"Česká republika by se měla projevit jako důvěryhodný partner. Já věřím, že obhájíme postoj k flexibilní solidaritě, která v Evropské unii byla a bude," vyhrožuje Šojdrová.

 

BOJUJEME PROTI DEZINFORMACÍM

 

Paní Šojdrová,

rozdíl je mezi solidaritou

a zneužíváním sociální pomoci!

 

 A už kdysi dávno nám hlásala Roithová, že se nemáme nechat strašit

 

 

A Šojdrová si i dnes stále mele svou

"Já bych ještě zdůraznila také tu část těch neregistračních center, tu screeningovou to screeningové období kdy o těch lidech budeme znát maximum kdy budou identifikovaní čili nemůžou m á nelegál nelágálně se pohybovat po celém území Evropské unie." nenechá se zastavit.

"A zdůraznila bych ještě jeden aspekt a to je velká pozornost nedoprovázeným dětem. Ty mají být posuzováni především jako děti. Podle úmluvy o právech dítěte." stále dokola plácá zástupkyně KDU-ČSL Šojdrová.

 

Jak souvisí Adolf Hitler a převýchova dětí u nacistů s požadavkem převýchovy dětí uprchlíků z Afriky?

Pani Šojdrová pozor, vaše posedlost dětmi a převýchovou se příliš podobná nacistické germanizaci: v rámci ideologického šíření německé kultury jako té nejdokonalejší byla germanizace plánovaně uplatňována v podrobených zemích (Francie, Československo, Jugoslávie a další); děti byly odebírány rodičům na převýchovu a též byly vypracovány plány odsunu původního obyvatelstva do oblastí od Říše velmi vzdálených. K odstranění slovanských národů z Čech (v rámci konečného řešení české otázky), Polska a evropské části Sovětského svazu, zčásti formou germanizace, a k jejich náhradě Němci byl vytvořen Generalplan Ost. S porážkou Německa roku 1945 se s germanizací přestalo jako se symbolem nacismu.

 

Konečné řešení české otázky (německy: Endlösung der tschechischen Frage) je nacionálněsocialistický pojem pro germanizaci českomoravského prostoru. Na rozdíl od Konečného řešení židovské otázky nebylo záměrem nacistů Čechy zlikvidovat, ale germanizovat je. V poněmčení českého obyvatelstva totiž nacisté spatřovali dlouhodobě jedinou možnost zajištění trvalé stability v tzv. srdci Říše.

 Vážně desetileté vousaté děti z Afriky a některých muslimských zemí vyráží na oceán, aniž by věděly, kde se narodily, ale velmi dobře znají způsob, jak a čím se v Evropě právně ohánět? Vážně zvěrstva a ohrožení Evropy je pod gescí celoživotní imunity?