Ví vůbec tato extremistická dezinformační společnost z veřejnoprávních médií, co je pluralita a co má za úkol novinář ve veřejném prostoru, natož ve veřejnoprávním médiu? My už to totiž zažili v roce 1968 a dost bylo urážek!

 

Místo přemýšlení, jak se navrátit ke kořenům žurnalistiky a hledání správné definice se sjeli do Prahy jak zákonem donutit diváky, aby tato média uctívali a pokorně se jim klaněli.

 

 I tenkrát nám vnucovali, co si máme myslet!

Ale toto si nedovolila ani Stalinova totalita se všemi gulagy a kachlíkárnami KGB či naše STB. Minimálně si to veřejně nedovolila vyslovit. I když samozřejmě chtěla. Totalita dokázala likvidovat jedince, ale vyhlásit otevřeně  boj celé společnosti si nedovolila, protože věděla, že je to pád do propasti. Jednou to porušila a pak se chránila tanky a děly. V roce 1968! A pak už to šlo z kopce, byť to trvalo dlouhých 21 let!

 

Ti lotři, co naši starší generaci uráží z nevzdělanosti a hlouposti

si vůbec, ale vůbec neuvědomují, že "čechoslováci" diktaturu myšlení neodmítají ze stařičké demence, ale proto, že naše generace už ten nátlak zažila, prožila a ví jak to dopadne.

Pouze s tím rozdílem, že stejné výrazy a stejný boj jsme prožívali a prováděli proti SSSR a dnes se stejně bráníme totalitě Bruselu a Washingtonu. A stejně jako tato dvě ústředí moci na nás vyvíjel stejný nátlak východ, dnes mráz přichází ze západu.

 

Změňte si pouze "znaménka" východ a západ a místo Moskvy a SSSR použijte Brusel a Evropská unie, potažmo USA!

Zde jsou důkazy!

 POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE

 

A je to tu zpět - je rok 2018

 Zoufalá státní moc ústy novodobých Lidových milicí (Evropských hodnot) a policie stále silněji zdůrazňuje, že kdo se oddělí od ústřední linie, stává se režimu nepohodlným a tím se stává trestně postižitelným. Ale my to už zažili!

I my odmítali být stádo

Na novináře se prý bezprecedentním způsobem útočí v sociálních médiích. To je jedna oblast, ve které musíme jednat společně proti takovým praktikám. Na druhé straně je to také nutné, protože ve stále více polarizovaném světě, kde si jednotlivé strany nechtějí naslouchat, média a novináři veřejné služby přinášejí zpravodajství o světě nestranně pro své diváky, posluchače a čtenáře.

 

Ale my Češi nikdy stádo nebyli a nebudeme! Pouze z východu se totalita přesunula na západ.

My, lidé z tehdejšího Československa jsme také byli uráženi, dehonestováni, pouze byl jiný slovník: neprováděli jsme FAKE NEWS a HOAXY, ale byli jsme rozvraceči socialismu a RVHP. Měli jsme stejné ideály, žádali jsme stejnou svobodu a stejnou pluralitu a stejně nás státní moc STB jako dnes BIS pronásledovala a fízlové vyhrožovali. Nic nového pod sluncem. Je to opět zpět. Pouze my jsme zkušenější a můžeme předkládat důkazy. A to stačí - oni, a ne my by měli vědět, jak nátlak a výhrůžky nakonec končí!

 

A vy mladí si uvědomte, že i my byli mladí a měli stejné ideály a prováděli jsme stejný boj. Tak nás s veřejnoprávními médii neurážejte, máme totiž navíc zkušenost!