Ta otázka by byla nesmyslná, kdyby v Itálii:  Italský senátor za protiimigrační Ligu Roberto Calderoli byl v pondělí odsouzen k 18 měsícům vězení za to, že v roce 2013 první černošskou ministryni země přirovnal k orangutanovi. Calderoli se může proti rozsudku odvolat. Informoval o tom list La Repubblica.

Takže stejně jako útok gayů na heterosexuální společnost začíná nést své ovoce a obrací se proti nim, i zde dostává bílý muž do ruky klacek: bude li nazvát prasetem či jiným podobenstvím, bude trest pro nebílého útočníka ve výši rok a půl za mřížemi.

Děkujeme za návod.

 

Ježíš vypráví o podobenství

Cesta, kam padla některá zrna, představuje srdce lidí, kteří slyší o Božím království a nezajímá je to. Přichází satan a sebere, co bylo zaseto.

Tak se na nich plní Izajášovo proroctví:

‚Budete poslouchat,
    ale neporozumíte,
budete se dívat,
    ale neuvidíte.
15 Protože srdce tohoto lidu otupělo,
    jsou hluší a zavřeli oči,
    aby neviděli,
neslyšeli a neporozuměli,
    aby se neobrátili k Bohu,
    kde by mohli být uzdraveni.‘

47 Boží království je jako síť spuštěná do moře, ve které uváznou nejrůznější tvorové. 48 Když je síť plná, vytáhnou ji rybáři na břeh, do košů vyberou dobré ryby a ostatní vyhodí. 49 Tak to bude i na konci světa. Přijdou Boží andělé a oddělí zlé od bohabojných 50 a zlé hodí do ohně. Tam bude pláč a zoufalství. 51 Porozuměli jste všemu?“

Jak praví nápis na západní zdi Staronové synagogy: „Ten, kdo praví amen, je větší než ten, kdo žehná“