Otevřený dopis paní Bobošíkové a slečně Lipovské za kandidátku do Senátu paní Janu Zwirtek Hamplovou

22.07.2022 07:21 2044 zhlédnutí
Autor článku
Redakce Skrytá Pravda

Paní Jana Zwirtek Hamplová žádá stažení diskuze u paní Bobošíkové, protože slečna Lipovská nechápe, co špatného udělala nadpisem citovaným z rozhovoru bez dokončení logiky věty. Nejdříve nastavím zrcadlo slečně Lipovské na zmíněný problém.

Hypoteticky, co by se mohlo přihodit: ekonomka slečna Lipovská uvede dlouhou analýzu daňového systému se vzorci a odkazy a na závěr si povzdychne, že nerozumí ekonomům - politikům, proč politici stát zadlužují, a dávají dárečky, když pak úroky z dluhu přivedou stát do krize. A že jí z toho bolí žaludek. A jak bych napsal nadpis stylem veřejnoprávním, aby slečnu Lipovskou zdehonestoval, byť to skutečně mohu citovat z její hodinové přednášky? 

Všimněte si, že tato maska by také nebyla vytržena z kontextu, přesto vyzní opačně:

Slečna Lipovská ekonomice nerozumí a z toho jí bolí žaludek.

Co si z toho vezme polovina čtenářů - čtenářů nadpisů? Hádejte...

A přesně o tom to je. Vážně je slečna Lipovská hloupá a nechápe? 

 

Otevřený dopis paní Bobošíkové

Vážená paní Bobošíková v zastoupení slečny Lipovské

Jste zkušenou novinářkou a víte, že "citlivě podrazit" polopravdou (v tomto případě zvýraznit marginální a potlačit fatální myšlenku) citovanou z dlouhého textu je velice snadné. Především pan profesor Klaus měl s těmito podrazy při soupeření s dnešním prezidentem Zemanem obrovské zkušenosti, kdy stačil krátký bonmot a Václav Klaus ani hodinovou přednáškou nedokázal pravdivost svého úsudku, a např. i dnes po létech se stále hodně lidí domnívá, že výrok "neznám špinavé peníze" je pravdivý ve své podstatě, byť to mělo znamenat, že jako politik nemůže vědět, zda se perou špinavé peníze a zatýkat, protože data mohou otevřít a prověřit pouze policejní složky k tomu určené. A Vy, paní Bobošíková jste profesorovi - ekonomovi Klausovi byla velice blízko.

O to více mě to překvapuje u slečny Lipovské, která bylo dokonce spolupracovnicí v jeho ekonomickém institutu.

Mít v paměti každou větu a dávat naučené rozhovory větami, které nejdou zneužít dokáží jenom dlouholetí političtí profesionálové. Ale od nich se zase nedozvíme nic.

Za normálních okolností bych stál při slečně Lipovské. Bohužel ta doba není. Víme, že lháři a dezinformátoři jsou ti, co obviňují jiné a v okamžiku, kdy výjde tento nadpis, není to útok proti paní Hamplové, ale největší úder proti logice voleb a panu Nielsenovi, kde bude souboj s Vystrčilem z ODS a pohledu na odpor k politice, kde není výběru. A pokud tyto zdánlivé nevinné podrazy vytýkám masmédiím, o to více jste si měla pohlídat jako zkušená novinářka slečnu Lipovskou Vy. Jde do tuhého a lze z rozhovoru odvodit cokoliv poutavého a nikoliv to, že je jedno, zda volit Vytrčila z ODS či Nielsena, když stejně pak potáhnou za jeden provaz a šábnou se.

A protože vím za 2,5 roku sledování, že to tak není, musíte se omluvit Vy, paní Bobošíková: nebo vysvětlit tak, aby nebylo jedno, koho volíme. A právě pro možnou ZNEUŽITELNOST krátkého výseku dlouhé myšlenky jak postupovat v Senátu se MUSÍ i slečna Lipovská omluvit, pokud chápe obrovský význam zdánlivě "bezvýznamného" nadpisu.

Patřím k těm, kteří si Vás váží za profesionalitu, která není v našem státě a vlastně už napříč Evropou a Spojenými státy dnes už běžná. Vážím si i logiky ekonomky slečny Lipovské.

O to víc mě mrzí, že právě vy dvě znežijete dva měsíce před volbami mediální profesi.

Nebo má paní Hamplová stejně jako většina v Senátu dávat rozhovory, kdy dlouhým projevem neřekne nic, aby nebyla zneužita?

Oba dva máme v paměti pana senátora Václava Fischera (Fischer Reisen) , který tvrdil, že zvolením do Senátu změní svět. Pak zjistil, že sám neznamená nic a stal se z něho rebelující psanec. A výklad paní Hamplové byl jak z této zkušenosti vystřižený. Je jasné, že byť by byla v klubu ODS, že by pro ta zvěrstva senátora Vystrčila nikdy nehlasovala a dva a půl roku svým nasazením to dokazuje. Ale upoutávka evokuje opak! 

Bohužel vyseknuté nadpisy slečny Lipovské právě inklinují k tomu, že paní Hamplová bude slouha ODS - Fialy a Vystrčila, takže je jedno, zda tam bude Petr, nebo Pavel. To jste vážně zamýšlely?

Toto ostře odmítám a žádám o jasný název diskuze, který její výklad vystihuje.

Pevně věřím, že to není pomsta a uražená ješitnost slečny Lipovské, ale pouze neuvědomnění, co se může přihodit třetím, čtvrtým, čí pátým tahem.

Netvrdím, že slova o klubu paní Hamplová neřekla, ale z jejího rozhovoru, i ze sta dalších je jasné, že vstupem do klubu se z ní nestane loutka, jako se stala z Petra Fialy po zvolení premiérem. Stejně jako další nadpis: "přijela jsem mercedesem, když na to mám" aniž je dáno vysvětlení znamená jasné rýpnutí po vzoru pana Paroubka, který si znepřátelil veřejnost slovy: když na to mám". A zde měla odpověď paní Hamplové opět naprosto jiný, dokonce opačný význam, než že na lidi kašle jako ODS, když na to má!

Vážená paní Bobošíková, vážená slečno Lipovská: věřím, že vaše další kroky prokáží, že si od nás, slušných a normálních lidí slovo "vážená" zasloužíte. A prosíme, nezatahujte rozkol tam, kde není. Není totiž problém vyhovět kandidátce do Senátu výstižnějším nadpisem z daného rozhovoru, byť jste už tak slušně poškodily tuto kandidátku. A jen Bůh a Vy ví, proč. Osobní animozity totiž musí jít stranou, v sázce je budoucnost České republiky, nikoliv žabomyší válka!

Každý, kdo si přečte onen inkriminovaný text a vytažení opačného významu vysvětlení ví, že je to lidsky... Prasárna slečny Lipovské. Na masce takto zkráceně to totiž nabývá OPAČNÉHO významu, než paní Hamplová myslela. A nevěřím, že vy to nevíte. Takže buď reklama, protože jste obě tušily reakci, nebo špinavý podraz a to mě děsí, protože jsem si vás obou vážil. A proč slečna Lipovská lže, by sama měla vysvětlit. Druhá upoutávka je totiž ještě víc podpásová s milým, nechápajícím úsměvem slečny Lipovské.

Nedělejte prosím podrazy!

S úctou

Petr Pokorný

občan České republiky, pohybující se celý život v mediálním prostředí. A majitel údajně dezinformačního webu Skrytá Pravda.

 

Reakce na tento výklad slečny Lipovské

Hana Lipovská
Vážení přátelé,

byla jsem dnes upozorněna na vytvoření „kauzy“ kolem rozhovoru, který nám na svou vlastní výslovnou žádost paní magistra Hamplová poskytla v pořadu Aby bylo jasno. Vzhledem k tomu, že se rozhořčení paní magistry týká části, kterou zpracovávám já, nikoli Jana Bobošíková, jak si mnozí mylně dovodili, dovoluji si celý problém krátce shrnout. Zaprvé, titulky na masky videí píši já sama. Řídím se přitom dvěma zásadami: zaprvé, v titulku musí být výrok, který v rámci rozhovoru na mikrofon (nikoli například po natáčení) host skutečně řekl, a to v původním, neposunutém významu.

Druhá zásada je zřejmá: titulek musí diváka zaujmout a přitáhnout.

Překvapuje mě proto, že se paní magistra hájí, dnes již zprofanovanou větou, že byl její výrok „v Senátu bych se nebránila vstupu do klubu ODS“, cituji, „vytržen z kontextu“, je-li snadno doložitelné, že se mýlí. Přečtěte si, prosím, doslovný přepis příslušné pasáže rozhovoru: „moderátorka: A pokud byste uspěla, do kterého senátního klubu byste vstoupila? Nebo byste zůstala nezávislá? Jana Zwyrtek Hamplová: Nezávislý senátor sám je slabý senátor. Chtěla bych být součástí nějakého klubu a rozhodovala bych se podle výsledku teď senátních voleb. Buď by třeba určitá skupina senátorů vytvořila desetičlenný klub, nebo možná bych vstoupila, tuším pan Chalupský, přestože není člen, tak je člen klubu, kde jsou členové ODS. Neměla bych s tím žádný problém. Já jsem zvyklá jaksi odborně pracovat a mně je v podstatě v uvozovkách jedno, v kterém klubu. Možná ještě bych odpověděla, že bych chtěla pracovat v ústavně právním výboru. To vím, to je pro mě to podstatnější. Ale jako bez toho servisu klubu je to skutečně těžké, takže bych byla ráda členem nějakého týmu.

K mému překvapení paní magistra Hamplová poslala včera večer rozhořčenou zprávu moderátorce a spoluautorce pořadu Janě Bobošíkové, ve kterém doslova uvedla, že je „vše ok“ a že „rozhovor je výborný“, ale že ta „jedna věta o klubu ODS“ jí „působí obrovskou škodu“, „neodráží obsah rozhovoru“ a žádala nápravu. Osobně nevidím sebemenší důvod, proč by připuštění hypotetické možnosti vstupu nezávislého kandidáta do nejsilnějšího senátního klubu vládní strany, mělo komukoli působit škodu, natož pak škodu obrovskou. V ABJ nejsme zvyklí nechat si do naší práce mluvit, nicméně rozhodli jsme se, že v tomto ojedinělém případě zohledníme význam dosavadní činnosti paní Hamplové a titulek vyměníme. Osobně jsem přihlédla i k tomu, že jsem kvůli úspoře místa zvolila sloveso „nebránila bych se“ namísto opisu „neměla bych s tím žádný problém“ Prošla jsem proto přepis rozhovoru a vybrala jinou přímou citaci: „Já jsem to teď říkala na setkání na Kroměřížsku, ať si zkusí odhadnout, proč vlastně kandiduji. Říkám, není to kvůli penězům.

Říkám víte, po pětadvaceti letech advokátní praxe, snad mohu říci úspěšné, vám nebudu tajit, že jsem přijela mercedesem, jehož kupní cena je dva miliony korun. Nebudu to tajit. Proč bych si nekoupila mercedes, když prostě na to mám peníze.“ Jistě bylo z této pasáže možné udělat titulek např. „Nekandiduji kvůli penězům.“ Takový výrok ovšem řekne takřka každý kandidát, paní Hamplovou nikterak necharakterizuje a – použijí-li její slova – „neodráží obsah rozhovoru“. Nerozumím tomu, co vidí paní kandidátka špatného na autentickém výroku „proč si nekoupit mercedes, když na to mám“ – je to výrok pevně zakořeněný v hodnotách tržní ekonomiky, v zásadách kapitalismu, tedy v tom, co jsem se na základě jejích vyjádření domnívala – paní Hamplová uznává. Zejména, pokud sama, veřejně, na mikrofon, říká, že „to nebude tajit“. Ani s touto změnou ovšem paní magistra spokojená nebyla a požadovala okamžité stažení rozhovoru.

Shrnuto: problém vznikl nikoli proto, že bychom podsunuli paní Hamplové výrok, který neřekla, ale proto, že jsme přesně citovali její vlastní slova. Stažení rozhovoru samozřejmě není možné – jednak proto, že se jedná o majetek tvůrců, nikoli hosta, ale především proto, že bychom stažením oklamali naše diváky a její voliče. Rozhovor nebyl nikterak krácen, nebylo do něj žádným způsobem zasahováno, jedná se výlučně o věrný záznam slov, která se paní Hamplová rozhodla použít. Abychom ovšem předešli jakýmkoli pochybnostem, zveřejníme v nejbližších dnech kompletní přepis celého rozhovoru na webu www.abybylojasno.cz. Práce ABJ vždy byla založena na přesnosti, a to s jediným cílem: informovat diváka. Mezi hosty byli politici zvolení za vládní i opoziční strany, nikdo z nich ovšem nepožadoval stažení rozhovoru – a především nikdo z nich nenapadal moderátorku pořadu za slova, která sám osobně řekl. Je pak zcela nemyslitelné, že by hosté mohli diktovat redakci ABJ titulky ke svým vlastním rozhovorům. ABJ je nezávislé médium, nikoli PR agentura. Jakkoli lze pochopit tlak, pod kterým se každý z kandidátů ocitá, jsem přesvědčena, že paní magistra Hamplová dostojí své pověsti dámy a spolutvůrkyni pořadu Janě Bobošíkové se za svá slova o „lidech těchto metod“ omluví.

 Už z výše citovaného slečnou Lipovskou čiší další podraz. Mohla jsem dát serioznější upoutávku, ale ta by tolik neupoutala, jako toto, když se o nás s Bobošíkovou bude mluvit a psát. Že poškodím paní Hamplovou? No a co, prachy jsou přednější a pořad bude sledovanější. Lidský osud nás nezajímá.

Ale mě ano, slečno Lipovská, mě ano!

Informace o autorovi Redakce Skrytá Pravda

Líbil se vám článek?
(11 hlasů)
Bleskové zprávy
Italský premiér Draghi podal rezignaci. Pozor: 21.7.2022! Definitivně!
Předchozí článek Redakce Skrytá Pravda  21.07.2022 749
Italský premiér Draghi podal rezignaci. Pozor: 21.7.2022! Definitivně!
Premiér Mario Draghi podal demisi na čtvrtečním setkání s prezidentem Sergiem...
Domácí
Zločiny vlády za zablokování webů policie neodložila? Zdá se, že vyšetřovat musí! Plukovník Wagner tvrdě zaútočil!
Následujicí článek Redakce Skrytá Pravda  04.08.2022 2371
Zločiny vlády za zablokování webů policie neodložila? Zdá se, že vyšetřovat musí! Plukovník Wagner tvrdě zaútočil!
V únoru plukovník Wagner ve výslužbě napsal k výbuchu ve Vrběticích: Vlastizrada BIS. Jsou na to...

Štítky: Názory

21.12.2022 05:48 1621 zhlédnutí
Domácí
Orientační primárky prezidentských kandidátů cenzurovaných na České televizi
Orientační primárky prezidentských kandidátů cenzurovaných na České televizi

Samozřejmě tato anketa nebude obsahovat masmediální fanatické, protěžované, probruselské...

17.12.2022 04:58 1513 zhlédnutí
Zahraniční
Pozor, šmejdi zneužili terorizování Elona Muska k napadení údajné nesvobody a údajné cenzury Twitteru
Pozor, šmejdi zneužili terorizování Elona Muska k napadení údajné nesvobody a údajné cenzury Twitteru

O co jde: teroristé zaútočili na Elona Muska a hlásili jeho každý pohyb, aby byl bez ochranky...

27.11.2022 09:23 2685 zhlédnutí
Ekonomika
Je korupce zakázaným tématem v České republice?
Je korupce zakázaným tématem v České republice?

Redakční úvod: před Úřad vlády chodí dva muži s amplionem, pak před Ministerstvo obrany, před...

02.10.2022 08:01 4152 zhlédnutí
Domácí
Nyní by měl nastoupit nezávislý soud: Vystrčil a především Töpfer byl větší podvod než korespondenční s Trumpem v USA
Nyní by měl nastoupit nezávislý soud: Vystrčil a především Töpfer byl větší podvod než korespondenční s Trumpem v USA

Otázkou je, zda u nás ještě nějaký nezávislý soud je. I když poctivě, tam co to přešlo přes...

28.09.2022 19:08 2416 zhlédnutí
Domácí
Vrchní STBák Rakušan opět vyhrožuje: Bruselskou republiku si rozvracet nedáme!
Vrchní STBák Rakušan opět vyhrožuje: Bruselskou republiku si rozvracet nedáme!

Hned úvodem: dle odhadů protest proti totalitě a zločinům české vlády a poslanců, kteří zrujnovali Českou...

24.09.2022 15:22 2378 zhlédnutí
Domácí
Hluboký omyl: tyto volby nejsou referendem o vládě, ale inteligenci českého národa
Hluboký omyl: tyto volby nejsou referendem o vládě, ale inteligenci českého národa

Za totality zde byla ke konci dramatická vnitřní zadluženost, ale vysoká vzdělanost a inteligence v...

26.08.2022 12:09 1977 zhlédnutí
Domácí
Jindřich Rajchl: paní ministryně Černochová, přestaňte nám dělat ostudu a odstupte!
Jindřich Rajchl: paní ministryně Černochová, přestaňte nám dělat ostudu a odstupte!

Tak pan Jiří X. Doležal, jehož mentální stav je již delší dobu nezvratně poškozen nadměrnou...

19.08.2022 14:04 2665 zhlédnutí
Domácí
Okamuro, zaražte! Kolaborant František Vrabel není Ladislav Vrabel! Zklidněte prosím hormony a neútočte. Nebo vám přeskočilo?
Okamuro, zaražte! Kolaborant František Vrabel není Ladislav Vrabel! Zklidněte prosím hormony a neútočte. Nebo vám přeskočilo?

Několik dní sledujeme zákulistní tahanice, kde důvod je jediný: obrovské vzedmutí obyvatel a...

12.08.2022 07:59 1727 zhlédnutí
Ekonomika
Vážení čtenáři, od pondělí (lidé už se vrací z dovolených) budeme polopaticky probírat naši zoufalou ekonomickou situaci
Vážení čtenáři, od pondělí (lidé už se vrací z dovolených) budeme polopaticky probírat naši zoufalou ekonomickou situaci

Například, když vůdce národa Fiala tvrdí, že jsme ve válce, Stanjura tvrdí, že bude válečná daň a...

16.09.2022 12:37 2297 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Ruský agent prozrazen!  Premiér Fiala a tři starostové jsou ukryti neznámo kde!
VIDEO: Ruský agent prozrazen! Premiér Fiala a tři starostové jsou ukryti neznámo kde!

Dokument: tajné služby jsou v plné pohotovosti a experti jako Evropská hodnota Máca jsou zděšeni! Kam...

04.08.2022 04:34 2371 zhlédnutí
Domácí
Zločiny vlády za zablokování webů policie neodložila? Zdá se, že vyšetřovat musí! Plukovník Wagner tvrdě zaútočil!
Zločiny vlády za zablokování webů policie neodložila? Zdá se, že vyšetřovat musí! Plukovník Wagner tvrdě zaútočil!

V únoru plukovník Wagner ve výslužbě napsal k výbuchu ve Vrběticích: Vlastizrada BIS. Jsou na to...

22.07.2022 07:21 2045 zhlédnutí
Domácí
Otevřený dopis paní Bobošíkové a slečně Lipovské za kandidátku do Senátu paní Janu Zwirtek Hamplovou
Otevřený dopis paní Bobošíkové a slečně Lipovské za kandidátku do Senátu paní Janu Zwirtek Hamplovou

Paní Jana Zwirtek Hamplová žádá stažení diskuze u paní Bobošíkové, protože slečna Lipovská...

21.07.2022 10:52 749 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Italský premiér Draghi podal rezignaci. Pozor: 21.7.2022! Definitivně!
Italský premiér Draghi podal rezignaci. Pozor: 21.7.2022! Definitivně!

Premiér Mario Draghi podal demisi na čtvrtečním setkání s prezidentem Sergiem Mattarellou. Zatím není jasné,...

29.06.2022 22:00 2550 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Koho kryje Česká televize? Witowská, Kolářové z TOP 09...
VIDEO: Koho kryje Česká televize? Witowská, Kolářové z TOP 09...
Pokračujeme dál! Kauza loupeže STANu na Palmovce má další stopu, která nás dneska zavede do České...
30.05.2022 17:19 2490 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Šok: inflace v Německu vystoupila na 7,9 procenta, je nejvyšší od 70. let
Šok: inflace v Německu vystoupila na 7,9 procenta, je nejvyšší od 70. let

Tempo meziročního růstu spotřebitelských cen v Německu se v květnu zvýšilo na 7,9 procenta, což je...

26.05.2022 19:56 1603 zhlédnutí
Ekonomika
VIDEO: Proč ničí Fiala české občany 5x dražším plynem? A šíleně drahou Německem zdraženou naší elektřinou?
VIDEO: Proč ničí Fiala české občany 5x dražším plynem? A šíleně drahou Německem zdraženou naší elektřinou?

Je to šílené! Sledujte odbornou debatu vedení strany PRO zastoupené Jindřichem Rajchlem a hvězdným...

13.02.2022 00:50 1192 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Obrovské protesty proti covidteroru i v Německu
VIDEO: Obrovské protesty proti covidteroru i v Německu
Policie se střetla s demonstranty proti COVID vakcíně během masivního shromáždění v Berlíně...
12.02.2022 23:18 690 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Přenos z Canberry (Austrálie) proti covidovému teroru
VIDEO: Přenos z Canberry (Austrálie) proti covidovému teroru
Pochody proti zločinné vakcinaci do budovy parlamentu v Canbeře z různých míst Austrálie 12.2.2022.
12.02.2022 17:48 1146 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Přímý přenos z Ottawy: Kanada
VIDEO: Přímý přenos z Ottawy: Kanada

V Kanadě se situace také dramatizuje! USA chtějí válku v Evropě a za zády jim hoří koudel! Lidé...

12.02.2022 17:35 1097 zhlédnutí
Zahraniční
VIDEO: Přímý přenos z Francie: mohutné davy se slévají
VIDEO: Přímý přenos z Francie: mohutné davy se slévají

Občané na západě odmítají covidzločiny a žádají hlavy covidových teroristů. Ve Francii, Kanadě,...

03.02.2022 00:18 12 zhlédnutí
Bleskové zprávy
VIDEO: test
VIDEO: test

urururur

24.12.2021 14:32 1053 zhlédnutí
Domácí
Všem našim čtenářům, kteří věří, že svoboda a poctivost je víc než peníze!
Všem našim čtenářům, kteří věří, že svoboda a poctivost je víc než peníze!

Asi o vánočních svátcích bylo řečeno vše a navíc, mnohdy přejí i ti, co chtějí pouze citovým...

25.11.2021 19:30 1467 zhlédnutí
Domácí
Mimořádná zpráva:  prezident Zeman se vrací do nemocnice. Covid!
Mimořádná zpráva: prezident Zeman se vrací do nemocnice. Covid!

V den, kdy zločiny vlády dosahují podezření z teroristického roznášení covidu na zdravé lidi, aby...

19.11.2021 12:54 2717 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Aktuálně.cz zablokovalo blogy Hnízdilovi, Zwyrtek Hamplové a Tománkovi
10.11.2021 07:52 2812 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Výběr zpráv ve stručnosti: přeloženo z ruských zdrojů
30.10.2021 11:15 2060 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Výběr zpráv ve stručnosti: přeloženo z ruských zdrojů
27.10.2021 19:08 1792 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Výběr zpráv ve stručnosti: přeloženo z ruských zdrojů
22.10.2021 04:00 1925 zhlédnutí
Domácí
Právníci Pro Libertate žádají o pomoc
Právníci Pro Libertate žádají o pomoc

Denně se na náš Institut obracejí stovky lidí s prosbou o pomoc v tíživých životních situacích...

20.10.2021 18:39 2317 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Výběr zpráv ve stručnosti: přeloženo z ruských zdrojů
17.10.2021 10:27 2096 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Výběr zpráv ve stručnosti: přeloženo z ruských zdrojů
Výběr zpráv ve stručnosti: přeloženo z ruských zdrojů

Pokusíme se zde dávat informace, které píší v Rusku a uvidíme, jak se liší dnes, i po čase.

Nové články

K tématu