Změnami Yandex vychází vstříc návrhu zákona,  který má omezovat zahraniční vlastnictví mediálních společností v Rusku.

V představenstvu Public Interest Foundation budou mít většinu nezávislí členové, převážně zástupci ruských univerzit.