Tato knížečka nemá ambice stát se učebnicí nových guvernérů bank, ministrů financí či základem erudovaných ekonomů. Ani nebude jmenovat současné politiky či ekonomy, protože jejich jména automaticky vyprodukují emoce a zmizela by podstata příštích kapitol, které by neměla ovlivnit.

 

Na druhou stranu si uvědomuji, že i v době internetu a informační exploze konce dvacátého a začátku dvacátého prvního století je stále menší ekonomická a právní gramotnost občanů, a to nejenom v České republice, ale i v Evropě ba dokonce v celém demokratickém systému západní civilizace.  Kdy úsloví „Neviditelná ruka trhu“ je základem definice, „ukradni, co můžeš, stejně to nikdo neuvidí“, nebo dokonce „udělám si dluh na tebe, protože já dluhy platit nechci“.

 

Tato knížečka se chce trochu podívat do historie, aby pochopila budoucnost. A především má ambice přispět do mozaiky ekonomicko-právní gramotnosti, bez níž se dnes již nikdo neobejde a aby občan, který úspěšně absolvoval základní vzdělávací systém, mohl hrdě říci:

Stal jsem se plnoletým, svéprávným občanem, tudíž vím, proč volím. Nemohu dělat guvernéra banky, nemohu dělat ministra financí, dokonce to ani správně spočítat neumím. Ale mám již tolik informací, abych pochopil, proč mě někdo se slibem zářné budoucnosti posílá do chudoby, zatímco druhý mi slibuje práci a dřinu, kterou já nechci. Přesto je mi jasné, koho zvolit. Ta práce a dřina se mi vyplatí, slibem se nenajím. Jako neprávník neumím oddělit zločince od poctivého, ale vím, který systém to lépe dokáže. Který mi dá vybrat.

 

  Ambicí této knížečky je lépe eliminovat (nikoliv vymýtit) ekonomické zločiny a lidskou řečí pochopit, proč a kam mizí bohatství národů západní civilizace. Není to málo, nevím, zda to dokáži. Alespoň si však říkám: pokusím se. Děkuji za pochopení.

                                                                    Petr Pokorný