Kdyby to nebylo ze stránky OMBUDSMAN ochránce veřejných práv, zdálo by se, že je to nebezpečný fake news, útočící na gender. Není...

 

Britský soud rozhodl, že zaměstnavatel může ženám na mateřské dovolené nabízet více peněz než mužům na rodičovské dovolené

14. října 2019

Rozdílná výše dávek není podle soudu diskriminační, protože mateřská dovolená slouží jinému účelu než rodičovská dovolená.

Odvolací soud ve Velké Británii posuzoval v květnu tohoto roku dva případy, které se týkaly odlišné výše zaměstnavatelem vyplácených dávek v rámci mateřské dovolené a sdílené rodičovské dovolené.

V prvním případě (Capita Customer Managament vs. Ali) se v roce 2017 obrátil na zaměstnanecký soud pan Ali. Jako otec na sdílené rodičovské dovolené dostával od zaměstnavatele dávku ve výši zákonného minima, zatímco jeho kolegyním na mateřské dovolené zaměstnavatel vyplácel dávku vyšší než zákonné minimum. Podle pana Aliho došlo k přímé diskriminaci na základě pohlaví, což nakonec ve svém rozhodnutí potvrdil i zaměstnanecký soud. Případem se v dubnu 2018 zabýval odvolací zaměstnanecký soud, který ovšem původní rozsudek zrušil.

Druhý případ (Hextall vs. Leicestershire Police) se týkal pana Hextalla, kterému zaměstnavatel rovněž vyplácel během sdílené rodičovské dovolené dávku ve výši zákonného minima. Podle interních pravidel nabízí zaměstnavatel ženám plat v plné výši po celou dobu mateřské dovolené, v případě rodičovské dovolené ale vyplácí pouze zákonné minimum, což je podle pana Hextalla pro zaměstnance diskriminační. Muži jsou podle něj znevýhodněni také nepřímo, neboť nemají jinou volbu než čerpat sdílenou rodičovskou dovolenou s vypláceným zákonným minimem. Ženy naproti tomu mohou volit mezi mateřskou dovolenou (s plnou výší platu) nebo sdílenou rodičovskou dovolenou (v minimální výši). Pan Hextall se domníval, že v tomto případě dochází k přímé i nepřímé diskriminaci. V roce 2017 se proto obrátil na zaměstnanecký soud, který jeho žalobu zamítl, stejně jako odvolací zaměstnanecký soud v roce 2018.

V květnu letošního roku se oběma případy v rámci spojeného jednání zabýval Odvolací soud (Court of Appeal, dále v textu „soud“). Soud k případům uvedl, že muži na rodičovské dovolené se nemohou porovnávat s ženami na mateřské dovolené. Soud připomněl, že účelem mateřské dovolené je mimo jiné umožnit ženám připravit se na porod a poskytnout jim čas na zotavení z porodu. Primárním účelem rodičovské dovolené je podle soudu pouze zajištění péče o dítě. Muži na rodičovské dovolené se proto nenachází ve srovnatelné situaci jako ženy na mateřské dovolené, a proto k diskriminaci v žádném z těchto případů nedošlo.

 

Doplnění

 Takže v roce 2019 je nový pohled na mateřství, že se jedná o nemoc a rekonvalescenci ve Velké Británii. Je totiž tisíce případů, kdy matka se jako matka nechová a vše musí převzít muž. A přidejte transs a podobné...

U nás je to (zatím) řešeno:

Na mateřskou samozřejmě může i muž. Ale až od věku sedmi týdnů dítěte, a to na dobu alespoň sedmi kalendářních dnů po sobě jdoucích. K tomuto kroku musí mít souhlas matky, respektive s ní uzavřít písemnou dohodu. Potřebné tiskopisy je možno vyzvednout na příslušné OSSZ nebo nalézt na stránkách ČSSZ. Dále pro otce platí stejné podmínky jako pro matky, tedy 270 odpracovaných kalendářních dnů před nástupem na PPM, účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM, ochranná lhůta atd..

Zda je to dobře takto ošetřeno by musel doplnit odborník, takže pouze informujeme.


Podrobněji k rozsudku zde:

https://theconversation.com/enhanced-maternity-pay-packages-dont-discriminate-against-men-what-new-ruling-means-for-shared-parental-leave-115994

 

Celý rozsudek odvolacího soudu:

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/900.html