Zahraniční

Přesně vystiženo, jak američtí vůdci vytřeštěně a zmateně vidí demokracii

Toto nesmí zapadnout. Vladimir Solovjev v rozhovoru s Johnem Herbstem, bývalým americkým velvyslancem v Kyjevě v letech 2003-2006. A jeho zmatené odpovědi na svět přesně vystihují všechny americké velvyslance, pokud se dostanou do úzkých a nejinak to bylo i se Schapirem u nás. Oni snad žijí v jiném světě. Oni prostě nechápou...

 

Trochu ironický začátek

Solovjev: Amerika se měla neprodleně zapojit a vystoupit na straně amerického lidu, vpustit do Ameriky vojska, aby ochránila Ameriku před tím, co se v ní děje. Na tom téma dnes žertují všichni. Podle Vaší logiky byl Majdan co? Vnitřní teroristé Ukrajiny? V Gruzií, když demonstranti vtrhli do budovy parlamentu, byli kdo? Vnitřní teroristé Gruzie? V Kyrgyzii, v Bělorusku… Kde je obecné kritérium? Jako když bývalý velvyslanec v Moskvě McFaul propadl hysterii, že pokud si dovolíme skvělé Bělorusy srovnávat s těmi, kdo vtrhli do Kapitolu, tak ničemu nerozumíme, a všechny nás zablokují. Jako tomu má celý svět teď rozumět?

Herbst:  To jsou vůbec různé situace. U nás byly volby, a pokud tomu rozumím, tak skoro všichni chápou, že byly velmi čestné a svobodné.

Johne, kdo tohle řekl? Váš prezident řekl, že ne!

Máte pravdu, že prezident řekl ne, ale o má k dispozici řadu schopných advokátů, kteří se obraceli k soudům v mnohých státech…

Johne, ale advokáty má i Lukašenko, a ti se obrátili na soudy, a Lukašenko všude vyhrál. Advokáty měl i Janukovyč, a všechny soudy vyhrál… 75 milionů Američanů volilo Trumpa a nevěřili volebnímu systému Ameriky.

Neřekl bych, že 75 milionů, máte ale pravdu, že miliony Trumpovi věřily, ale jde o to, že jeho advokáti se obraceli k soudům a soudci, dokonce i republikánští, říkali, že nejsou důkazy ke Trumpovým tvrzením.

Jistě, i Lukašenko říká totéž…

Jo, ale my víme, že systém v Bělorusku není demokracií… My máme starou demokracii…

Johne, to řekl kdo? My víme, že systém v Americe není demokracie. Stará demokracie? Nemáte přímou volbu prezidenta, vaše hlasování poštou, kterému Trump neuvěřil. Pokud by se takové volby prováděly ve kterékoli jiné zemi světa, tak ani jedno americké velvyslanectví by takové volby čestnými a konkurenčními nenazvalo. U vás je možnost nominovat kandidáty krajně omezena, šíleně závislá na penězích, velmi komplikovaný systém sčítání hlasů, navíc v mnohých vašich státech nejsou připuštěni pozorovatelé, neprověřují se dokumenty, nejsou instalován videokamery, neverifikují se volební lístky podle systému uznávaného v celém světě.

My dodržujeme princip čistých voleb. To neznamená, že nejsou problémy, ale v tom, o čem mluvíte, měl Trump možnost přinést důkazy.

To neříkám já, ale váš prezident ve funkci a představitelé jedné z vašich hlavních politických stran, to neříkám já z Moskvy, to říkají Američané, kteří ukazují videa, a kteří jsou blokováni na YT.

On to říká, ale nedokázal to a měl mnoho možností to udělat.

Ovšem pokud váš Nejvyšší soud (NS) případ odhodí, aniž ho projednal, na což republikáni říkají, že si snad dělají blázny, že tak nelze, že je to porušení procedury. Jak to nedokázal, jestliže matematické metody, které použili Američané – přesněji řečeno proamerická opozice v Rusku – k označení našich voleb za nefér. Kdy Trump ukazuje použité podvrhy – a oni říkají, nene, to nechceme vidět, to nemůžeme vysvětlit. Ale, pokud by Amerika dozorovala volby v Americe, dovedete si představit, že by Pompeo řekl, že volby byly výborné a čestné? Nikdy!

Jde o to, že Trump jen vystupoval ve svých zájmech, a byl ochoten překroutit situaci, aby se udržel nahoře. To se mu nepodařilo. My máme starý systém nezávislých soudců, a ti v mnohých případech řekli, že Trumpovi advokáti nedokázali, že volby nebyly čestné.

Jaké nezávislé soudy, kde jste je našel? Jestliže ve vašem NS, řada soudců jmenovaných republikány, vyznávají konzervativní zásady, a druhá řada soudců je jmenována demokraty, a teď jedna z válek bude teď o NS… Jaký je to nezávislým systém, jestliže jsou politickými nominanty?

My chápeme, že lidé často bývají stoupenci v politických otázkách, ale to, že se člověk stane členem NS, protože ho jmenoval prezident za jednu stranu neznamená, že ten soudce je na prezidentovi a jeho politické straně závislý.

Ále, teď bude – nikoli náhodou – další pokus demokratů o změnu počtu soudců NS.

Podle Vaší logiky nemůže být žádný soudce nezávislý.

Ne podle mojí. Já teď říkám jen to, co říká americký politický establishment, který nejdřív – připomínám Bidena a Pelosi, kteří křičeli na republikány, že nesmí jmenovat další soudce, dokud nebude zvolen nový prezident – a připomínám, že Тhemis má zavázané oči.

To je důkaz toho, že se každý politik snaží něco ze situace získat. Proto Biden vystupoval tam, aby ti, kteří ho podporují, byli připraveni pracovat pro jeho vítězství.

To ale znamená, že jde o politiku, takže jsou to političtí nominanti. To je důležitá věc – jestliže soudce nerozhoduje na základě precedentu, ale na základě svého politického vidění práva, pak odcházíte od nezaujatosti Themis k její politické angažovanosti.

Přijímám Vaše tvrzení, že je vždycky nebezpečí, že soudce bude věci rozhodovat podle politického názoru a ne podle práva – to je vždy nebezpečné a možné, ale náš systém neumožňuje, aby prezident zavolal guvernérovi nebo soudci, že musí rozhodnout určitým způsobem..

Co celý rok křičeli BLM a liberální tisk je ukazuje a říká, jistě, nemáme pravdu, náš soudní systém je nespravedlivý, naše věznice jsou přeplněny černými, zatímco bílí dostávají tresty méně a kratší.

To je radikální politika a teď pro nás velký problém. To ale neznamená, že náš právní systém není nezávislý.

Váš soudní systém propadl a BLM vám to celý rok říká.. A když teď říkáte, že soudní systém za Janukovyče byl méně spravedlivý a čestný než v Americe – chachacha… Volby jste označili za falešné – a tak bylo vyhlášeno třetí kolo voleb – vyhlaste tedy u i vás třetí kolo voleb, jestliže tolik vašich lidí křičí, že volby byly falešné.

Náš nezávislý soudní systém to posoudil a nenalezl důkaz toho, co oni křičí.

Váš systém nyní blokuje prohlášení, že volby nebyly čestné. Vy volíte takovou cestu, kterou si Ukrajina, ba ani pozdní SSSR ani nemohly vymyslet. Jestliže budete nadále tvrdit, že vaše volby byly čestné, tak vás na každém roku budou otloukat Trumpem. Jestliže polovina Američanů nepovažuje Bidena za čestně zvoleného prezidenta, je to hrozné pro USA i pro celý svět. A polovina amerických voličů je víc, než kolik jich přišlo v Kyjevě na Majdan. Jsou to, „vnitřní teroristé, kteří zabili několik lidí“, přičemž na Majdanu chránili Janukovyče policisté neozbrojení, ale u vás zabili čtyři lidi.

V Kyjevě mnozí demonstranti zahynuli rukou snajperů… vyzbrojených ruskými puškami „Master“.

Ale čí to byli snajpeři? Po tolika letech vyšetřování neřekli, kdo to byl. Jen pořezali stromy na Majdanu, aby zahladili stopy. My jsme viděli, odkud byla vedena palba, viděli a slyšeli jsme samotné „hrdinné Ukrajince“, jak říkají, že jako první zabili důstojníky – a nikdo je nesoudí. A u vás zabili ženu, která 14 let sloužila v letectvu USA, absolvovala 4 mise do horkých oblastí, byla neozbrojena, nikoho neohrožovala… za co ji zabili?

Ano, to je tragedie, ale ona tam byla bez povolení…

A na Majdanu byli s povolením? Do Kapitolu lze vejít bez povolení – to není Bílý dům. Ona nikoho neohrožovala, nikdo nevystřelil varovný výstřel. Když v Minsku vyšel naproti speciální jednotce mládenec, byl zasažen gumovou kulkou a zemřel, tak po této, tragédii byl Lukašenko označen za nelegitimního, byly uvaleny sankce, říkali, jaká je to hrůza, a my jsme s lidem Běloruska… A teď, s lidem Ameriky nikdo není, a je to tragédie, že někoho zabili…

Lukašenko zavřel několik desítek tisíc demonstrantů a ti byli mučeni.

To myslíte, Johne, vážně? U vás honí teď ty mládence po celé Americe, hrozí jim po deseti letech vězení, ve vaší zemi je mučení oficiálně povoleno, dosud jsou bez soudu zavřeni lidé na Guantánamu více než 10 let, a jsou oficiálně mučeni – vychází se přitom z formulace, že nejsou na území USA. A Vy mi chcete vážně hovořit o zvěrstvech Lukašenkova režimu potom, co vaši policajti pravidelně mučí a zabíjejí lidi, a dosvědčují to vaše BLM a váš prezident Trump. Přitom Lukašenko vůbec není můj hrdina a stále ho kritizuji.

Vy očerňujete Ameriku, odvoláváte se na BLM, a na druhé straně se odvoláváte na konzervativce. Vy ale víte, že tyto dvě strany se nemají vzájemně v lásce…

Ano, proto beru dvě různé strany, které se shodují v kritice systému. Protože by bylo možné říci, že tito jsou poražení a proto špatně hovoří o systému Ameriky. Ale BLM jsou vítězi a kritizují Ameriku stejně silně jako poražení konzervativci. Je to otázka víry. Demokracie přestala být nástrojem, institucí a přešla do kategorie víry. Vy buď věříte, že ta země je demokratická, nebo ne. Ale žádný důkazní systém už není. A v tom je tragedie.

S tím já, samozřejmě, nesouhlasím. Byly volby, byly sečteny hlasy, Biden je vítězem a většina Američanů to uznává…

Byly volby – Lukašenko vyhrál. Byly volby – Janukovyč vyhrál. A v roce 2014 na Ukrajině nebyly volby vůbec. Lukašenka uznává většina Bělorusů.

My máme starou demokracii, která víceméně funguje, ale Lukašenko má totalitární systém…

O jaké staré demokracii hovoříte? Vaše celá země je stejně stará jako náš Bolšoj těatr. Když říkáte, že vaše demokracie je stará, tak Vám připomenu: – kdy Afroameričané získali volební právo, před 60 lety. Já jsem žid – jak dlouho nemohli u vás židé volit? A ženy, a černoši… Ženy před necelými 100 lety – tedy stejně, nebo maličko později než v sovětském Rusku.

Ale sovětské Rusko bylo totalitním systémem a žádná demokracie.

Nicméně ani v tom totalitárním sovětském systému nebyl ani náznak útlaku lidí jiné barvy kůže jako v demokratických USA. Vyprávějte o demokracii Američanům z BLM, kteří mají za to, že je to úplně jiná historie a že Amerika nikdy nebyla svobodná a demokratická. A to říkají teď vaše kongresmanky somálského a dalšího původu, které s BLM bořily pomníky vašich demokratů s tím, že šlo o otrokáře a obchodníky s otroky.

To je jejich názor a mohou s ním vystupovat. To neznamená, že to není nesprávné… A netušil jsem, že jste takovým zastáncem BLM…

Nejsem jejich zastáncem, jsem jen pozorovatelem a mám za to, že je hroznou tragédií to, že v Americe je osm různých verzí jejich historie, že jsou ničeny památníky. Je tragédie, že před našima očima se velká země, o které se dříve zdálo, že uvnitř je vzorem vztahu ke svým občanům, se mění v příšernou parodii, strašnou antiutopii. To je tragédie pro celý svět.

Teď je u nás nějaká krize, my se s tím musíme vypořádat, a myslím si, že si s tím, koneckonců poradíme. Zatím se nám to nepodařilo.

Nejsou ideje. Biden přichází s myšlenkou na pomstu – nové ideje nemá. BLM nevidí svoje lidi – Kamala Harris (jistě talentovaný člověk), ale nemá žádný vztah k Africe. Pokud se pamatuji, tak jedna strana předků je z Indie, druhá z Karibiku, přičemž praděd byl otrokářem a ne otrokem. To vše jí připomenou. Na člověka, který tolik udělal pro demokraty – Bernie Sanderse – se opět vykašlali. On tak snil o tom, že se stane aspoň ministrem práce, a jak to vypadá, tak mu to nehrozí. Mladí vlčáci z demokratické strany jsou v oficiálním rozporu s establishmentem demokratické strany. My vidíme velmi smutnou věc, kdy republikánskou stranu zničil Trump. Lidé nemají stranu, která odráží jejich zájmy. Nejen to – Američané si prvně v historii dovolili rozsypat se na divoké segmenty. Nazvat svoje občany, kteří vyšli, aby vyřkli svůj názor, vnitřními teroristy – jak řekl zvolený prezident… takže BLM nejsou vnitřními teroristy, ale tito bílí mládenci ano? Vnitřní teroristka sloužila 14 let ve vojenském letectvu a riskovala svůj život pro USA, ji zabili a je vnitřní teroristkou?

To je politika… Já chápu Vaše stanoviska, myslím si, že jsme řekli vše, co k této otázce teď můžeme říci.

Děkuji, Johne, bylo mi velkým potěšením s Vámi pobesedovat, tím spíš, že jsem na své straně měl výhodu jazyka… příště jsem připraven přejít na angličtinu, kterou sice nemám tak dobrou jako Vy ruštinu, ale vynasnažím se…

Originál

 

#ПолитикаСегодня #Россия #США

Блестящий ЭФИР! Соловьев технично РАЗМАЗАЛ американского посла!

 

Překlad: st. hroch 20210110

Komentář (1) Zhlédnutí: 3630

Děsivé, covid, k tomu ještě na podzim sychravý podzim a v zimě zima a mráz! Kdo to kdy viděl?

A k tomu ještě klimatická Greta uvedla, že už si nikdy žádné oblečení na sebe nekoupí. Uvidíme, už toho naplácala dost, místo aby jí někdo naplácal na zadek.  

 

OSTRAVSKÉ KREMATORIUM nestíhá. Hejtman chce přerozdělení nebožtíků, zneužil nejen Babiš propagandu a Krematorium Ostrava podle moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO) opět nestíhá zpopelnit všechny zemřelé. Je totiž jediné v celém Moravskoslezském kraji. Kraj bude proto žádat ústřední krizový štáb o koordinování. Uvádí se to v článku na serveru Novinky. Že k nám fedrují nebožtíky z Polska, Německa a Rakouska už se zmiňují jenom letmo. Přitom jejich mrtvoly sem vozí v utajení. Šílený hnus.

 

Z dat ČSÚ vyplývá, že se týdenní počty úmrtí zvyšovaly nepřetržitě od začátku září. V září se ale čísla meziročně lišila o sto až 200 úmrtí týdně, v říjnu už to bylo o více než tisíc a v posledním říjnovém týdnu se počet mrtvých zdvojnásobil z 2066 na 4207. Přes 4000 úmrtí ukazuje i první listopadový týden.

Od začátku roku do 29. listopadu zemřelo o 11 procent více lidí než za stejnou dobu předchozího roku a o 12,5 procenta víc, než je pětiletý průměr. V prvním a druhém čtvrtletí byly počty zemřelých meziročně srovnatelné, ve třetím kvartále už statistici zaznamenali o čtyři procenta více úmrtí než předchozí rok. Důvodem byl především zářijový meziroční nárůst počtu úmrtí o osm procent, uvedli tehdy statistici v demografické zprávě.

 

Proč se ti "rádobyexperti" anticovidoví nepodívají z okna?

Vážně nevědí potrhlí Flégrové a Kubkové, kdy se množí chřipka a kdy ne?

Zelený oteplovací panel zamrzl, oteplovači si nakoupili košešinové kožichy a tuny paliva, aby přežili a v okamžiku, kdy mělo být sucho a horko, tak děsivé pro různé asijské chřipky, je mlha, vlhko kolem 95% a počasí, že by psa ven nevyhnal. A to vážně ti šmejdi nevidí?

POROVNEJTE POČASÍ A CELKOVÉ ÚMRTÍ OD ZÁŘÍ 2020

 

V izraelském Tel Avivu  trvá neobvyklé počasí. Děsivá mlha zakryla části nejlidnatější oblasti země. Izraelská správa letišť byla nucena v důsledku povětrnostních podmínek a viditelnosti zastavit veškerý letový provoz. Za mlhu může vzduch proudící do vnitrozemí od moře, což způsobilo zvýšení vlhkosti na pobřežní pláni a v dalších oblastech. Meteorologové byli překvapeni, protože mlha se podle nich v izraelské zimě objevuje velmi zřídka. Očekávají, že nepříznivé počasí bude pokračovat.

 

Evropu zasáhlo sněžení: Španělsko čelí sněhové bombě

Italský Milán pokryla vrstva sněhu. Komunální pracovníci v rouškách odklízeli asi 15centimetrovou nadílku na náměstí Piazza del Duomo před slavnou katedrálou Narození Panny Marie. Pod tíhou sněhu padaly stromy i markýzy nad zahrádkami kaváren, popsala situaci agentura AP. Druhé největší italské město, které má 1,4 milionu obyvatel, je v nejchladnějších letech zvyklé na poprašek, ale ne na souvislou vrstvu sněhu.

A jih Evropy bojuje s dalšími velkými přívaly sněhu. V Itálii jsou už více než dvoumetrové závěje. Budovy, auta i silnice jsou zakryté nánosem těžkého a mokrého sněhu. Taková je situace například v regionech Lombardie, Toskánsko a Umbrie. Do ulic musela vyrazit těžká technika, mimo jiné i bagry nebo rolby.

 

Ve Švédsku vládne deprese. Ve Stockholmu mnoho dní nesvítí slunce

Obyvatelé Stockholmu od v prosinci prakticky neviděli slunce. Švédský meteorologický úřad od 1. prosince nezaznamenal ve městě ani jednu hodinu slunečního svitu. To je nezvyklé i pro velice krátké dny, typické pro zimu v zemi. Je to depresivní, jste bez energie a štěstí,
Žádná interakce, žádný elán, žádné štěstí. Jindy lidé v tomto ročním období sportují jak šílení. Ale kvůli koroně můžeme tak akorát běhat sami ve tmě, vykřikují naštvaní.

Madrid

Ve španělských Pyrenejích naměřili minus 34,1 stupně Celsia, což je dosud nejnižší teplota zaznamenaná na Pyrenejském poloostrově. Informovala o tom místní média. Dosavadní rekord byl z roku 1956 a činil minus 32 stupně.

Silné sněžení, největší za posledních 80 let, které prognostici označili za „historické“, ochromilo Madrid. Státní meteorologická agentura AEMET označila sněhovou bouři za „bezprecedentní od počátku tohoto století“. Kvůli sněhu bylo zcela zastaveno železniční spojení, a to regionální i dálkové, jak informovala železniční společnost Renfe. Město zastavilo autobusovou dopravu, na některých linkách metra dochází ke zpožděním. Kromě toho v zemi vázne doprava na stovkách silnic a některé dálnice jsou uzavřeny.

V souvislosti s počasím již zemřeli tři lidé. Bez covidu.

 

Část Ruska sužují rekordní mrazy. V Barnaulu na Sibiři naměřili 49 stupňů pod nulou

S nebývalými mrazy se v těchto dnech potýkají na Urale a v některých částech ruské Sibiře. Místy tam padly i padesát nebo sto let staré rekordy. V jiných koutech Ruska byly historicky naměřené i mnohem nižší teploty, ale pro tyto konkrétní oblasti jsou to už skutečně mimořádné mrazy. Meteorologové i úřady mluví o abnormálních mrazech. Jejich první vlna udeřila už před koncem roku, kdy padly už zmíněné rekordy. Třeba u Barnaulu v západní Sibiři naměřili i minus 49 stupňů Celsia. Nyní přišla druhá vlna mrazů, kterou navíc místy doprovází silné sněžení a nárazový vítr, někde i mlha.

 

 Česko příští týden potrápí pořádné zimní počasí. Meteorologové očekávají husté sněžení na celém území a teploty v noci klesnou místy až na -15 stupňů.

 Za vše ale může nezodpovědnost občanů stejně jako za covid. Kdybyste se občané chovali řádně, dle panelu a epidemiologů by bylo také vše řádně ve svých kolonkách.

 

Oteplovací panel oteplovačů stále idiotský hlásí: je sucho, je horko, navlékněte si plavky a vyražte do ulic. A pomatená Greta, která oslavila 18 si už nikdy nechce koupit žádné oblečení. V nejhorším případě si můžu pořídit nějaké z druhé ruky,” řekla oslavenkyně. Při kolika stupních mínus už ale neprozradila...

 

Komentář (3) Zhlédnutí: 3097

Donald Trump proti tříkřížkovým neidentifikovatelným utajeným voličům neměl šanci

O banánové republice USA už se dokonce tvrdí, že zbývající tříkřížkové koresponďáky se opět skladují na další volby a takže už v podstatě začaly, aby tento vyspělý stát do čtyř let dokázal tyto tříkřížkové neidentifikovatelné neviditelné voliče spočítat.

 

DĚSIVÁ POTUPA

Nic ve zlém, ale pokud banánová republika nedokáže udělat volby tak, aby všichni měli stejné hlasy a za tři dny to spočítat a počítá se to půl roku, tak to bude hodně dlouho trvat, než se zařadí zpět mezi vyspělé státy a mluvit o úžasné demokracii bez uvozovek je jaksi...

Ještě že má armádu a bojovné americké mužíky po celém světě.

Díky prezidentu Donaldu Trumpovi se tato americká zvěrstva odhalila.

Nářek vyvalených Vondrů, Kolářů a české veřejnoprávní České televize je mimo mísu.

Ta americká zvěrstva volební viděl celý svět a extremisty jako je Peloisová a americké svinstvo už nelze zakrýt.

Koho by napadlo, že se v roce 2021 bude řehtat Rusko a Severní Korea s Čínou nad "speciálem půlročním volebním třikřížkových neviditelných neidentifikovatelných meziplanetárních voličů" v USA.

Tak opět mají světové prvenství: úžasný americký systém odhalil miliony tříkřížkových neidentifikovatelných neviditelných voličů, se kterým se neporadili ani největší agenti CIA z různých silikonů ze Silicon Valley. Hvězdná pěchota zasáhla do amerických voleb a komickému vítězství Demokratické strany v čele s prapodivným Bidenem přezdivaného na bidet se směje celý svět.

 

Opět je Amerika first! USA first!

Větší potupa pro USA po úžasném dvousetletém vývoji snad ani pro USA nemůže být. Ti, co vybudovali USA se obrací v hrobě.

Anachronismus volební ovládl celý "úžasný americký" systém. A volit v USA už mohou i neidetifikovatelní Marťani. Není to úžasné?

Skutečně jediná hrozba tkví v tom, že tento zaostalý, negramotný stát  má jaderné zbraně a moderní výzbroj po celém světě a v tom jediném a nebezpečném je hrozbou pro celý svět. Co když negramotní tříkřížkoví voliči Bidenovi ovládnou tlačítka na jaderných zbraních? Hrůza pomyslet.

Takže dokud si USA nedají do pořádku administrativu, dluhy a šílený, zaostalý anachronický administrativní systém včetně voleb, nemá cenu se tímto legračním, i když kvalitně vyzbrojeným státem zabývat.

Díky Donalde Trumpe, že jste odhalil skutečnou, zaostalou americkou tvář. Ale možná to půjde rychleji, než si myslíme, pokud se bude Biden učit v Severní Koreji nebo v Africe. Kdo ví?

 

Závěrem poťouchlá otázka: skutečně ti tříkřížkoví, neidentifikovatelní neviditelní voliči vytáhnou USA zpět do prosperity a malého zadlužení? Budou makat a studovat? Uvidíme... 

 

Komentář (0) Zhlédnutí: 3657

Slovenská mafie zasahuje i do Čech jako Konšpirátori.sk a údajná sebevražda slovenského policejního prezidenta!

Jak je možné, že BIS nepředává zprávy o mafiích ze Slovenska, které zasahují až do Čech? Jak je možné, že mafie Konšpirátori.sk v České republice odklání miliardy, vůbec se tím netají a policie mlčí? Jak dlouho to bude ještě trvat, než začnou slovenské mafie střílet i do "českých Kuciaků" a ve vězení budou čeští policejní prezidenti páchat sebevraždy?

 

Fascinující: kdo by se dokázal oběsit na teplákové bundě, když se odevzdávají i tkaničky do bot? Jak to, že slovenská mafie zasahuje do reklam v České republice, nikdo z policie natož z BIS pod Koudelkou jejich kvalifikaci neprověří, vytvářejí konspirační seznamy jak nacisti u židovského obyvatelstva před nástupem do koncentračních táborů a český ministr vnitra Hamáček nad tím zavírá oči? Vážně je dnes slovenská mafie nebezpečnější, než byly pověstné ukrajinské v devadesátých létech?

 

Ministerstvo spravodlivosti má v pláne zverejniť materiály v prípade samovraždy Milana Lučanského. Televízii Markíza to potvrdil hovorca rezortu Peter Bubla.

Ministerstvo chce ukázať záznamy nielen z mimoriadnej udalosti v prešovskej väznici z 29. decembra, keď si policajný exprezident siahol na život, ale aj z prvého incidentu spred troch týždňov. Milan Lučanský si mal vtedy pri páde v cele zraniť oko.

 Slovenská veřejnost ale upraveným záznamům nevěří
Člen ZVJS čo mu priniesol večeru povedal, že ho videl ležať na posteli a nehybal sa keď ho oslovil. Ak ležal na posteli, ako sa mohol obesiť Tu niečo nasedí. Aj jeho manželka potvrdila, že krk mal hladký, bez znakov, ktoré by nasvedčovali, že vy sa bol obesil. Tu niečo nie je v poriadku.
 
 „Nesměla jsem ho odkrýt, protože jinak mi po zuby ozbrojená ochranka vyhrožovala, že mi víc nedovolí. Proč se asi tak báli, abych viděla jeho tělo? Jediné, co jsem viděla, byla jeho hlava a krk. Ten byl mimochodem zcela čistý bez šrámů po údajném oběšení, "upozorňuje manželka Martina Lučanská s dovětkem, že rodina čeká na výsledky pitvy a doufá, že je dostane dříve než média.

 

Lidé mezitím uctili památku generála zapalováním svíček v blízkosti policejních stanic. Nejvíce jich bylo u budovy Policejního prezidia v Bratislavě na Račianské ulici, kde byla symbolicky prověšena i černá zástava, kterou tam donesl někdo z místních. Ministr vnitra Roman Mikulec ovšem černou zástavu odmítl vyvěsit. Poslední rozloučení se zesnulým má být v pátek ve Štrbě.

Milan Lučanský se měl podle oficiální verze zranit ve vazební cele dne 9. prosince. Potom ho operovali ve vojenské nemocnici v Ružomberoku. Tam se podle informací Pravdy.sk a uniklé lékařské zprávy, zranil i na temeni hlavy, když spadl opět náhodně z vozíčku. Zotavoval se ve vězeňské nemocnici v Trenčíně.

 

Právě při „úraze při cvičení“ se měl generál Lučanský skoro smrtelně zranit poprvé. Bylo to 10. prosince a známý slovenský žurnalista a bezpečnostní expert Milan Žitný měl o této verzi velké pochybnosti. Bylo podle něj těžko představitelné, že by si takový rozsah zranění způsobil sám. „Pravda je taková, že generál Lučanský ve své cele porušil jistý denní pořádek, kdy mají nařízeno ležet, nebo naopak neležet na posteli, například. Na to ho dozorce upozornil, došlo ke slovní potyčce, ke strkanici, dozorce si zavolal další kolegy a ti ho zbili tak, že ho domlátili, dokopali do obličeje, kopali ho do těla, že ho museli převézt do prešovské nemocnice, kde to ale nebyli schopni řešit, tak ho převezli do Ružomberku,“ sdělil pro web Pravda.sk.

V nemocnici měl ještě podle Žitného kvůli zacházení eskorty generál navíc vypadnout z vozíčku a uhodit se na hlavě, proto se mu následně muselo dělat vyšetření na CT.

 

Vyšetřovatel bude muset podle Čarnogurského slov zařadit mezi vyšetřovací verze i možnost, že jeho smrt zavinila jiná osoba.

Nakoniec motív. Slovensko je malá krajina, má smiešnu armádu a minimálny medzinárodný vplyv. Takmer niet dôvodu, pre ktorý by ktokoľvek riskoval obvinenie z vraždy generála. Takmer. Existuje jediný dôvod. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prokurátor obžaloval z objednávky vraždy Mariána Kočnera a Alenu Zsuzsovú, ale súd ich po dokazovaní oslobodil. Odsúdil strelcov, ale to boli pešiaci. Generál Lučanský sa dostal do konfliktu s vyšetrovateľom Juhásom, vyšetrovateľom vraždy Kuciaka a jeho snúbenice, pretože generál nepovažoval vyšetrovanie za dôkladné. Ak by bol mal generál čo aj len indície o hlbšom pozadí vraždy Kuciaka a snúbenice, to by bol motív na jeho odstránenie.
Záverom. Po vražde Ján Kuciaka a Martiny Kušnírovej určité médiá spustili kampaň, že staré vedenie polície a rezortu vnútra nemôže zločin vyšetrovať, pretože nemá na to dôveryhodnosť. Tie isté kritériá platia aj na súčasné vedenie polície a vnútra.
 

 Atmosféra zločinu a mafií začíná ve střední Evropě houstnout a mrtvých "náhodně" přibývat!

 

A pro úplnost

Keď bol bývalý policajný prezident Milan Lučanský vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, požiadal o možnosť telefonovať s manželkou. Odpoveď od orgánov činných v trestnom konaní prišla do väznice v Prešove, kde bol vo väzbe, až 31. decembra. Teda až na druhý deň po jeho smrti!!!

 „Príslušníkom a zamestnancom ZVJS neprináleží súdiť a komentovať, či dôvody na vzatie do väzby boli v prípade p. Lučanského tak, ako aj u iných obvinených osôb objektívne splnené, ale faktom ostáva, že sme sa vplyvom rôznych aktuálnych okolností v spoločnosti a následnej masívnej medializácie prípadu p. Lučanského dostali do pozície zodpovedných za celú situáciu, a ako jediní znášame dôsledky ešte oficiálne nevyšetrenej tragédie p. Lučanského,“ napísali autori listu, ktorí podpísali desiatky príslušníkov a zamestnancov ZVJS.

 I na Slovensku "antikonspirační mafie" pronásledují kdo co napíše na internetu za balíky peněz, zatímco skutečné, dokonce hrdelní zločiny se snaží odsunout do pozadí! A my s hrůzou pozorujeme, kdy druhá fáze slovenského zločinu přejde k nám!

 

Komentář (0) Zhlédnutí: 4832

Z projevu Trumpa běhá mráz po zádech (v češtině) a zkorumpovaná Česká televize hrůzou nezveřejní ani slovo!

Strašné je, že více jak miliarda lidí v celém světě toto viděla on line, statistiky se měnily o statisíce během rána, v totalitních režimech se vůdci třískali smíchy a zesměšnovali Bidena a Biden leze v kanálech, místo aby požádal o prominutí. Může dostat trest smrti, pokud by se skutečně tyto zločiny ukázaly jako systémové a že byl Biden zasvěcen, jak zvítězí?
 

 A nelze věřit, že citované porušení zákonů a volební zločin, ve který se změnil svátek demokracie - volby, si lidé v USA v lednu neověří. Je to děsivé!
 
Zde originál
 
Vážení američtí spoluobčané, dnes vám vysvětlím, proč jsem tak odhodlaný použít každý legální a ústavní prostředek, abych zastavil krádež amerických prezidentských voleb. Je mojí povinností jakožto prezidenta, abych chránil vaše posvátné právo volby. V tomto roce Demokraté porušili ve „swing states“ pod zástěnou viru své vlastní i federální zákony, aby umožnili a ulehčili volební podvod v měřítku v naší zemi dosud nevídaném. Pravda je, že jsme zvítězili zdrcujícím způsobem. Vyhráli jsme na celé čáře. Dnes vám předložím fakta, která musí znát každý Američan. Pojďme zpět k volební noci.
 
O půlnoci jsme měli suverénní náskok ve všech „swing states“. Získali jsme rekordní výsledky na Floridě, v Ohiu. V Iowě jsme vyhráli o 8,2 %. O 320 000 více hlasů jsme získali v Michiganu. O 112 000 hlasů více ve Wisconsinu. V Georgii jsme zvítězili o 356 000 hlasů, o 700 000 hlasů v Pensylvánii. Měli jsme více hlasů ve všech „swing states“. Nepřekonatelná čísla. Všichni to věděli, včetně Demokratů. Kdokoli, kdo dělal skutečné prognózy, to věděl. Američtí politici mi gratulovali.
 
Najednou to začalo mizet. V mnoha státech bylo náhle přerušeno sčítání. Uprostřed noci náhle docházelo ke statisticky nemožnému převrácení výsledků v jednom státě po druhém. V 6:31 hlásil náhle Michigan přírůstek 147 224 hlasů. 94% ve prospěch Bidena. Ve 4:42 v noci hlásil Wisconsin 143 279 hlasů. Téměř všechny pro Bidena. Náhlý zvrat hlásila i Georgia, v 1:43 v noci. Opět téměř všechny hlasy pro Bidena. Bylo to přesně tolik hlasů, kolik bylo třeba pro vítězství Bidena. Ve všech důležitých „swing states“.
 
Tyto anomálie jsou jen špička ledovce. Vyhráli jsme v 18 z 19 volebních obvodů, což za posledních 40 let stačilo ke zvolení všech prezidentů. Vyhráli jsme na Floridě, v Ohiu a Iowě s historickým náskokem. To znamená, že Biden by byl první kandidát od roku 1960 a druhý kandidát v historii USA, který by se stal prezidentem a přitom prohrál v těchto třech státech. A nebylo to jen takhle těsné. S Bidenem ztratili Demokraté 25 z 26 křesel ve Sněmovně reprezentantů. To je rekord. Demokraté měli získat 15 křesel a přitom kvůli mému úspěchu a tzv. „coat-tails“, jak to nazývají, ztratili 14 křesel. Představte si, že jste hodlali získat totální vítězství a přitom jste totálně prohráli.
 
Moje kampaň dostala více hlasů než jakýkoli jiný kandidát v historii. Hlasovalo pro mě téměř 75 miliónů lidí. Dostali jsme o 12 miliónů hlasů více než v roce 2016. Největší nárůst hlasů pro úřadujícího prezidenta, který byl kdy zaznamenán. Dostal jsem také nejvíc hlasů od nebílých Američanů než kterýkoli jiný republikánský kandidát za posledních 60 let. V podstatě jsme získali větší podíl afroamerických a latinoamerických voličů všude s výjimkou zkorumpovaných a „demokratickou mašinerií“ vedených městech ve „swing states“. Ve městech, proslulých podvody, jako jsou Milwaukee, Detroit, Philadelphia a Atlanta.
 
Žádný dosavadní prezident, který dosáhl takovýchto vítězství, neprohrál znovuzvolení. Něco takového se ještě nestalo. Navzdory takovýmto ohromujícím výsledkům nám chtějí namluvit, že Joe Biden, který sotva opustil svůj sklep, aby se zapojil do kampaně, získal o 11, 7 milionů hlasů více než Barack Obama a porazil Baracka Obamu ve všech státech. Je to historicky, matematicky, politicky a logicky nemožné. Nestalo se to. Biden nevyhrál. Vyhráli jsme my zdrcujícím vítězstvím.
Během posledních 7 týdnů jsem předložil dostatek důkazů, jak Demokraté provedli monstrózní podvod vůči americkému lidu a vlastně vůči celému světu.
 
Zaprvé jsme ukázali, že vysocí úředníci v prakticky každém ze „swing states“ porušili federální zákony, aby změnili průběh voleb, odstranili bezpečnostní pojistky za účelem nelegálního vítězství Joea Bidena. A obešli přitom zákonodárce. Například v Pensylvánii radikální demokratický státní tajemník odstranil všechna opatření na ověření podpisů a tím porušil zákony Pensylvánie, nemluvě o podvržených korespondenčních hlasech.
V Michiganu zaplavil státní tajemník ilegálně celý stát volebními formuláři, přestože michiganské zákony korespondenční hlasování striktně omezují. Ve Wisconsinu postavili Demokraté více než 500 nikým nehlídaných, nezajištěných volebních uren, které byly zjevně ilegální a sloužily ke sbírání volebních lístků a zajistily tak cestu volebnímu podvodu. I státní tajemník v Georgii umožnil podvod svými zásahy do integrity volebních lístků a systému přezkoušení podpisů. V Georgii se vůbec děly podivuhodné věci. To vše dohromady stačilo k zmanipulování voleb ve prospěch Demokratů.
 
Zadruhé, počty odmítnutých korespondenčních hlasů značí, že byly ilegálně započítány statisíce hlasů. To také přispělo ke změně volebních výsledků. V roce 2016 bylo v Georgii odmítnuto pro chybu 6,4% korespondenčních hlasů. Letos bylo odmítnuto méně než 1%. 30x méně. Stejný efekt se objevil v Pensylvánii a dalších státech. Přijali všechny hlasy. Mnohé z nich určitě ilegálně. V roce, kdy korespondenčních hlasů bylo zdaleka nejvíce, byla zázračně nepatrná chybovost, nejnižší v historii. Jediné vysvětlení je, že byly započítány desetitisíce chybných hlasů. Mnohé Američany šokovalo, že ve „swing states“ nebyly učiněny ani nejmenší pokusy ověřit občanství, bydliště, identitu nebo oprávněnost volit korespondenčně. Potenciál pro podvody byl neomezený. A to je to, co právě zažíváme.
 
Zatřetí, stovky a stovky svědků vystoupily, aby pod přísahou svědčily o podvodech a švindlech, které viděly na vlastní oči. Svědkové vypovídali o tom, jak byly antedatovány tisíce volebních lístků, jak se znovu a znovu započítávaly celé stohy a vykládaly stovky beden volebních lístků, které měly všechny stejný podpis a byly pro Bidena. Další svědkové vypovídali o tom, jak viděli netknuté volební lístky bez záhybů, všechny pro Bidena. Jak byly asi zaslány poštou nepřeložené lístky?
 
Republikánským pozorovatelům bylo bráněno v kontrole v momentech, kdy byly započítávány statisíce hlasů, ve městech, vedených Demokraty. V Georgii byli pozorovatelé nuceni opustit místnost, že prý prasklo vodovodní potrubí, (důkaz na videu výše) což se nestalo, a za jejich nepřítomnosti byly započítávány celé bedny hlasů, vytažených zpod stolů, což zaznamenaly bezpečnostní kamery. V některých městech byli pozorovatelé donuceni opustit sčítací místnosti v podstatě fyzickým násilím. Nemluvě o znepokojivé situaci ohledně sčítacích strojů Dominion. Jen v jediném okrsku v Michiganu bylo 6000 hlasů přesměrováno od Trumpa k Bidenovi. A tento systém byl použit na většině území Spojených států. Neexistuje žádné uspokojivé vysvětlení pro to, že tyto stroje umožňují stisknutím knoflíku měnit hlasy. V Arizoně dal Senát před krátkou dobou příkaz forenzně přezkoušet všechny volební stroje. A podobná přezkoušení se musí udělat i v ostatních státech. V Texasu bylo použití strojů Dominion zakázáno.
 
Jak jsme právě předložil, máme dlouhý seznam volebních podvodů, které jsme odhalili. Nic takového se ve Spojených státech nikdy dít nemělo! To je fraška. A výsměch demokracii. Je to ostuda naší republiky. V roce 2016 jsme je překvapili. Od té doby měli 4 roky, aby vypracovali plán na zmanipulování voleb. Manipulace voleb 2020 byl jen poslední krok v dlouholeté snaze Demokratů a médií svrhnout vůli amerického lidu a zničit naše hnutí všemi myslitelnými prostředky. Každý prostředek dobrý. Už měsíce před volbami otevřeně konspirovala média, technologičtí giganti a Demokratická strana, aby zmátly veřejnost. Na začátku tohoto roku bylo prokázáno, že rodina Joe Bidena obdržela miliony dolarů od Čínské komunistické strany. Ale média a technologické společnosti tyto informace zcela cenzurují. V naší zemi už není svobodný tisk. Je to tisk útlaku, tisk, který nikdy nezveřejní pravdu. Je to největší a nejvíce šokující skandál, týkající se prezidentského kandidáta, v celých dějinách USA. Ale průzkumy ukazují, že polovina z těch, kdo volili Joe Bidena, o tomto skandálu nikdy neslyšela. To není první případ, kdy média a Bidenova kampaň bezostyšně obelhala americkou veřejnost. Trvali také na tom, že nebudeme mít očkovací látku proti koronaviru dříve než v polovině příštího roku. A přesto ji máme už před koncem tohoto roku a miliony vakcín se právě distribuují. Je to v podstatě medicínský zázrak. A přesto média a Demokrati obelhávali veřejnost ve snaze ukrást volby. Také u předvolebních průzkumů. Aby zabránila mému volebnímu vítězství, zmenšovala média moje šance o 15, 16 a 17 % ve státech, kde jsem vyhrál nebo kde jsem byl blízko vítězství.
 
Pokud nebude tento volební podvod důkladně vyšetřen a viníci označeni, budou volby 2020 platit pro vždy jako nejvíce nelegitimní a zkorumpované v dějinách naší země. Američané musí mít ve volby důvěru. Závisí na tom osud naší demokracie. Je načase, aby americký lid pozvedl svůj hlas a požadoval, aby tato nespravedlnost byla napravena. Naše volby musí být fér, poctivé a transparentní a oproštěné od podvodů.
Tyhle volby jsme vyhráli zdrcujícím rozdílem. A lidé ve Spojených státech to vědí. Demonstrují po celé zemi, jsou rozzlobení a mají strach. Nemůžeme dovolit, aby byly uznány kompletně zfalšované volby.
Děkuji vám. Bůh vám žehnej a Bůh žehnej Americe.“

 

Související

Díky, Donalde Trumpe, otevřel jste světu oči, co skutečně USA jsou zač

 

Komentář (8) Zhlédnutí: 56153

Nejčtenější články za poslední měsíc