Neradi bychom se dožili orwellovské společnosti.

Ač nám to nemusíte věřit, tak považujeme Českou republiku za jednu z nejsvobodnějších zemí světa - sice vedeme tvrdé diskuse u piva, ale člověk je zde skutečně svobodný. V ČR opravdu platí, že demokracie jednotlivce začíná a končí tam, kde začíná a končí demokracie druhé osoby. Je to dáno historicky - Češi nikdy s ničím moc nesouhlasili, proti všemu se stavěli, ale to nás paradoxně činí svobodnými. Zůstaňme Čechy - Západ na nás sice někdy hledí s despektem, přesto nesnažme se za každou cenu stát Němci.

Někdy bořit neznamená ničit, jen reformovat. Evropa reformu potřebuje a reforma potřebuje impulz. Nikdo snad nevěří tomu, že Británie vystoupí a postaví kolem sebe zeď, přestane obchodovat, uvalí cla apod. Mnohé se změní, ale nelze říci, že k horšímu. Evropa a Británie najdou cestu, jak dále pokračovat v dialogu a obchodu, jen Británie a i my potřebujeme méně Evropy ve smyslu centralizace. Rozhodně nesouhlasíme se Spojenými státy evropskými, protože Amerika si musela projít občanskou válkou, než začali psát společné dějiny. Němci a velké evropské země mají dodnes tendence ovládat ty menší a vnucovat jim svoji politiku.

Czexit vidíme jako příležitost pro reformu - navrácení pravomocí národním vládám. Tím ale nikde neříkáme, že jsme proti obchodu, že jsme proti spolupráci, jen jsme proti tomu, že za nás někdo rozhoduje stylem "o nás bez nás". Kdyby se Evropa poučila z důvodů, proč Británie vystoupila, tak by to bylo úžasné a skvělé, ale bohužel se to nestalo. Británie vystoupila hlavně ze strachu z toho, že EU ztratila soudnost a také ze strachu z neřízené migrace. Nařízení, kvóty a dotace jsou nahony vzdálené představě, kterou jsme měli, když jsme do EU vstupovali. ČR v minulosti zažila RVHP, nadvládu Berlína a pak Moskvy a těch paralel s Bruselem tu bohužel je až příliš na to, aby se dalo aktuální systém akceptovat bez výhrad.

Czexit nevnímáme jako boření a křičení věčně nespokojených Čechů, ale jako reformu - vystoupení trvá 2 roky a to je dost dlouhá doba na to, když se rozhodne vystoupit více států, aby vznikla nová Evropa do které státy vstoupí jako rovnocenní členové, kde nebude jeden velký stát diktovat a vnucovat svoji politiku. Chybou dnešní EU je, že státy nemají právo veta - ano dohodnout něco v tolika členech by bylo těžší, ale právě menší samostatné jednotky jsou na mnoha polích flexibilnější. Od migrace až po řešení národních problémů. Jednotný systém s centrálním velením je neflexibilní a většinou jedná zcela jinak, než by jednal dobrý hospodář v dané krajině. Centrální by měl být hlavně obchod a ostraha, která ale v EU bohužel dnes nefunguje. Evropa je příliš humánní a mnoho dobra škodí - Evropa si necení své kultury a historie, neumí upřednostnit své občany před imigranty bez dokladů a minulosti. Pomáhat lze, ale neměla by u toho Evropa páchat sebevraždu. Proč se to děje je právě proto, že moc drží v rukou Německo a Francie. Je potřeba společná Evropa, ale zároveň je potřeba méně Bruselu a více skutečné spolupráce, aby Evropa byla skupinou rovnocenných partnerů, kde každý partner má pro svou zemi konečné slovo v otázkách politických, náboženských, kulturních i migračních!

Evropa nezačíná a nekončí u ruských hranic - Rusko musí zůstat partnerem, nikoliv izolovanou zemí. Přesto partnerem před kterým je potřeba se držet na pozoru. To samé ovšem platí ve vztahu Česko-Německo. To co dělá Německo není to, co musí dělat Česko!

Strašení Ruskem,toto vidíme jen jako součást propagandy zase z druhé strany. Ruský vliv v této zóně je, přesto nevěříme, že by jsme se měli nějak distancovat od západu nebo Ruska. Volný trh a dobré obchodní vztahy je dobré držet na obě strany. Sankce, kvóty a zákazy všeho druhu nikam nevedou, jen vyvolávají odpor lidí a nechuť k diktátu, ať už přichází ze západu nebo východu. NATO cvičí u ruských hranic, u ruských vod, toto považujeme za provokace, které jsou naprosto zbytečné. Rusko je ekonomickými sankcemi tlačeno do velmi nebezpečné pozice - pozice, která je velmi nebezpečná pro celou Evropu, pro malé země, pro ČR. Historie ukazuje, že Rusko nejde porazit, s Ruskem je potřeba spolupracovat - i když si to mnozí lidé nechtějí přiznat. Jsme malá země na to, abychom se vymezovali vůči západu nebo vůči Rusku. A to nemíníme jako pro-ruskou propagandu, ale jako holý fakt. Rusko nezmizí, Rusko se nezhroutí a pokud ano, byl by to celosvětový problém.

Návrhy na přijmutí Ukrajiny do zóny volného pohybu osob, EU, NATO, to jsou rovněž všechno velmi nebezpečné politické hry, které zcela přesahují možnosti naší malé zemičky. Pravdou je, že mnoho slibů ze strany západu o rozšiřování NATO směrem k ruským hranicím bylo porušeno. Napětí, provokace, dráždění a sankce, to není cesta, kterou bychom se měli ubírat.

Rusko uplatňuje agresivní politiku, ale západ se nechová jinak. A my bychom měli jedné straně tleskat ? Za náš vzor považujeme Švýcarsko, malou, přesto hrdou zemi, která sleduje své zájmy a cíle. Buďme hrdou zemí, která neohrožuje svoje občany agresivní vojenskou a migrační politikou.

Více než Rusko nás děsí aktuální imigrace, islámský terorismus a radikalizmus a totalitní praktiky EU. ČR aktuálně nemá v EU žádný hlas - rozhodovací pravomoce mají hlavně Francie s Německem. Zájmy těchto států nejsou zájmem ČR. Celá Lisabonská smlouva je velmi nevýhodná pro ČR. ČR nemá možnost vetovat návrhy, co jdou proti zájmům naší země, co jdou proti občanům, co jdou proti tomu, co občané chtějí a co jsou ochotni si odhlasovat !

Opravdu nechápeme, že někomu může vyhovovat to, jak aktuálně EU funguje. V čele s EK, kterou nikdo nevolil, která diktuje státům co mají a nemají dělat.

Buďme jednou národem, který nepoleze do zadních partií ani Moskvě, ani Bruselu, ani Berlínu. Buďme hrdým partnerem jehož hlas Evropa potřebuje, ale nebuďme protektorátem.

Strany ODS, TOP, KDU-ČSL, KSČM, ČSSD tu vládnou již roky a nikdy se nejednalo o strany, co by byly nezávislé. Ať už na západu nebo východu. Tyto strany akorát dokázaly své voliče mnohokrát zklamat a nic podstatného neudělat a nevyjednat.

Mnoho států je přidružených EU - Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, časem to bude i Británie - tyto státy nejsou pod diktátem Německa. Ale z nás se stává protektorát.

Opravdu věříte tomu, že bude Německo chtít uzavřít svůj trh britskému zboží a opačně ? Británie je pro Německo velice důležitý trh. Jsme pro volný trh, spolupráci partnerů, nejsme pro dotace a kvóty. Každý stát by měl mít právo na poslední slovo a rozhodnutí, zda dané pravidla chce ve své zemi zavést nebo nikoliv. Jsme pro evropsko-americký volný trh, ale pojďme ještě dál, proč ne i volný trh s Ruskem. Spolupráce a svoboda je řešením. Nikoliv sankce, zákazy, kvóty a represe! Na druhou stranu jsme stritkně proti politickému rozhodování "o nás bez nás". Jde tu o naši budoucnost - a mnoho plánů na přerozdělování nás může uvrhnout na stejnou loď problémů, které má dnes Německo, západní nebo východní Evropa. Obchodujme, mějme dobré vztahy jak se západem, tak východem, ale proboha nenechme se uvrhnout do stavu, kdy nebudeme moci zvrátit nařízení a rozhodnutí Bruselu!

Německo je před krizí - politickou - opravdu nerozumím tomu, jak "inteligentní lidé", co vítají a hltají vše, co Brusel nařizuje, děkují Bruselu, nevidí to, že politika Německa znova zatuje celou Evropu do problémů. Další volby, pokud se vůbec ještě nějaké nezávislé volby v Německu budou konat (a je možné, že nebudou neb budou zakázány strany, které budou chtít otočit směr nastavený Angelou Merkelovou), musí zákonitě vyhrát ultrapravice - a kdo za to může ? Nezodpovědná politika dnešních evropských "elit" - těch elit, které mnozí i u nás obhajují. Německo v posledních letech vykázalo enormní přebytek státního rozpočtu, jenže v dalších letech díky enormním sociálním výdajům hrozí opak. Rovněž množství teroristických útoků bude narůstat a EU není dost pružná na to, aby to řešila. EU v dnešní podobě chybí sebereflexe a schopnost reformovat se. EU nepřistoupí na migrační politiku Austrálie dokud nebudou mrtvých desetitisíce. EU má strach konat, bránit své občany a demokracii za každou cenu. EU místo toho podporuje represe, kontroly, sledování, ztrátu kvalitního života beze strachu!

Reforma může přijít jen tak, že státy vyjádří svojí nespokojenost tím, že vystoupí a zformují se do nových struktur.

Proč například nemá každý člen EU právo veta ? Proč není EK volená přímo lidmi ?

Jakou si myslíte, že budeme mít budoucnost, pokud pod diktátem EU budou omezeny zbraně, začnou se sem dostávat tisíce radikálních migrantů bez vzdělání ? I v ČR se následně začnou objevovat teroristické útoky a tomu chceme zabránit. V EU spatřujeme stejné ohrožení svobody a demokracie jako mnozí naši kritici spatřují v Rusku.

Je za pět minut dvanáct říci, že nechceme dopadnout jako Německo. Nebuďme pokrytečtí a přiznejme si, že "to nezvládneme", pokud západu nepomůžeme se probudit ze zlého snu politicko-sociálního experimentu.

Proberme se, EU potřebuje reformovat a to zásadně a rychle - a opravdu lze věřit, že bez impulzů se tomu stane ?

Přesto jsme demokraté a věříme, že i hlasy co s námi nesouhlasí, jsou potřeba. Stejně jako jsou potřeba hlasy lidí jako my, co to vidí jinak. Jakmile dojde k umlčení jedné ze stran, demokracie bude ztracena.

Proto podporujte své názory, hlásejte je, obhajujte je, my budeme dělat to samé.

V důsledku je možné, že mnoho cílů sledujeme stejných, jen vidíme rozdílné cesty, jak jich dosáhnout.

EU potřebuje "národní obrození". Czexit, Brexit, Nexit a další budou těmi tolik potřebnými. Nelze žít ve strachu, sledovat všechny a všechno ve jménu EU. Nelze mít na vše nařízení, směrnice, omezení a kvóty a přerozdělování všeho a všech. Orwellovská společnost nebude nakonec vyhovovat nikomu, ani těm, co ji dnes obhajují. Svoboda a volnost rozhodovat za sebe je to, co ČR/EU aktuálně potřebují. Hledíme na Brexit jako na impulz. I USA si prošly rozpadem (válkou), aby ve výsledku vyšly silnější. My však nechceme občanskou válku za cenu přežití multikulturní totalitní EU! Dnešní pojetí Evropy je z našeho pohledu sebedestruktivní a nebezpečné pro demokracii i občany žijící ve stále méně svobodné Evropě.

Možná když i Vy se zkusíte podívat na mnoho věcí očima Američana, Australana, Brita, Holanďana, Čecha i Rusa, zjistíte, že dostanete různé pohledy a názory. Stejně vidíme i potřebu diskuse v ČR a Evropě. Možnost prezentovat a prosadit ve své zemi svobodně své názory bez nutnosti "politické korektnosti" a "souhlasu" Bruselu je to, co vidíme jako pilíře demokracie. Nikoliv dehonestaci lidí s jinými názory jako nevzdělanců, tlup, bláznů, rasistů, xenofobů atd.

I když by nakonec k vystoupení z EU nedošlo, tak bychom si kladli za úspěch, kdyby EU/EK ze strachu před exity přistoupila k rychlým a věcným reformám sebe sama. Vrátila státům rozhodovací pravomoce a vrátila se do stavu před Lisabonskou smlouvou o které Češi v referendu nikdy nehlasovali. Neradi bychom se dožili orwellovské společnosti...

 

 

Tento manifest vznikl na základě podnětu našich čtenářů, kteří s námi souhlasí i nás zatracují jako ničitele a extremisty. Nejsme extremisté ani ničitelé. Sami sebe považujeme za reformátory usilující o "národní obrození" napříč Evropou. Jedině akce schopná svobodná Evropa složená ze spolupracujících svobodně jednajících států dokáže přežít. Chceme pomoci ČR i Evropě.

„Možná byste vysvětlení (které jste mi popsal v mailu), jak vidíte Evropu, mohli zveřejnit na svých stránkách, aby lidé dávali svůj hlas něčemu, s čím se více seznámí, co více pochopí. Takto, jak se nyní vaše stránky prezentují to vypadá, že jste extrémisté, kteří jen boří, ničí a křičí! Zkuste se nehřát na populárním slunci naštvanosti na EU s jednoduchou volbou registrace hlasu za vystoupení. Zkuste zveřejnit (co jste mi psal), jak vidíte Evropu vy. Že může být i společná evropská budoucnost, jen dle vás s jinými pravidly. To je totiž správné a slušné a korektní jednání.“ P.K.