Demokracie a svoboda, dvě slova snad nejfrekventovanější v lidské mluvě posledních sto let. Jsou probírána nahoru a dolů, zleva či zprava a výslednicí je, že lidé jsou více zmatení, než před sto léty, kdy měli jakousi představu, co budovat.

Pak se společnost rozdělila a mnoho let šla vlastní cestou: východní formou hlídání všeho a nad vším bděla údajná dělnická třída. Jenomže čím více se blížil konec 20.století, kontrol už bylo tolik, že nikdo nedokázal vyrábět, schůze střídaly schůze, usnesení usnesení a čím více se kontrolovalo, tím rychleji se ekonomiky propadaly, až se zhroutily do sebe, jak pověstný teserakt. Dotace překrývaly dotace, nikdo už nevěděl, kde vzít a kam dát, takže se ustálilo rčení, že jedna kapsa je prázdná a druhá vysypaná.

Západní státy měly dlouho obrovskou převahu, která dále narůstala, až do určitého zlomu. Za prvé po druhé světové válce zjistila nejbohatší velmoc USA, že nejvýnosnější zisk už není ze skutečné práce, ale stačí někde rozpoutat válku v zájmu jakési demokracie, která ale stále rychleji ztrácela svůj původní význam a lidé si slůvka začali vykládat po svém. Slovo trh se začalo brát pejorativně: utrhni si co můžeš a dnes jsme v době, kdy nejen žáci školou povinní, ale neuvěřitelné množství občanů ( s hrůzou včetně západních v čele v USA) neví, co si pod slůvky demokracie, svoboda a trh představit.

Doposud nemohu pochopit, že třeba americká ústava je útlá knížečka, srozumitelná každému, kdo dosáhl skutečné gramotnosti, neboli umí pochopit význam psaného, ale na trhu nikde není stejně uchopitelná knížečka pro širokou veřejnost, ze které by mohli čerpat i mladí lidé, vstupující do života kolem patnácti let. Prostě na trhu není.

Proto jsem se pokusil takovou knížečku sepsat a veřejnosti předložit. Samozřejmě jako každá podobná bude mít svá úskalí, ale napsal jsem ji s plným vědomím k úctě ke svobodě, svobodě slova, demokracii a svobodnému trhu s vědomím, že ne vše bude přijato se stejnou úctou.

Mojí výhodou však je, že jsem polovinu života prožil v socialismu a budování komunismu, následně v budování trhu a demokracie, zatímco lidé na západě toto neprožili, takže jim mnohé výstrahy připadají směšné. Než narazí a zjišťují, že dluhy a svoboda má své meze, navíc daleko tvrdší, než zakroucený paragraf.

Zákaz kopírování. Zde budou jednotlivé kapitoly uváděny pod číselnou řadou.

Petr Pokorný