Bráním li své děti, rodinu a vlast, jsem snad rasista a xenofob? Kdo vám dovolil nás urážet vašimi zvrácenými pohledy na svět? Místo, abyste se šli léčit do psychiatrického ústavu, ohrožujete a vyhrožujete vyvrácením kořenů lidského bytí?

 

 

Jsme vážně xenofobní a rasistický národ?

 

Jací jsou vlastně čeští občané?

Začněme údajem, který před časem vyslovil profesor Švejnar a jenž nádherně vystihuje, co jsme byli a kam máme kráčet. Historický příklad: ve třicátých létech se tradovalo mezi americkými zaměstnavateli, že "za amerického dělníka zaplatí půl dolaru, za německého dolar a za českého dolar a půl". Tehdy jsme měli reputaci, znalosti a zkušenosti a lze doložit expertízu našich pracujících, která byla světoznámá. A mzdy byly vysoké."  Je tedy český občan původem jiné rasy? Pokud ne, tak v čem tato záhada spočívala? Popišme si to na skutečných faktech, aby s prominutím lotři a gauneři, kteří sice mají vznešené funkce, ale ve skrytu duše jsou velmi zvrácení, nás nadále zločinně neuráželi. (Je perličkou, že zrovna ti, kteří by každého soudili a trestali za názor, sami se dopouštějí největších zločinů na homo sapiens sapiens)

 A kde jsme tedy tyto vlastnosti oproti Němcům, Polákům, Bulharům atd. získali dříve my?

 

Migrací, skutečnou migrací a to bylo to kouzlo!

 

 

Má to však jeden háček,  o kterém úmyslně zločinci, tvářící se jako vážené osobnosti (dnes nazývané vykasané nohavice, Pražská kavárna, Sluníčkáři, úředníci z Bruselu atd.) tak hlasitě... Mlčí! Nebo zvráceně uráží! Aniž se zabývají skutečným významem slov. A dav to masově a freneticky opakuje.

Ta pointa je ve čtyřech slovech - respektive ve dvou.

Migrace posiluje, exodus ničí!

Jak obohatil exodus Avarů či nedávno Romů jednotlivé státy, že i Velká Británie měla předsunuté hlídky na letišti Ruzyň?

My se bráníme exodu, nikoliv migraci!

Jak ale migrace obohatila český národ?

Ještě dnes jsou v naší zemi místa, kde se dá autenticky dohledat původce naší šikovnosti, přirozené inteligence a vzdělání, byť globálností a RVHP značně pošramocené. Přijedete li do Českých žlebů,  vesnice založené na Zlaté stezce, je to takové jedno z míst, kde krajánci a obchodníci před mnoha staletími odpočívali, putovali li na jih, či na sever. A území České republiky v jehož centru je Praha, bylo právě tímto ideálem. Ne, nebyli jsme "pupek světa", ale křižovatka území Evropy. Naše území bylo protkáno mnoha "Zlatými stezkami", doložené už z jedenáctého století písemně, ale už staletí předtím zjištěných, kde cizí kultury měly možnost setkání u nás, mohli předat zkušenosti, prodat zboží, vyměnit názory a vracet se domů. Nebo přes nás jenom cestovaly, ale především migrovaly a přinášely mnoharozvrstvené myšlení, které dnes pracně hledají univerzity celého světa.

My žijeme na pomezí Slovanů a Germánů, proto máme tendenci přebírat vše dobré. Ale občas to vypadá, že jsme proti všem, nebo jsme donuceni přebrat špatné, takže mávneme rukou a necháme se vést...

Ano, pražské či české hospody a hospůdky tím byly vyhlášené. Že se pak popilo a dobře se mělo, i lehkých ženštin se zachtělo? Samozřejmě, ale předtím se pracovalo, obchodovalo a jednalo! Nebo se vedly "učené řeči" jak se dřív říkalo předávání informací. Ta vzdělanost a přirozená inteligence českého národa nespočívala v nadřazenosti rasy, ale v budovaném po mnoho staletí vzdělání, když nebyly dostupné školy pro všechny. A právě poloha českého národa umožnila akceleraci přirozeného vzdělání, které dnes bohužel tolik upadá, protože západ ukázal, že dolar se dá vydělat jiným způsobem, než prací. Stačí nakrást peníze a půjčovat a půjčovat třeba na židovský úrok, či  jako stát dluhy nesplácet, než se vše zhroutí.....Historikové či knihy by dalších mnoho míst dohledali, ale  bylo by to nekonečně dlouhé.

 

A pak zde máme další rány soužití Němců a "Sovětů".

Když Karel IV pozval Němce k osídlení českého pohraničí, mělo to být přínosem. A skutečně bylo. V době míru skvěle obohacoval i přes různé malé půtky jeden druhého a soužití trvalo mnoho let. Dokonce mnoho staletí. Co je však platné, když vždy v nějakém údobí politicko-vojenské nestability určitá extremistická rebelující část vyprovokovala širokou veřejnost k velkému násilí, dokonce často k zabíjení a následné nenávisti? Stejně tak lidé z Ruska, umění z Ruska nás obohacovalo. Ale příjezd sovětských okupačních vojsk nás totálně ničil!

 

Jestliže nás nyní přesvědčujete, že rodina je žena a žena, či děti se plodí z pohlavního styku mezi dvěma muži,

jestliže tvrdíte, že žena má být segregovaná, ale prostředí mužů se musí zakázat a musí se do něj nasadit ženy,

jestliže tvrdíte, že černoši nejsou černoši a cikáni nejsou cikáni, nutíte chlapečky nosit sukýnky a holčičky nutíte obsluhovat bagry a jeřáby,

nebo dokonce, že dítě se nesmí vychovávat, ale má mít naprostou volnost, tak z tohoto pohledu asi stále více Slovanů bude tyto hodnoty přijímat jako zvrácenosti a jak jsme se s radostí přibližovali západu, ještě rychleji a odporněji se od něj začínáme vzdalovat!

 

Nastal čas vrátit se několik staletí zpět a začít znovu. Samozřejmě ne fyzicky, ale morálně. Zlo bylo vždy a vždy bude, ale my jsme se navíc vymkli zákonu přírody a dnes útočíme na samou podstatu homo sapiens sapiens. A to už je na hraně přežití člověka, nikoliv jenom dočasný úlet.

 

 Z cyklu o migraci, obohacení a českých hospodách (na pokračování)

 

Předešlé

Experti ze sluníčkové kavárny, jaký je rozdíl mezi exodem a migrací, hladomorem a ruským hladomorem v roce 2018?