Další omyl, další mrtví, ale nikdy nepochopím, proč věže nechávají  civilní letadla prolétávat zónou konfliktu, když nemají zajištěnou dohodu s vojenskou službou, která by průlet monitorovala a nemohla se splést. Nebo startovat opačně a celé obletět i za cenu navýšení ceny paliva. Odnese to ten, co zmáčkl tlačítko a ten, co letadlo špatně vyhodnotil na věži a u vyhodnocovačů druh letadla, děsivě to odnesli cestující a jejich příbuzní, ale systém je prostě všude špatný a toto se může přihodit opět i příště, aniž by to někdo chtěl úmyslně.

Jediná kladná zpráva z tohoto děsu je, že to nebyl úmysl, ale pouze lidská chyba. Tudíž konflikt nebude eskalovat.