelná se životem. Osm lidí zemřelo díky šílené jízdě a masakru na silnici.

Příjde epidemiolog a oznámí, že osm lidí zemřelo s covidem.

Ve statistice se objeví:

Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.

V kolonce "zemřel s covidem" zaznamenáno +8.

 Konfidenti odnože slovenské mafie "Konspirátori.sk" ve veřejnoprávní České televizi obviní občany: je to hoax, fake news a dezinformace!

Vážení čtenáři, je na vás, abyste rozklíčovali, co označili konfidenti tak hezky česky hoaxem, fake newsem a dezinformací: vyjádření profesora Pirka, nebo statistiku "zemřel s covidem".

 

(Pro "chytré" bojovníky s dezinformacemi, normální lidé to chápou: je to hypotetický příklad, protože ani koroner nedělá testy na mrtvých tělech, ani profesor Pirk není koroner a výše se nestalo!)

Co je konfident?

Udavačství (denunciace) je anonymní či veřejné obvinění (čili udání) osoby nebo skupiny osob, nezřídka z nízkých osobních či politických pohnutek, od kterého si udavač slibuje osobní prospěch a nebo na něm má osobní zájem. Udavač je obvykle nazýván konfident nebo informátor.

 

Mezi lidmi se nyní šušká, že všechny blázince otevřely své brány a bojovníci proti dezinformacím a hoaxům unikli na svobodu. Je to pravda, není to pravda, je to informace nebo je to dezinformace?

 A vážné doplnění: právě o tento spor jde. Jsou statistiky na covid věrohodné?

 

 Související

 Hra o miliardy z reklam aneb seriál zločinu: máme psát dle BIS a České televize, nebo pravdivě? Co je dezinformace?

Prosím, jak vypadá dezinformační zpráva, dle které mám milovat Putina, a nenávidět Brusel?

 

Komentář (8) Zhlédnutí: 5903

Nejčtenější články za poslední měsíc