Odůvodnění

Informace, že byl důchodový účet zrušen, se čas od času ve veřejném prostoru diskutuje. Ministerstvo financí 30. ledna 2014 (shodou okolností den po nástupu Babiše do tohoto úřadu) v odpovědi na žádost podle zákona o svobodném přístupu uvedlo následující:

Od počátku padesátých let (kdy zákon č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění,učinil příjmy a výdaje nemocenského a důchodového pojištění od 1. ledna 1952 součástístátního rozpočtu) se datuje financování sociálního pojištění (tedy i důchodů) ze zdrojůstátního rozpočtu a po následující období čtyřiceti let na tomto organizačníma finančním uspořádání nebylo v zásadě mnoho měněno. V roce 1993 došlo k tomu,že v souvislosti s daňovou reformou byla zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálnízabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, stanovena odvodová povinnost pojistného (předtím byly všechny odvody zahrnuty v dani z příjmu), nicméně vazba na státnírozpočet se nezměnila.

V roce 1993 tedy nedošlo k žádnému zrušení důchodového účtu, protože neexistoval. Důchodový systém funguje v rámci státního rozpočtu na tzv. průběžném principu - pojistné se odvádí do státního rozpočtu a ze státního rozpočtu se hradí výdaje na důchody.

Jde o mandatorní výdaj, tedy ten, na který je zákonný nárok a výplata všech důchodů musí být ze státního rozpočtu pokryta i v případě, že vybrané pojistné je nižší než objem prostředků potřebný na výplatu důchodů. Nejde tedy o fondový způsob hospodaření, kdy by příjmy plynuly na jeden účet, z kterého by též byly hrazeny i výdaje, a který by končil saldem, které by v případě „přebytku“ bylo možno použít na jiné účely).“

 

Málokdo totiž navíc tuší, že naopak:

Za rok 2012 skončil důchodový účet v deficitu (v propadu) 49,4 miliard Kč, každoročně se roční deficit zvyšuje. Částka, kterou stát na důchodech vyplatil, se vyšplhala téměř na 360 miliard korun.

Za rok 2020 měl Babiš systém penzí už v září v propadu 30,4 miliardy korun, za poslední čtvrtletí se schodek víc než zdvojnásobil. Přesto Babiš a Schillerová drze vytvořili další šílený dluh, aby důchodcům dali 5000 Kč a státním zaměstnancům navýšili platy, ač ti, co je živí, byli vyhozeni na ulicii a žebrají, aby mohli otevřít v nějakém bezpečném režimu služby a neskončili na pracáku. Kdo pak bude vyplácet daně pro důchodce a státní zaměstnance?

A ještě tupě ti, co dojí státní rozpočet na dluh, vyřvávají: co tam ten Klaus a další na Staromáku dělají? Přece prosí a protestují, aby mohli pracovat a živit ty, kteří do rozpočtu nedávají ani korunu a jenom ho dojí! Včetně neziskovek!

Oni totiž nemohou za to, že:

Babiš a Schillerová totálně rozvrátili náš stát!


Babiš se Václavu Klausovi nikdy neomluvil

Autor článku v Haló novinách lhal. Daleko horší je, že Babiš si toho musel být vědom, ale přesto vědomě lže o Václavu Klausovi a jeho (nejen jeho) fanatičtí voliči tomu věří: přece Babiš je Bůh...