Nikdo nemůže tvrdit, že se zde adoruje křesťanské a židovské náboženství. Spíše naopak: za drastické vydírání dlužníků, za šílenou lichvu, pouze však vůči příslušníkům nežidovského náboženství, tzv. cizincům jsou právem tvrdě odsuzováni. Třetí příkaz židovské Bible povoloval provozovat lichvu ke všem, mimo svým. A s tímto ospravedlněním lichvy bylo pak Židy i jejich odpůrci operováno po celý starověk i středověk.

 

Dnes už si Židé nechtějí přiznat, že nenávist vůči nim vznikla v době, kdy Židé mnohé svoji lichvou poslali na smrt, zatímco sami se topili v bohatství a jedině panovník si mohl od nich část lupu (lichvy) vzít. Mimochodem málo se ví, že dynastie Rockefellerů vznikla na směnárnictví, vexláctví a olupování nežidovské části lidstva. Že to byli zločinci. Proto se stala nejnenáviděnějším rodinným klanem, který se neštítil ničeho. Přesto se musíme ohradit vůči manipulaci dějin, kdy manipulace přichází od těch, kteří ostatní z manipulace osočují!

BIS ve výroční zprávě za rok 2017 vydané loni uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Prosovětskou interpretaci moderních dějin a pokračující vliv sovětské propagandy označila za součást ruské hybridní strategie. Dále k této strategii podle BIS patří informační boj pomocí dezinformací a propagandy, infiltrace do politiky či do hospodářství, špionáž nebo i vojenské akce.

 

Vážně je toto dezinformace a proruská hybridní válka? Nebo je někdo idiot!

 

V hlavní osnově České televize a v učebnicích nyní nenajdete:

27. ledna 1945 osvobodila sovětská armáda největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim.

 V období od evakuace do osvobození přešly přes náš tábor dvakrát německé vojenské formace, mezi nimi byli možná také esesáci. Když přecházeli poprvé, poručili všem Židovkám vyjít ven z bloků. Odvedli je směrem do města Osvětim a cestou zastřelili. Podruhé rozstříleli skupiny sovětských válečných zajatců.“ Zofia Lutomska-Kucharska, bývalá vězenkyně.

„27. ledna vešlo na území ženského táborového špitálu několik sovětských vojáků - zvědů se samopaly připravenými ke střelbě. Vězenkyně se na ně šťastně vrhly. O něco později přijela před blok celá jednotka vojáků na koních. Jakmile se sovětští vojáci zorientovali v naší situaci, vybavili nás jídlem první jakosti (skvělý vojenský chléb, suchary a přírodní tuk). O den dva později se objevilo několik pěkně urostlých sovětských důstojníků oděných do čistých bílých dlouhých kožichů. Ti se pak začali ptát konkrétněji, čeho je nám nejvíc třeba.“ Dr. Irena Konieczna, bývalá vězenkyně, ve chvíli osvobození pracovala jako lékařka v táborovém špitálu. (Ostatnie dni obozu Auschwitz, str. 112.)

Osvětimský táborový komplex osvobodili vojáci sovětské Rudé armády pod názvem 60. armády 1. ukrajinského frontu v sobotu 27. ledna okolo 15. hodiny. Osvobození se dočkalo přibližně 7 000 bývalých vězňů, převážně Židů. Vedle dospělých také děti (mezi nimi několik dvojčat) a nemluvňata narozená v táboře. Sovětští vojáci našli asi 600 mrtvol vězňů, které nacisté zastřelili během svého útěku nebo kteří zemřeli vysílením. Někteří osvobození vězni zaplatili životem za neopatrné a unáhlené přejedení. Fyzicky schopní opouštěli tábor, jiní zůstávali na místě i několik měsíců pod dohledem lékařů ze dvou sovětských polních nemocnic, Polského červeného kříže a dobrovolníků. Krátce po osvobození dorazily do tábora sovětské a polské filmové štáby.

 

Židovské Museum v Praze

 

Všude nás a Židy nyní osvobodil udatný Američan a CIA. Alespoň to tvrdí Česká televize a BIS...