Od léta přestala Evropská centrální banka rozdávat eura a výsledky jsou horší, než pseudokapacity z Bruselu věřily: Itálie se dostala do ekonomické recese, Německo prudce brzdí, Francie je před ekonomickou rozpočtovou katastrofou a hoří  a Česká republika?

 

Už třetí snížení odhadu růstu České republiky za krátké období!

Na čem je založeno?

Pokles zaměstnanosti poprvé od dubna 2013. Pokles byl spojen s nižšími požadavky z výroby

zpomalování automobilového průmyslu

příliš rychlů růst mezd snížil konkurenceschopnost

nejsou nové zakázky, Německo brzdí a do Ruska a Číny nám vše blokují tajné služby a sankce USA, které trapně posloucháme

Češi se dramaticky na podzim zadlužili a nyní bude propouštění

Samozřejmě krize na západě snižuje možnosti vývozu

 

A pozor: ještě nenastal Brexit, kdy nenávist Bruselu ze ztráty přísunu liber do rozpočtu má své pravidlo:

Stará anekdota vypráví o Čechovi, jenž se modlí k Bohu: „Pane Bože, můj soused má kozu a ta mu hodně dojí“. Bůh ho přeruší a říká vlídně: „A ty, můj synu, bys jistě chtěl mít také takovou kozu, že?" A Čech odpoví: „Ne, Bože, já bych jenom chtěl, aby ta koza sousedovi chcípla“.

 

A přesně tento postoj zajímá grázly z Bruselu: než aby se Britové měli lépe, tak raději ať pochcípáme všichni, ale samostatnost jim osolíme!

A lid Evropy úpí, Francie už hoří a zemětřesení začíná. Jak zareáguje naše vláda?

 Číselné prognozy a data připravujeme.