Na ekonomicko-politicko-propagandistických servrech včetně oficiálních statistik a analýz se nahromadilo tolik špíny, podvodů a manipulací, že nastal čas veřejnost seznámit s tím, jaká je skutečnost včetně analýzy Trumpovy údajné fantasmagorie.

 

Stejně tak, že už jsme ve fázi poklesu, ale přesto sháníme zahraniční pracovníky, aby se měl Babiš a ČSSD na co vymluvit.

Ale i Trumpova strategie sankcí a ukončení smluv či vyhrožování je čitelná, pouze se nesmí podlehnout mediálnímu tlaku. Takže nás čeká přetěžký úkol: popsat skutečnost a pravdu postavit na nohy. Například jeden bombónek jako ochutnávka na úvod:

Nezaměstnanost je prý strašně malá - 3,2% uvádí statistická data (ale z nepřesných čísel)

V české republice je cca 5 miliónů práceschopných obyvatel, což 3,2% odpovídá počtu 160 000 lidí bez práce.

 

Na základě kvalifikovaných odhadů koordinátorů pro záležitosti romské menšiny žilo v roce 2016 na území ČR 245 800 Romů.

Opět podle kvalifikovaného odhadu je bez práce 60 - 70% tohoto etnika. I kdyby to bylo 60%, tak:

 

60% z počtu 245800 je 147 480 Romů bez práce.

Takže údajně u nás je oficiálně 160 000 lidí bez práce z 5 miliónů, ale jenom u této menšiny je to 147480   lidí bez zaměstnání.

 

Nemyslí si vláda, že tyto těžké rozpory by už konečně měla začít vysvětlovat, když to naprosto matematicky nevychází? Proč nás systém EUROSTATu lakuje na růžovo, kdy skutečnost je jiná?

 

A právě těmto rozporům se budeme příští týdny věnovat. Neznamená to, že zaměstnavatel má zaměstnat totálního flákače, nebo narkomana i třeba z majority.

Je to o tom, že nám prostě statistika dle EUROSTATu  úmyslně lže víc než v RVHP!

 

 

Na dotaz počtu Romů a z toho dětí bleskově doplňujeme ten největší rozpor:

Jestliže má každý z romských žáků, počítaných v našich školách, otce a matku, pak při počtu 33 858 romských žáků v našich základních školách nám při hrubých pro­počtech vychází, že na území ČR musí žít nejméně 70 000 dospělých osob romské národnosti. Avšak i rodiče romských žáků mají své rodiče. Pak tedy kromě rodičů žáků je do celkového počtu třeba zahrnout i 140 000 jejich prarodičů. V takovém případě se dostáváme již k počtu 210 000 do­spělých osob romské národnosti, žijících dnes v České republice.

Bude však rozumné, po vzoru některých našich sociálních pracovníků předpokládat, že u nás takovýchto romských párů je tolik (i když jich může být více), jako párů vážících se k romským žákům z našich základních škol. Neboť kromě 33 858 dětí, které byly napočítány v základních školách, najdeme v Čechách a na Moravě u těchto párů další tisíce dětí, respektive jejich potomků, na které se povinná školní docházka nevzta­huje. A tak můžeme s klidným svědomím k dosavadnímu výsledku připočítat dalších 210 000 do­spělých osob romské národnosti, když zde do součtů opět zahrneme nejenom rodiče, ale i prarodiče uvažované skupiny potomků. Čímž se již dostáváme k nejčastěji odhadovanému počtu 420 000 do­spělých osob romské národnosti, žijících v České republice.

Přesto se ve světle hrubých propočtů, od evidence romských žáků v našich základních školách od­voze­ných, nezdá být přehnaným odhad, který nám říká, že na území ČR v této chvíli, kdy čtete tyto řádky, žije 1 milion osob romské národnosti.

Vysvětlení převzato: Karel Wágner