Má, nemá, má, nemá, hra s dálnicí D8, kterou bych dnes nezáviděl žádnému ministrovi. A kterou nám musí závidět celý svět...

Dnes je už mnoho lidí, kteří se v tom vůbec nevyznají. (Ono i tenkrát bylo mnoho lidí zmatených, protože ŘSD a zastupitelé dělali dohody, ze kterých vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. A když se je na to upozornilo, dívali se na nás jako na nějaký obtížný, primitivní hmyz. Proto není na škodu konfrontovat dopis, který jsem zaslal ministrovi, který jsem předal redakcím a s dovětkem, že by mělo být podáno trestní oznámení na podezření za škody v řádu miliard korun s diskuzí v Otázkách Václava Moravce. 27. 11. 2016 Dálnice v pohybu. Pozváni byli generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa a geolog Vladimír Cajz.

 

 

 

České středohoří a nejproblematičtější dálnice D8 (zatím)

21. září 2008 - přečteno oficiálně ve Velemíně 24.června 2010
 
 
Blokáda k urychlenému dopracování a otevření D8  čte Petr Pokorný

 


Kde vlastně začal problém s dálnicí přes České středohoří? I když už se nic nezmění, měli bychom rozplést celé spektrum zvláštností, které tato výstavba provázela a především ve svých počátcích ovlivňovala. Nejsem ekologický aktivista, nejsem "Zelený".


Jsem autorem petice "Za bezpečnější dopravu Velemínska", byl jsem účastníkem některých jednání o výstavbě D8 a přesto - přesto nesouhlasím se směrováním politiků k jednoznačnému viníkovi za zdržení a všechny následné jevy či dokonce vypočítání potencionálních mrtvých: Miroslavu Patrikovi z "Dětí Země". Spíše naopak. Proč?

Návrh dálnice přes České středohoří existuje celá desetiletí a první náznaky byly už v období před druhou světovou válkou. Samozřejmě v průběhu let se měnily technologické přípravy, bezpečnostní limity a další důležité vynálezy dané poznáním technologických novinek a strojů.

Je začátek jednadvacátého století a lidé pochopili, že na povrchu není místo pro společné soužití dopravy a lidí. Takže vše jde pod zem, bezpečnostní technologie jdou razantně kupředu a dálnice D8 přes České středohoří? Protíná málem vrcholky kopců! Zdá se to v jednadvacátém století normální? Mohlo být jiné řešení?

Pojďme na okamžik jinam: Praha jde pod zem, garáže, metro a nejnovější - ukončení dálnice na Brno povrchem a příprava na tunel. Jinak to prostě nejde! A další - již budovaný projekt "Blanka" a další.... Svět jde týmž směrem: přípravy či stavby desítek kilometrů dlouhých tunelů ze Švýcarska, mezi Itálií a Francií, Héðinsfjörður na Islandu o celkové délce čtrnácti kilometrů, v Tchaj-wanu je dán do provozu nejdelší podzemní silniční tunel v Asii a dělníci se museli probít horským pásmem, které zaujímá centrální část ostrova...

Prostě lidí a převáženého zboží je tolik, že jiná, než podpovrchová či mimoúrovňová doprava je nesmyslná. Ví se to ve světě, ví se to i v Čechách. A navíc, Česká republika je a bude transitní zemí, šíleně zatíženou nejenom náklady, které se musí převážet, ale dokonce i náklady, které se zbytečně převáží sem a tam z důvodu inkasování dotačních peněz z Bruselu, které si stejně jednotlivé státy platí sami.

Absurdní, zoufalé, ale zatím nemožné tuto dotační politiku zarazit. Brusel by přišel o lehce získávané desátky a to si nepřipustí. Obrovský aparát rozdělovačů a přerozdělovačů z Bruselu se sám nerozpustí. Tím je dáno, že šílený kamionový provoz se přes Českou republiku nezastaví.

Přesto šlo ještě před několika léty zachovat alespoň některé části naší země v relativně neporušeném stavu. Co bránilo výstavbě dlouhému tunelu pod Českým středohořím, když pod určitým tlakem neprošel onen projekt delšího tunelu nazývaném "Kubačka" a nakonec se uskuteční pouze dva minitunýlky v oné partii Českého středohoří?. Proč?

Proč dražší výstavbu výjimečně nemohou platit i naše děti, když právě ona výstavba by byla pro ně, aby mohly žít v lepší krajině a přírodě? Je nutné tolik šetřit na výstavbě, která je generační? Děláme obrovské státní dluhy na "projedění", ale to, co by bylo zdravotně i přírodně nejlepší pro naše děti a vnuky, si dovolíme odfláknout nejlevnější variantou? Neuvěřitelné rozhodnutí!

Za vše hovoří současný výrok Jaroslava Foldyny „Kdo převezme zodpovědnost?“ Krajský zastupitel Jaroslav Foldyna (ČSSD), který je členem komise pro dopravu, uvedl, že by se konečně mělo přemýšlet nad podáním trestního oznámení pro změnu na ekologické aktivisty, díky kterým se stavba prodražuje a protahuje. (Dnes by se měl k tomu vyjádřit také)

Jak vnímáte současnou situaci v kauze „aktivisté versus výstavba D8“? Má podle vás vůbec smysl petiční aktivita severočeských starostů? „Petice na podporu dobré věci má vždycky smysl. Dostavba dálnice skutečně dobrou věcí je. Bývají to především ekologičtí aktivisté, kteří se často ohánějí peticemi. Ale nyní ji předkládají lidé, kteří tady žijí a dálnici chtějí. Život bez dálnice na E55, na silnici, která spojuje Ústí nad Labem, Lovosice, nás velmi zatěžuje a není důvod, aby o nás rozhodovaly nějaké ekologické iniciativy kdoví odkud..... V Litoměřicích se profiluje aktivista Lubomír Studnička, který také vznáší proti D8 námitky. Co si myslíte o jeho někdejším návrhu vystavět místo dálnice dokonce jedenáctikilometrový tunel, který by byl prý kratší než navržená dálniční trasa - a tedy pro řidiče rychlejší a levnější – a sloužil by případně i jako vojenský úkryt? Co si o něm, prosím vás, může člověk myslet... Kdyby to bylo řešením, tak by s tímto návrhem přišli určitě sami odpovědní lidé, kteří trasu projektovali. Jsem přesvědčen, že kdybychom dnes měli projektovat dálnici D8, tak ji povedeme jinudy. My jsme ale u zrodu dálnice v polovině osmdesátých let nestáli, ale dneska jsme před dokončením posledních úseků dálnice, abychom ji lidem předali.“
Podpis petice Velemín


Ale samozřejmě, pane Foldyno, jenomže dnes je rok 2008, avšak ten odkudkoliv jakýsi Patrik z Dětí Země námitky nevznášel v tomto roce, ale už v minulém století a petice byla podána v Brně 5.4.2000 !! Naprosto souhlasím, DNES bez průtahů dostavit dálnici!
 
Ale já se ptám: Muselo to v tomto provedení být? Tisková zpráva Dětí Země - Brno a Českého a slovenského dopravního klubu 8.9.1998: „RNDr. Miroslav Patrik z Dětí Země k tomu uvedl: Zastaralou dálniční koncepci z roku 1963 kritizujeme již pět let, zejména v souvislosti s trasou dálnice D8 přes CHKO České středohoří. Proto vítáme výsledky této studie, které potvrzují naše obavy a doporučují vyhnout se CHKO. Ve hře je také další varianta - vést dálnici D8 přes nejcennější část CHKO v jednom dlouhém tunelu (cca 2,9 km) a ne po povrchu.“


České středohoří - z polabské nížiny, přímo za Lovosicemi se prudce zvedají sopečné kopce Českého středohoří. Proč se v létech prvních vážných protestů nezadal ještě jeden projekt, který by obrazně prořízl bezpečným tunelem tuto krásnou krajinu těsně za Lovosicemi a vyústil za tímto pohořím? Proč s tímto projektem nepřišli odborníci? A mohou být další otázky: proč náhodou odkoupil kamenolom Dobkovičky rakouský vlastník z "ekologického státu"? Proč vytěžený kámen z tunelu nemohl být použitý na dálnici? A další a další.
 
Je velmi zvláštní, že ti samí, nebo alespoň někteří starostové, kteří jsou podepsáni pod dnešní peticí za rychlou dostavbu, měli velký zájem na sjezdech a nájezdech. Například starosta Libouchce měl eminentní zájem o sjezd. A nejenom on. Dá se dohledat i na internetu. Prý se tím zvýší turistika. Lidé po cestě po dálnici budou navštěvovat obce u sjezdů. Opravdu? Kdeže.. Někdo snad používá dálnici jako turistiku? Včetně kamionů? A to byli hlavní propagátoři a hlásné trouby generálního dodavatele, který má pod palcem miliardy, hlásné trouby kamenolomu Dobkovičky a dalších významných dodavatelů na dálnici D8.

Dokonce se sepsala petice, aby nebyla tunelová varianta, ale aby lidé měli dálnici pěkně na očích a mohli se pokochat krásným zvukem projíždějících aut. Může někdo říci proč? V čím zájmu? Kdo byl garantem reklamy „ať jsou auta hezky vidět a slyšet“?Dokonce se provalila fakta, že kamenolom Dobkovičky rakouského vlastníka, aby mohl těžit, nechal zpracovat audit. Jenomže, když kamenolom požádal o možnost těžby, tak ta jim byla povolena na základě nepravdivých údajů! Ty se týkaly jak nabídky možnosti pracovních sil, tak především konkrétních parametrických údajů od Centra dopravního výzkumu Brno. Silnice se napsaly jako vyhovující, přestože byly lživé údaje o rozměrech, upravené klesání a další a další! Na to konto dostal kamenolom povolení. Už tehdy měl být tvrdě potrestán projektant zmíněné firmy a licence měla být odebrána! Nestalo se! Kdo za tím stál?

Lidé se nechali zmanipulovat tím, že potížisté v čele s Patrikem kvůli několika broučkům zarazili stavbu tunelu a lidé trpí a umírají. Stejné, jako "americký brouk" v roce 1948 shozený z letadel zničil československou úrodu a zavinil hlad! Tehdy komunisté, dnes...?

Kde se bere lidská hloupost, neprověřit si fakta a slepě a naivně poslouchat různé demagogy a podvodníky? V době internetu a tisíce rozhlasových a televizních informací? A co hůř, podvodníky s garantem státu a záštitou miliard coby generálních dodavatelů? Neohlížející se nalevo či napravo v něčím osobitém zájmu s vidinou velkých zisků na základě bezohlednosti a lží!

Nevím, zda je možné rozplést celé klubko záhad a zvláštností, které provázejí tuto stavbu. Ale nenechme se mýlit, stejné či podobné "zvláštnosti" provázejí převážnou část staveb. Možná, že naši vnuci řeknou: který hlupák odsouhlasil dálnici vrchem, když mohla být pěkně ukrytá a s účinnými filtry čištěná? A je samozřejmé, že to nejsou pouze "specifika" pouze této stavby. Nesmyslně hloupě či podvodně jsou podle poměru k cenám ve světě asi skoro všechny dálnice.

Maně mě napadá: Proč se všichni lobbisté a autodopravci odvolávají na jiné země? Nemělo by být kritériem množství občanů, km2 území a ujeté kilometry nákladních aut? Protože jedině tak bychom zjistili, že dýchatelnost a znečištění české kotliny, která musí snášet zatížení křížem krážem je naprosto jiná, než mořem ukončené Polsko, Itálie, Švédsko.... Takže zákonitě se musejí na „ceně znečištění“ podílet i přímořské státy, kterým nic z moře nehrozí, ale nás zamoří!

Musí být restrikce a ne-trh?

Musí, musíme se bránit tunely, restrikcí "kamionkilometrů", počtu kamionů či "zákazohodin"! Notabene, kor když je odhadováno, že až třetina zboží a potravin se nesmyslně vozí sem a tam podle dotované ceny té - které země či daňovou slevou za vývoz! Musíme se bránit časovým omezením, prostě jakkoliv, protože zde také musíme žít, bydlet a dýchat. Nemáme snad právo na zdravý život a čerstvý nerakovinotvorný vzduch?

Největší přepravci lobují u vlády a přes tisk a televizi masírují občany o ztrátě liberálního prostředí. Nesmysl - toto nemá nic společného s trhem. Pouze studie, postavená na základě oněch "kamionkilometrů", počtu obyvatel a velikosti území dá seriózní odpověď, jak zde můžeme zdravě žít! Jinak je to diskuze, přitaženo za vlasy, zda naráz může sedět sto občanů na jedné záchodové míse....Má snad i tato otázka něco společného s liberálním trhem a otázkou, kolik nákladních aut může naráz projet českou kotlinou?

A tak na závěr se vrátíme k původnímu: Chce snad ještě někdo tvrdit, že se jedná o pár broučků v Českém středohoří, či dokonce vypočítání potencionálních mrtvých Miroslavu Patrikovi z "Dětí Země", nebo se jedná o zbytečně zamořené území v kamionovém prostředí České republiky? Odpovězte si sami....

Petr Pokorný, 21. září 2008
 

 

Zpětně čerpáno z

 
 

 

 Blíží se rok 2017.  Kdo dělal podvody, kdo manipuloval, kdo by měl platit se narozdíl od jiných kauz ví. Pouze se mlčí o jednom: že by se měl na ztrátě minimálně z 50% podílet Al Gore a Mezivládní panel.

Mezivládní panel pro změny klimatu – Wikipedie  a Nobelovu cenu míru dostal „klimatický křižák“ Al Gore - iDNES.cz 

Pokud si někdy nyní zase poklepe na hlavu, tak až po těchto větách:

v létech 2010 - 2015  mělo být na tomto území horko a sucho. Václav Klaus byl veden Bursíkem, Biomasovou Žákovou Bursíkovou či Al Gorem jako totální hlupák, protože oni si byli natolik jisti, že lidem dodávají dotace na různé sběrné nádrže. Problém je, že ŘSD dnes neví, jak toto území odvodnit,  protože je mokro a zima. (Nezaměňovat s Ostravou a dalšími místy, kde díky snížení emisí proniká slunce daleko častěji na zem) A ač pod D8 náklaďáky sypou štěrk horem dolem (to jsou další úžasné kšefty pro kamenolomy) výsledek je viz odborníci na začátku.

Hoax klimatického panelu: suché houby...

To horko a sucho Al Gora se projevilo tak, že dva kilomentry od D8 vzdušnou čarou rostou houby, které tam nikdy čtyřicet let nerostly. A experti to tenkrát  chtěli zavodnit, aby půda nevysychala. Dnes jim to uplavalo...