Nejsme nemocní! DESATERO.

22.09.2021 09:41 835 zhlédnutí
Autor článku
Z povolených zdrojů
 1. Zakroč proti omezování vlastní svobody.
  (čl. 8 Listiny základních práv a svobod – Osobní svoboda je zaručena.
 • Nepřipusťme právo cestovat, navštěvovat restaurace či divadla jen pro lidi s covid- pasem
 • Nepřipusťme nové zákazy vycházení, zákazy návštěv příbuzných v jiném okrese či domovech pro seniory
 1. Chraň své soukromí a soukromí své rodiny.
  (čl. 7 Listiny základních práv a svobod – Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem
  čl. 10 Listiny základních práv a svobod – Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.)
 • Zaměstnavatelé, ředitelé škol, ochranky obchodních center ani další osoby nemají právo na informace o vašem zdravotním stavu – platilo to vždy a je nutné se k tomuto principu vrátit
 • Rodiče jsou povinni chránit soukromí svých dětí – jen tak zabrání možné šikaně, diskriminaci a dalšímu porušování práv dětí
 1. Zastaň se slabších jako jsou děti, staří lidé a nemocní.
  (čl. 3 Listiny základních práv a svobod – Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.)
 • Dospělí lidé nemohou nečinně přihlížet tomu, že naše děti jsou ve školách rozdělovány na různé skupiny, jsou nuceny dlouhodobě nosit respirátory nebo se ve školách testovat
 • Musíme chránit i staré lidi a jejich svobody – nikdo nesmí být nucen k očkování, nikdo nesmí být nucen k zásahům do své integrity bez svého souhlasu. Senioři trpí mnohem více, pokud je opustíme a necháme o samotě
 • Postavme se šíření strachu, který více než cokoliv jiného ohrožuje fyzický i psychický stav našich dětí i seniorů
 1. Braň své právo rozhodnout se o svém životě.
  (čl. 10 Listiny základních práv a svobod – Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.)
 • Každý se musí sám vlastním způsobem postavit nátlaku ze strany zaměstnavatelů, vysokých škol a jiných institucí na očkování
 • Ztratíme-li právo volby, ztratíme demokracii

 

 1. Respektuj způsob života druhých.
  (Každá svoboda jedné osoby je ohraničena svobodou osoby jiné)
 • Dospělí lidé by se vzájemně neměli vychovávat, okřikovat v MHD nebo dokonce udávat – to jsou nástroje totality
 • Respektujme rozhodnutí druhých – ať již rozhodnutí se očkovat, neočkovat, jíst nezdravě apod. – i to je součást svobod, které si musíme chránit
 • Pokud jsem nemocný či mám strach, nemohu omezovat druhé a chtít po jiných, aby oni chránili mě, ale musím chránit sám sebe. Současně je třeba zachovat ohleduplnost a nesobeckost
 1. Vyjádři se beze strachu, zveřejni svůj názor.
  (čl. 17 Listiny základních práv a svobod – Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.)
 • Nebojme se mluvit otevřeně a veřejně, nebojme se nálepkování (dezinformátor, popírač apod.) – nálepky byly vždy nástrojem k umlčení diskuse a mlčící lidé byli vždy tichým podporovatelem totality
 • Respektujme právo druhých na jejich názor – nikdo z nás nemá „právo na tu jedinou pravdu“ a jen vzájemná diskuse, otevřenost a vnímavost nás může vrátit k normálu
 1. Vystup proti jediné ideologii nepřipouštějící jiný názor.
  (čl. 2 Listiny základních práv a svobod – Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.)
 • Nedovolme médiím ani politikům zrušit diskusi, cenzurovat oponentní názory nebo je dokonce trestat
 • Sledujme nejen nejrozšířenější média, ale hledejme zdroje informací – za vlastní informovanost jsme odpovědni jen my sami – i v dobách, kdy média selhala ve své roli hlídače demokracie
 • Média slouží určité skupině lidí, k naplňování jejich cílů, lidem předkládají jen to, co jim tato skupina řekne, kdo má jiný názor, je okamžitě označen a dehonestován. Lidé jsou prostřednictvím médií manipulováni pouze jednou určitou skupinou. Sociální sítě jsou blokovány, pokud tam někdo projeví odlišný názor
 • Mnozí novináři už nejsou hlídací psi demokracie, ale prodloužená ruka politiků
 1. Nedovol, aby s Tebou někdo nakládal jako s věcí.
  (čl. 10 Listiny základních práv a svobod – Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.)
 • Každý má právo sám rozhodnout, co zasahuje do jeho lidské důstojnosti – to, co nevadí jednomu, může vadit druhému
 • Nařízení povinnosti nošení respirátorů či roušek zdravým lidem může zásadně porušit právo na ochranu lidské důstojnosti citlivému člověku
 • Lidé ztratili právo na vlastní postoj (k očkování, testování, nošení respirátorů) – stali se objekty opatření vydávaných vládou bez jakéhokoliv odborného důvodu

 

 1. Postav se všem snahám Tě ponižovat nebo vyčleňovat ze společnosti.
  (čl. 1 Listiny základních práv a svobod – Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.)
 • Oddělení netestovaných dětí od dětí testovaných je nepřijatelné
 • Povinnost sedět v izolaci při jídle je nepřijatelné
 • Lidé jsou si rovni
 1. Bojuj proti diskriminaci a segregaci lidí.
  (čl. 23 Listiny základních práv a svobod – Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.)
 • Jakékoliv formy diskriminace či segregace jsou konečným znakem totality – jakkoliv zvýhodnit nebo znevýhodnit určitou skupinu osob lze jen za velice výjimečných podmínek
 • Segregace neočkovaných lidí je bezdůvodná a zcela protiprávní
 • Zvýhodňování očkovaných lidí v situaci, kdy je prokázané, že i oni mohou nákazu přenášet, je nepřijatelné.
 • Pokud selže obrana právními prostředky, každý má právo postavit se tomu, kdo ignoruje či porušuje demokratické principy státu. Proto je na čase obnovit společnost svobodných a odpovědných občanů, spojit se a vystoupit z bubliny současné ideologie.

Tato aktivita je výhradně občanská, tedy nadpolitická.

                       V úctě a s pozdravem

                         Daniel Landa a kolektiv

Informace o autorovi Z povolených zdrojů

Líbil se vám článek?
(12 hlasů)
Domácí
LADISLAV VĚTVIČKA
Předchozí článek Z povolených zdrojů  21.09.2021 2024
Krach dnu NATO v Ostravě
Na vojenskem letišťu O-Mošnov proběhla režimem protěžovana akce Dny NATO. Jak řikaju moji židovšti...
Domácí
Jste vrazi! Covidová mafie se odhaluje: pacient po druhé vakcíně na jednotce intenzivní péče, brazilský ministr...
Následujicí článek Z povolených zdrojů  24.09.2021 2410
Jste vrazi! Covidová mafie se odhaluje: pacient po druhé vakcíně na jednotce intenzivní péče, brazilský ministr...
A Pfizer se zástupcem Vojtěchem s vakcinační mafií hrají mrtvé brouky. Neměla by si veřejnost...
16.10.2021 09:50 202 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Zamykat lidi doma je taková pomalá vražda
VIDEO: Zamykat lidi doma je taková pomalá vražda

Občané Čech, Moravy a Slezska, sjednoťme se proti politické zdravotní diktatuře. Obnovme normální...

12.10.2021 19:49 379 zhlédnutí
Ekonomika
Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v září 2021
Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v září 2021

Inflace v září 2021 vysoko nad prognózou ČNB a horní hranicí tolerančního pásma cíle.

10.09.2021 03:09 957 zhlédnutí
Ekonomika
Prezident Putin zkritizoval burzovní obchod s plynem.
Prezident Putin zkritizoval burzovní obchod s plynem.

Evropané se snaží zachovat uhlíkovou neutralitu na úkor Ruské federace, řekl včera na poradě k rozvoji...

04.10.2021 21:09 408 zhlédnutí
Domácí
Proti zaujatosti. Za objektivitu. Spacáková demonstrace před Čt!
Proti zaujatosti. Za objektivitu. Spacáková demonstrace před Čt!

5.10. od 18:00 – V tento čas dorazíme před Českou televizi. Se spacáky, stany, mikrofonem. Důvod i cíl je...

05.10.2021 00:00 990 zhlédnutí
Domácí
U Trikolóry nepropadne žádný hlas, i kdyby nepřekročila 5%: důvod, proč volit Trikolóru!
U Trikolóry nepropadne žádný hlas, i kdyby nepřekročila 5%: důvod, proč volit Trikolóru!

Podvod, podvod a podvod. Velké strany za pomoci podvodných výzkumů (zveřejnili jsme důkaz) útočí na...

01.10.2021 16:57 174 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Nejhorší zářijový schodek od vzniku ČR, vyšplhal se na 326 miliard korun
Nejhorší zářijový schodek od vzniku ČR, vyšplhal se na 326 miliard korun

Šílšené, děsivé, ministryně Schillerová by měla jít do kriminálu!

27.09.2021 17:14 1514 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Lukáš Pollert: Obrací se na mě hodně lidí s problémy po očkování.
Lukáš Pollert: Obrací se na mě hodně lidí s problémy po očkování.

Mám pro ně bohužel jedinou radu: posílám je zpět, kde dávku dostali. Na Hlavní nádraží, OC Chodov, O2...

25.09.2021 13:18 15673 zhlédnutí
Domácí
Šok rodičů a jasné hlasy: Hlavní hygienička Svrčinová před soud
Šok rodičů a jasné hlasy: Hlavní hygienička Svrčinová před soud

„Zhruba 60-70 % dětí se to všechno naučilo a bojí se. Ti ani nikde nechodí. Ale pak je tady...

25.09.2021 04:01 305 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Rychlé zprávy ze světa
Rychlé zprávy ze světa

Syrský ministr zahraničí udělil Spojeným státům radu. USA mají neodkladně stáhnout svá vojska z území Sýrie,...

24.09.2021 06:52 877 zhlédnutí
Domácí
Kterak Ivan David (SPD) „lže a manipuluje“ dle cenzury veřejnoprávního Rozhlasu
Kterak Ivan David (SPD) „lže a manipuluje“ dle cenzury veřejnoprávního Rozhlasu

Úvodní foto je ukázka toho, jaké ZKUŠENÉ pionýrky či svazačky zaměstnává veřejnoprávní rozhlas k...

23.09.2021 19:05 1075 zhlédnutí
Bleskové zprávy
A je to tady: Izrael zešílel. Nebo s covidem konečně odhalil pravdu!
A je to tady: Izrael zešílel. Nebo s covidem konečně odhalil pravdu!

Očkování navždy, každý půlrok. Zelené pasy budou v Izraeli platné jen 6 měsíců. Covidový teror se stupňuje,...

23.09.2021 16:13 1658 zhlédnutí
Zahraniční
Proč jsou všude zablokovány diskuze u zavražděné Wiktorie († 16), zablokované jméno vraha a policie v Německu nabádá ke klidu?
Proč jsou všude zablokovány diskuze u zavražděné Wiktorie († 16), zablokované jméno vraha a policie v Německu nabádá ke klidu?

Großröhrsdorf- Minulý týden byla 16letá Wiktoria nalezena ubodaná k smrti v saském Großröhrsdorfu . Po několika...

24.09.2021 17:00 2410 zhlédnutí
Domácí
Jste vrazi! Covidová mafie se odhaluje: pacient po druhé vakcíně na jednotce intenzivní péče, brazilský ministr...
Jste vrazi! Covidová mafie se odhaluje: pacient po druhé vakcíně na jednotce intenzivní péče, brazilský ministr...

A Pfizer se zástupcem Vojtěchem s vakcinační mafií hrají mrtvé brouky. Neměla by si veřejnost...

22.09.2021 09:41 836 zhlédnutí
Domácí
Nejsme nemocní! DESATERO.
Nejsme nemocní! DESATERO.
 1. Zakroč proti omezování vlastní svobody.
  (čl. 8 Listiny základních práv a svobod – Osobní svoboda je
...
21.09.2021 06:43 2024 zhlédnutí
Domácí
Krach dnu NATO v Ostravě
Krach dnu NATO v Ostravě
Na vojenskem letišťu O-Mošnov proběhla režimem protěžovana akce Dny NATO. Jak řikaju moji židovšti
...
19.09.2021 22:53 266 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Rychlé zprávy ze světa
Rychlé zprávy ze světa

Jižní velení Ministerstva obrany USA poblahopřálo americkému letectvu pohlednicí omylem...

19.09.2021 08:37 1151 zhlédnutí
Ekonomika
Velké ruské banky vytvořily prvního blockchainového operátora v Rusku
Velké ruské banky vytvořily prvního blockchainového operátora v Rusku
Dokumenty o založení společnosti Distributed Register Systems podepsali zástupci společností
...
15.09.2021 16:02 668 zhlédnutí
Domácí
Díky nám bude parlament rozhodovat o uznání protilátek
Díky nám bude parlament rozhodovat o uznání protilátek

Sdílíme s Vámi záznam vystoupení Terezy Hyťhové z jednání parlamentu ze 14.9.2021. Díky němu bude...

15.09.2021 05:17 646 zhlédnutí
Domácí
Tomio Okamura: Piráti podporují nepřizpůsobivé
Tomio Okamura: Piráti podporují nepřizpůsobivé

Od plic jsem řekl Pirátům, že SPD fakt nebude naskakovat na to jejich nestálé šíření dezinformací proti...

13.09.2021 20:07 1750 zhlédnutí
Ekonomika
Hospoda v socialismu a dnes. Máme se prý nejlépe v dějinách Čechů. Skutečně?
Hospoda v socialismu a dnes. Máme se prý nejlépe v dějinách Čechů. Skutečně?

Průměrný plat v roce 1974 byl 2237 Kčs. Dnes 35 285 Kč. Poměrpřiznávaného důchodu ke mzdě klesl...

12.09.2021 18:38 1287 zhlédnutí
Domácí
Obvinění Okamury a SPD o dvojí tváři s Českou televizí by měl veřejně vysvětlit!
Obvinění Okamury a SPD o dvojí tváři s Českou televizí by měl veřejně vysvětlit!

Blíží se volby a některé strany by měly vysvětlovat, jak to s tou svobodou a čistotou skutečně myslí....

11.09.2021 23:06 444 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Statisícové protesty proti covidovému teroru napříč Evropou
Statisícové protesty proti covidovému teroru napříč Evropou

V Katalánsku 400 000 občanů protestujících proti teroru se propojilo s demonstrací za...

09.09.2021 06:51 764 zhlédnutí
Domácí
Podjaté Sommerové vadí podjatá Lipovská : - )
Podjaté Sommerové vadí podjatá Lipovská : - )
Přestože hned z několika právnických stanovisek je zřejmé, že politická angažovanost členů Rady ČT není
...
08.09.2021 04:49 1201 zhlédnutí
Domácí
Staroměstské náměstí: Vojtěchu, dnes a denně lžete do očí občanům této země. Odstupte!
Staroměstské náměstí: Vojtěchu, dnes a denně lžete do očí občanům této země. Odstupte!

Vážený pane ministře,

je to už bohužel podruhé, kdy jste opanoval ministerstvo zdravotnictví naší země....

07.09.2021 03:22 1534 zhlédnutí
Domácí
Volební manipulace Čt
Volební manipulace Čt

Zatímco v červenci a v srpnu byly zveřejňovány předvolební průzkumy v průměru každý týden, od...

04.09.2021 04:00 1358 zhlédnutí
Zahraniční
Jde do tuhého: na Slovensku už střílí do lidí, kteří se nenavakcínují!
Jde do tuhého: na Slovensku už střílí do lidí, kteří se nenavakcínují!

Maskovaný policista vystřelil na protestujícího muže z bezprostřední blízkosti gumovým...

02.09.2021 08:52 753 zhlédnutí
Domácí
Staroměstské náměstí 5.září v 15.00 v Praze: Trikolóra - Braňme normální svět
Staroměstské náměstí 5.září v 15.00 v Praze: Trikolóra - Braňme normální svět

Dneska začnu citátem, který bychom zvláště v těchto dnech a týdnech měli mít stále na paměti:...

01.09.2021 12:01 1851 zhlédnutí
Domácí
Autentický rozhovor s Markem Obrtelem, náčelníkem polní nemocnice v Afghánistánu
Autentický rozhovor s Markem Obrtelem, náčelníkem polní nemocnice v Afghánistánu

V roce 2002 byl MUDr. Marek Obrtel vyslán do operace ISAF v Afghánistánu jako velitel kontingentu a...

30.08.2021 18:51 560 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Prý kvůli covidu zemřelo v domovech seniorů 3418 lidí.
Prý kvůli covidu zemřelo v domovech seniorů 3418 lidí.

Ty zprávy, když lidé odmítají vakcíny, se množí jak houby po dešti. Asociace poukazuje na to, že...

28.08.2021 18:52 440 zhlédnutí
Bleskové zprávy
ČNB přitvrzuje: zvěrstva ministryně Schillerové začíná krotit
ČNB přitvrzuje: zvěrstva ministryně Schillerové začíná krotit

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro...

26.08.2021 07:49 1157 zhlédnutí
Domácí
"Diplomatka Hybášková a vysoký úředník Hladík, pod vlivem alkoholu otočili..."
"Diplomatka Hybášková a vysoký úředník Hladík, pod vlivem alkoholu otočili..."

Jednak tedy auto, v kterém odjížděli ze slavnostní recepce MZV, kde to zřejmě žilo, a potom rovněž v...

25.08.2021 18:43 1028 zhlédnutí
Domácí
Když dělá Seznam propagandu …
Když dělá Seznam propagandu …

Já se vážně omlouvám, ale dneska se s vámi musím podělit o další neuvěřitelnou PR práci Seznamu. Včera...

19.08.2021 22:37 1407 zhlédnutí
Domácí
Lékař a místopředseda Svobodných: Chovají se k nám jako k ovcím. Pseudoodborníci jako Flegr, profesor životního prostředí. Zdravotnický bizár
Lékař a místopředseda Svobodných: Chovají se k nám jako k ovcím. Pseudoodborníci jako Flegr, profesor životního prostředí. Zdravotnický bizár

Miroslav Havrda je lékař, ale současně místopředseda Svobodných. Události posledního roku, kdy za...

Nové články

K tématu