Tommy Robinson byl 5. 7. 2019 prohlášen vinen ve třech bodech obžaloby:

  1. Porušení zákazu informovat o soudním procesu v Leedsu v květnu 2018, kde před soudem stálo více než 20 pákistánských muslimských členů gangů, který léta znásilňoval desítky nezletilých britských dětí v Huddersfieldu. Tommyho zločin spočíval v tom, že četl informace publikované na webu BBC. Zákon přitom stanoví, že publikováním informací, které jsou už veřejně dostupné, nemůže být bráno za porušení informování o soudu.
  2. Pohrdání soudem za to, že dávno po skončení procesu a usvědčení pedofilního gangu násilníků, kteří navíc zneužité bílé britské dívky dál prodávaly pro sex se těchto Tommy zeptal, jak se cítí ohledně svého odsouzení. Mělo to v nich v chudáčcích vyvolat úzkost a cítili se prý nepříjemně. Perlička pak je, že tutéž otázku Tommymu položila BBC po vynesení verdiktu, že je vinen.
  3. Osobní bezohlednost za fotografii dnes již usvědčených a odsouzených muslimských znásilňovačů. A znovu, během pátečního soudního stání si Tommyho vyfotila úplně všechna přítomná média.

Tady to máte. Oni opravdu Tommyho Robinsona v bezprecedentním zásahu proti svobodě slova v Británii usvědčili z… žurnalismu!

O tom, na jak dlouho soudce pošle Tommyho do vězení, se rozhodne ve čtvrtek 11. 7.

Bylo jasné, že Tommyho musí uznat vinným

Pro nezávislou americkou televizi InfoWars jen krátce po vynesení verdiktu „vinen“ Tommy řekl: „Určitě jdu do vězení, na 100 %… Vím, že to zní hloupě, ale tato země potřebuje revoluci. Pošlete mne do vězení, nechte mne tam zabít a já budu jen litovat, že tady nebudu, abych viděl, jak Británie povstane. V žádném případě mne neuvidíte žebrat, aby mne neposlali do kriminálu. Nikdy se neomluvím, nic jsem nespáchal. Klidně mne pošlete do nejhorší prdele plné muslimů, pak sledujte, co se tady stane. Posledně desetitisíce lidí na celém světě pochodovaly ulicemi na protest proti mému nezákonnému uvěznění. Naštvaní. Britská veřejnost potřebuje vidět, jak moc špatná situace tady panuje a můj případ jim pomůže otevřít oči.“

Zároveň také dodal: „Bylo jasné, že mne musí uznat vinným. Jinak bych se já s nimi samozřejmě soudil za to, že mne prakticky unesli z ulice a nezákonně uvěznili.“

Právníci Tommyho dosud stáli 115 000 £, tedy přes 3,27 miliónu Kč. A to celá situace zdaleka neskončila a je jasné, že částka bude o mnoho vyšší.

Proč byl Tommy vloni zatčen

Důvod, proč byl Tommy původně odsouzen mělo být to, že porušil zákaz informovat o soudu muslimských znásilňovačů, viz výše. Na konci května 2018 byl tak během několikahodinového procesu u soudu v Leedsu odsouzen na základě obvinění, které bylo později změněno, protože nedávalo smysl, ke 13 měsícům ve vězení. Nejen že jde o bezprecedentní bleskový soud, ale nebylo mu umožněno zavolat právníka, nikdo se ho neptal, jestli se cítí vinen, což jsou prostě naprosté základy spravedlivé justice. O jeho uvěznění měl tisk zákaz psát, tento zákaz byl odvolán až po několika dnech na základě bouřlivých protestů po celé Británii. Na konci července byl propuštěn na kauci, aby čelil novému „férovějšímu“ soudu, který po několika odkladech proběhl 4. a 5. července 2019 u soudu v Old Bailey, který soudí jen ty nejvážnější kriminální případy. O férovosti pochopitelně nemůže být řeč, že.

Onoho zásadního trestného činu se měl dopustit tím, že před budovou soudu četl informace, které byly publikovány na zpravodajském webu BBC. Tím, že tyto informace už byly zveřejněny, jeho čtením v přímém přenosu na Facebooku se ze své podstaty nemohl provinit porušením zákazu o informacích. Jaký soudce to musíte být, abyste tohle neviděl?

Všem více než 20 souzeným Pákistáncům bylo přiznáno, že veškeré soudní náklady za ně zaplatí daňoví poplatníci, byl to účet na více než 1 milión liber, tedy v přepočtu více než 28 miliónů korun. Ten samý soudce, který v té době obviněné, přičemž soud měl k dispozici neprůstřelné důkazy a více než tucet očitých svědků, tyto zmetky pustil na kauci, tak tenhle benevolentní soudce nechal Tommyho Robinsona sebrat z ulice a po několika hodinách poslat rovnou za mříže.

Odsouzené muslimské zrůdy měly být rozhodnutím soudu deportováni z Británie. To se nestalo.

Hrůzné podmínky, kterým Tommy čelil ve vězení

Vězení, ve kterém si měl Tommy odpykat 13 měsíců, nebyl žádný fešácký kriminál, ale těžký žalář, kde jeho spoluvězni tvořili ze 70 % muslimové, proti kterým on veřejně tak vystupoval. Jak se dalo předpokládat, denně čelil hrozbám smrti, a proto byl celé dva měsíce držen na samotce. Nemohl ani jíst, protože nechtěl riskovat, že pozře cokoli připravené ve vězení těmi, kteří ho otevřeně nenáviděli. Takže jedl jen konzervy tuňáka, jenž si koupil v místní kantýně. Dovolili mu koupit jen jednu malou konzervu denně. Kromě toho, že hladověl, měl celu v přízemí hned proti mešitě, muslimové mu skrz okno plivali a házeli exkrementy, takže musel okna mít zavřená. Hrozili mu smrtí, hrozili smrtí jeho rodině. Navíc Tommymu ve vězení bránili setkat se s právníky, a proto jeho odvolání trvalo celé dva měsíce, které musel za mřížemi v nelidských podmínkách strávit. Ve vězení za ty dva měsíce zhubl 40 liber, tedy 18 kilo. Ven se dostal na konci července na kauci.

Vlevo Tommy před zatčení, vpravo ihned po propuštění z vězení

Jde jen spekulovat, kam ho pošlou tentokrát. Pokud přes zlobu veřejnosti a proti liteře zákona ho znovu pošlou do nejtěžšího žaláře s většinovou muslimskou populací, tak je to rozsudek smrti. Oni to ví, my to víme. Tommy si je toho také velmi dobře vědom.

Už dříve Tommy Robinson prohlásil: „Nejsem oběť, jsem terč.“ Já mám už delší dobu pocit, že je obětí i terčem, je politický vězeň, nepřítel národa, tedy nepřítel britského establishmentu.

Ó, sladká Británie. Do jak odporné žumpy jsi to spadla?

 

Zveřejněno se souhlasem

www.jitkamoody.com