Autentický rozhovor s Markem Obrtelem, náčelníkem polní nemocnice v Afghánistánu

01.09.2021 12:01 1849 zhlédnutí
Autor článku
Z povolených zdrojů

V roce 2002 byl MUDr. Marek Obrtel vyslán do operace ISAF v Afghánistánu jako velitel kontingentu a náčelník 11. polní nemocnice AČR a následně v roce 2003 do Kosova jako zdravotnický poradce velitele Mnohonárodnostní brigády Střed v Prištině.

 Z amerického překladu Prohlášení pro bělehradský deník: „V Kosovu došlo ke genocidě proti Srbům, kterou vyvolal Západ. Z tohoto důvodu jsem naplněn smutkem, hořkostí a zklamáním, protože jsem byl součástí aparátu NATO. Také jsem byl svědkem toho, jak se z narkobaronů stali vážení úředníci takzvaného státu Kosovo a jak se z masových vrahů stali hrdinové.

 

 1. S Afghánistánem máš osobní zkušenosti. Můžeš připomenout, kdy jsi tam pobýval a co jsi měl v náplni práce?

Poté, co jsem s týmem spolupracovníků připravil k vyslání do operace ISAF 6. polní nemocnici, stal jsem se následně velitelem kontingentu (všech jednotek vyslaných do příslušné operace naší armádou) a náčelníkem 11. polní nemocnice, kterou jsem si musel postavit a připravit zcela od začátku, protože již v té době v armádě chyběli vycvičení profesionálové ve všech druzích vojsk, které jsem v nemocnici potřeboval, zejména však zdravotníci. To se psaly roky 2002 a 2003, přičemž já jsem se svou 11. polní nemocnicí v Afghánistánu strávil přelom těchto dvou let, od podzimu 2002 do jara 2003. Hlavní náplní – operačním úkolem nemocnice – byla péče o vojáky koaličních uskupení na úrovni tzv. ROLE 3, tedy nejvyšší stupeň poskytované zdravotnické péče na bojišti, ale zároveň také humanitární péče zaměřená na místní obyvatelstvo v rámci operačního prostoru ISAF.

 1. Pokud si dobře pamatuji, byl jsi tam spíš zpočátku po americké intervenci, jak na Tebe působili běžní obyvatelé?

Naše mise měla, jak už jsem řekl, významný úkol v humanitární oblasti směrem k obyvatelstvu. Domnívám se, že tento úkol byl naší zdravotnickou etapou čestně a beze zbytku splněn. Také jistě proto byly vztahy mezi místním obyvatelstvem a nemocnicí velmi dobré. Místní autority, domnívám se, na schopnosti ovlivnit průběh zdravotnické péče směrem k lidem, také slušně profitovaly, takže jsme požívali i jisté ochrany z jejich strany. Afghánští obyvatelé jsou neuvěřitelně chudí, prostí a negramotní, byli poměrně vděční za pomoc, kterou jsme jim poskytli, ale samozřejmě ne všichni a ne pořád stejně. Afghánci jsou také neuvěřitelně hrdí, poslušní směrem ke svým kmenovým náčelníkům a velmi těžko snášejí jakoukoliv nadvládu cizích mocností. A v tomto směru jsme byli, pomoc nepomoc, obyčejnými okupanty jejich země, vnucujícími jim pravidla života, o která absolutně nestojí, snad jen pouhá hrstka z nich. Proto bylo například ostřelování bojových základen mise ISAF, ale zejména také „Enduring Freedom“ (název této operace se jejím  provedením tedy naprosto neopodstatnil), na denním pořádku. A v průběhu let okupace se tato nenávist vůči koaličním vojskům jen prohlubovala a přibývalo i mrtvých a raněných.

 1. Dalo se už tehdy odhadovat, že podpora Talibanu bude i za nových podmínek mezi obyvatelstvem dlouhodobá?

Podpora Tálibanu se dá vypozorovat dvojí. Jedna ta jaksi „přirozená“, kterou vyjadřují jakémukoliv podobnému hnutí všichni islámští fundamentalisté a příznivci politického islámu a ta je nezlomná a velmi tvrdá a radikální. Tu jsme pociťovali v době mise v Afghánistánu také formou různých útoků a atentátů jak na vojáky, tak na místní samosprávy, které s koaličními vojsky spolupracovaly (útoky tzv. na vlastní byly v té době snad i častější, než na samotné okupační síly).

Druhou formou podpory je ta vynucená, způsobená strachem, strachem ze samotných represí ze strany vůdců Tálibanu, ale také strachem z božího trestu, z hněvu Alláha, který nestrpí jakoukoliv spolupráci s bezvěrci, natož proti vůli samotných islámských vůdců. Odhadovat se to tedy jistě dalo.

 1. NATO vydrželo v Afghánistánu dlouhých dvacet let. Jaké jsou podle Tebe důvody rozhodnutí o ukončení této "mise"?

Zcela jistě finanční, protože mise stála americkou administrativu neuvěřitelných více než 800 miliard dolarů, což přiznává Pentagon, berme to tedy jako náklady přímé, odhady uvádějí, že skutečné náklady na celé toto dobrodružství byly více než dvojnásobné. Většinu těchto peněz však inkasovaly vojensko-průmyslové komplexy, které by jistě válčily klidně dál. Pak jsou tu však další důvody.

Celá okupační anabáze stála životy přibližně čtvrt milionu lidí. Z toho necelé tři tisíce amerických vojáků a více než 20 000 jich bylo zraněno. Posttraumatická stresová porucha (to není jen stav po prodělaném zranění, ale stav vzniklý i po samotném prožitku – psychotraumatu - takové mise, jako byla ta afghánská) zabije podle některých pramenů až několik tisíc válečných veteránů v USA ročně. Celá tato mise z pohledu amerického občana nic nedokázala, snad jen enormní nárůst produkce drog na okupovaném území a jejich transport do USA, ale i Západní Evropy. Ukázala se naprosto nesmyslnou v kontrastu s výše uvedeným. Veřejné mínění je již neudržitelné. Je třeba najít si „jinou válku“, vysvětlit lidem její nezbytnost a napojit se znovu na veřejné penězovody. Pro zajímavost, i Česká republika utrácela v Afghánistánu více než miliardu ročně.

 1. Dlouhodobým úkolem NATO byl mimo jiné výcvik a vybudování místní armády. Až na jeden prakticky všechny armádní sbory nyní vyklidily své pozice bez boje. Čím si vysvětlit naprostý kolaps dobře vyzbrojené a údajně skvěle vycvičené armády?

Tuto otázku lze mimo jiné vysvětlit i tím, o čem jsem hovořil na téma „podpory Tálibanu“. Jakmile cvičitelé a takzvaní spojenci ukážou Afgháncům záda, je po loajalitě, demokracii, odvaze i motivaci. Národ se podřídí Tálibanu a kmenovým náčelníkům. Afghánská armáda a policie nikoho nezajímá. Nikdo nechce zemřít proto, že podporuje složky, které zde vybudovali okupanti proti vůli vládnoucí vrstvy. Afghánští vojáci a policisté se stanou vyhnanci ve své zemi a čeká je trpký osud.

 

Jsou zde však také jiné důvody. Ozbrojené složky byly zpočátku placeny Američany. Po rozhodnutí o odchodu amerických sil a spojeneckých sil NATO se peníze měly dostávat k vojákům a policistům cestou afghánské vlády. Jak už ale bývá v těchto končinách zvykem (bylo tomu tak vždy i s jakoukoliv humanitární pomocí), finance se k samotným vojákům a policistům nedostávaly. Podle oficiálních zdrojů jim začala chybět i munice a dokonce jídlo. Takový voják opravdu neoplývá příliš velkou bojovou morálkou, zvláště když má bojovat v podstatě v občanské válce !

 1. Za dvacet let stálo americké dobrodružství obrovské množství životů mezi afghánskými civilisty, ale i mezi našimi vojáky. Mělo to vůbec nějaký smysl? Může se politická reprezentace podívat pozůstalým po našich vojácích zpříma do očí?

Ano, jak už jsem zčásti řekl, uvádí se oficiálně okolo 250 000 lidských životů. K tomu je nutno připočíst také zmiňované nepřímé oběti mezi veterány po celém světě. Z onoho čtvrt milionu obětí je dle jistých dostupných statistik přes 70 tisíc zabitých afghánských a pákistánských civilistů, asi 70 tisíc zabitých afghánských vojáků a policistů, asi 2500 zabitých amerických vojáků, přes 21 tisíc amerických vojáků bylo zraněno, 3800 zabitých privátních kontraktorů, skoro 1200 zabitých vojáků dalších zemí NATO, z toho také 14 českých! Necelých šest stovek zabitých humanitárních pracovníků a hodně přes sto zabitých novinářů.

Před třemi lety jsem v pořadu „Máte slovo...“ Michaely Jílkové vpadl do řeči jednomu řečníku protistrany, který začal něco ve smyslu: „Kdyby se naše země nezapojila do afghánského konfliktu.....“, a já jsem na to reagoval: „Tak váš syn mohl žít...“, na adresu matky zabitého vojáka, kterou tam pozvali. Strhla se obrovská bouře. Jak si to můžete dovolit, říct matce vojáka, který padl v Afghánistánu, něco takového.... Odpověděl jsem si (bohužel už ne na kameru, protože to už nešlo), že právě já si to dovolit můžu. Byl jsem ve stejné situaci jako onen voják.

Sloužil jsem stejně nesmyslným a zločinným zájmům korporátních fašistů pod pláštíkem lidských práv, svobody a demokracie, jako on. Jen jsem měl více štěstí. Kdybych ho neměl, asi by moje máma oplakávala moji smrt a kladla by si stejnou otázku jako máma zemřelého vojáka, jestli moje smrt měla nějaký smysl. A krutá odpověď zní..... NE, smrt žádného vojáka, který zemře pro cizí zájmy v cizí zemi, jako okupant ve službách korporátních fašistů smysl nemá. Kdyby měl tento voják ženu a čtyři děti a dokázal je správně vychovat, bylo by to mnohem lepší využití mladého života. Hloupé kecy politiků o tom, jak se u Kábulu bojuje za Prahu tady neobstojí a na jejich místě bych se pozústalým do očí nedíval.

 1. Po odchodu sovětských vojsk vydržela Nadžíbulláhova vláda ještě tři roky. Předpokládal jsi tak rychlý totální kolaps současné loutkové vlády?

Nepředpokládal. Já jsem to věděl, protože jsem si Afghánistán odžil. A taky jsem to několikrát nahlas a do různých médií řekl a opět jsem za to byl pranýřován a ostouzen jako nějaký zrádce západních hodnot a  falešný prorok. Tvrdil jsem doslova a do písmene, že s odchodem posledního vojáka koalice dojde na opětovnou vládu radikálních islamistů, ať už kterékoliv její frakce. Spletl jsem se tedy vlastně. Došlo k tomu ještě dříve. Zmiňovaný Nadžíbulláh nakonec vykastrován a usmýkán za náklaďákem Táliby visel na jednom z „kandelábrů“ kábulského (nefungujícího) osvětlení (dokonce jsem i viděl na kterém) a současné představitele stávajícího prozápadního režimu čeká totéž. Proto ten masový úprk a panika na letišti v Kábulu. Ani tohle ten prohnilý západní korporátní fašismus nezvládl.....a nebo mu na těch lidech vůbec nezáleží, stejně jako na nás.

 1. Zdá se, že se kolo dějin vrací o dvacet let zpět. Je podle Tebe nějaký rozdíl mezi Talibanem let 1996-2001 a tím současným?

Rozdíl tady určitě bude. Táliby (včetně Sauda Ussámy-bin-Ládina) si vychovala CIA. Ta si je taky vyzbrojila a z velké části ve výcvikových táborech vycvičila, samozřejmě proti Sovětům. Pak si žili svým životem, až se odehrála komedie s 11. zářím 2001 a vším, co mělo a muselo následovat a spojenci se stali nepřáteli. Alespoň na oko a nebo nechtěli poslouchat? Nevím. Každopádně mělo být v rámci vojenských operací prvoplánově napadeno a zničeno sedm zemí na Blízkém a Středním Východě. Afghánistán nechyběl. Dnešní Tálibán je sebevědomější (vždyť má na svém kontě nejen výhru v boji proti Sovětům, ale nyní po dvaceti letech také výhru v boji proti největší armádě světa a celému NATO, kdy jen armáda Spojených států čerpá rozpočet 720 miliard dolarů ročně). Je ale také více poučen z nezdarů i z konečných úspěchů. Ví dnes zcela jednoznačně s čím může počítat. O tom jsme mluvili v předchozích bodech. A nyní, díky drtivé porážce afghánské armády a policie bude také vcelku dobře vyzbrojen, protože veškerá výzbroj, technika a materiál padla do jejich rukou. Proklamace vůdců Tálibánu o konečném vítězství islámu na celém světě a nastolení práva Šaríja jsou toho všeho důkazem. A jakkoliv to zní nadneseně, nelze tato slova brát na lehkou váhu, protože skutečná síla, soudržnost a akceschopnost Aliance (NATO) se zde jasně projevila. Toto je skutečný výsledek celé afghánské vojenské anabáze, která stála statisíce životů.

 1. Jsou náznaky, že Čína, Pákistán, Írán a možná i Rusko hodlají navázat s novou vládou Talibanu kontakty a spolupráci. Je tohle správná cesta nebo naopak Západem propagovaná izolace?

Já osobně jsem zastáncem toho, že žádné mezinárodní společenství se nemá právo vměšovat do vnitřních záležitostí jednotlivých států na světě, pokud o to prokazatelně lid onoho státu prostřednictvím své vlády nepožádá z nějakého důvodu hodného zvláštního zřetele. V žádném případě nelze státům, jako je Afghánistán, ale i třeba Pákistán, Írán, Irák nebo Lybie, natož Sýrie, vnucovat západní styl života, západní hodnoty, vyvážet demokracii a řešit svobodu a nezávislost v cizích zemích. Navíc když západní pseudohodnoty a naprosto sebevražedný styl života ničí západní civilizaci v přímém přenosu. Pokud máme zájem na korektní spolupráci s tím či oním státem, je třeba vytvářet oboustranně výhodnou zahraniční politiku v rámci korektní spolupráce. Pokud se Afghánistán vrátí ke svému tradičnímu uspořádání a ve státě zavládne nějaký systém, je jistě mnohem efektivnější a z hlediska bezpečnosti i logičtější s ním spolupracovat a rozvíjet nějaké vztahy, ať už obchodní nebo mezinárodně-politické na úrovni smluv a dohod. Takzvaná izolace, kterou by hájil západ jistě nepovede například k přerušení toku narkotik z afghánských polí v Herátu balkánskou cestou přes Kosovo do Evropy a USA....

 1. Lze tvrdit, že Kábul se stal druhým americkým Saigonem a bude to mít podle Tebe vliv na agresivní intervenční politiku USA, resp. NATO?

Kábul se stal žel Bohu již několikátým americkým Saigonem, protože americká armáda vedená globálními fašistickými korporacemi vojensko-průmyslových komplexů „deep state“ od  problematického účelového vítězství ve 2. světové válce žádnou další válku nevyhrála. Není to však neschopností jejích vojáků nebo velitelů, je to tím, že tyto války se vedou jen a pouze pro peníze, je jedno kde, je jedno s kým, důvod a obhajoba se vždycky najde, hlavně musejí dlouho trvat a přinést kýžené zisky do kasiček těch, kteří válku „objednali“. Po počátečním nadšení „boje za demokracii, lidská práva, svobodu a nezávislost“ , proti terorismu, na obranu své země na druhé straně zeměkoule, vždycky přijde rozlada, vyčerpání, naprostá ztráta motivace a pocit zmaru z naprosté zbytečnosti a nesmyslnosti celé války a to rozhodně na bojové morálce nepřidá... Nakonec nezbývá, než danou lokalitu opustit, neřku-li z ní utéct jako zpráskaní psi a další „Saigon je na světě“. Z tohoto pohledu je na tom protivník vždy lépe. Bojuje totiž za vlastní zem, proti nepříteli a okupantovi, a v tom je rozdíl. Agresivní intervenční politika USA – rozumějme globalistického korporátně-fašistického deep state bude trvat do té doby, dokud budou jeho představitelé u moci. A aby byli, proto musel být například zpáchán kolosální podvod v dějinách s volebním vítězstvím nebohého Joea Bidena proti Donaldu Trumpovi.

 1. Jsi dlouhodobým propagátorem vystoupení naší země z NATO. Je na to teď pravý čas a bylo by to vůbec reálné?

Obávám se, že včera bylo pozdě. Okamžikem, kdy jsme se jako 14 dnů stará členská země NATO snížili k agresi vůči bratrskému srbskému národu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, bez vyhlášení války a dopustili jsme vraždění malých dětí ve školkách, bombardování vlaků, nemocnic, hotelů a škol „humanitárními chirurgicky přesnými bombami“ z letadel USA a spojenců, stali jsme se jako země mezinárodními zločinci v mezinárodní zločinecké organizaci zvané Severoatlantická aliance a od té doby máme jako země na rukou krev statisíců dalších obětí krvelačného řádění globálních elit.

Propásli jsme „šanci“ vystoupit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí k datu vypršení smlouvy, trvající 20 let od vstupu, což byla obrovská chyba a další důkaz naprostého vazalství naší země a jejích politických nohsledů v roli představitelů státu.

Nyní máme další šanci, protože NATO prokázalo porážkou v Afghánistánu mimo jiné svou naprostou neschopnost, proč v něm tedy setrvávat?

Informace o autorovi Z povolených zdrojů

Líbil se vám článek?
(20 hlasů)
Bleskové zprávy
Prý kvůli covidu zemřelo v domovech seniorů 3418 lidí.
Předchozí článek Z povolených zdrojů  30.08.2021 559
Prý kvůli covidu zemřelo v domovech seniorů 3418 lidí.
Ty zprávy, když lidé odmítají vakcíny, se množí jak houby po dešti. Asociace poukazuje na to, že...
Domácí
Trikolóra
Následujicí článek Z povolených zdrojů  02.09.2021 753
Staroměstské náměstí 5.září v 15.00 v Praze: Trikolóra - Braňme normální svět
Dneska začnu citátem, který bychom zvláště v těchto dnech a týdnech měli mít stále na paměti:...

Štítky: USA

16.10.2021 09:50 154 zhlédnutí
Domácí
VIDEO: Zamykat lidi doma je taková pomalá vražda
VIDEO: Zamykat lidi doma je taková pomalá vražda

Občané Čech, Moravy a Slezska, sjednoťme se proti politické zdravotní diktatuře. Obnovme normální...

12.10.2021 19:49 376 zhlédnutí
Ekonomika
Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v září 2021
Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v září 2021

Inflace v září 2021 vysoko nad prognózou ČNB a horní hranicí tolerančního pásma cíle.

10.09.2021 03:09 953 zhlédnutí
Ekonomika
Prezident Putin zkritizoval burzovní obchod s plynem.
Prezident Putin zkritizoval burzovní obchod s plynem.

Evropané se snaží zachovat uhlíkovou neutralitu na úkor Ruské federace, řekl včera na poradě k rozvoji...

04.10.2021 21:09 407 zhlédnutí
Domácí
Proti zaujatosti. Za objektivitu. Spacáková demonstrace před Čt!
Proti zaujatosti. Za objektivitu. Spacáková demonstrace před Čt!

5.10. od 18:00 – V tento čas dorazíme před Českou televizi. Se spacáky, stany, mikrofonem. Důvod i cíl je...

05.10.2021 00:00 988 zhlédnutí
Domácí
U Trikolóry nepropadne žádný hlas, i kdyby nepřekročila 5%: důvod, proč volit Trikolóru!
U Trikolóry nepropadne žádný hlas, i kdyby nepřekročila 5%: důvod, proč volit Trikolóru!

Podvod, podvod a podvod. Velké strany za pomoci podvodných výzkumů (zveřejnili jsme důkaz) útočí na...

01.10.2021 16:57 173 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Nejhorší zářijový schodek od vzniku ČR, vyšplhal se na 326 miliard korun
Nejhorší zářijový schodek od vzniku ČR, vyšplhal se na 326 miliard korun

Šílšené, děsivé, ministryně Schillerová by měla jít do kriminálu!

27.09.2021 17:14 1512 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Lukáš Pollert: Obrací se na mě hodně lidí s problémy po očkování.
Lukáš Pollert: Obrací se na mě hodně lidí s problémy po očkování.

Mám pro ně bohužel jedinou radu: posílám je zpět, kde dávku dostali. Na Hlavní nádraží, OC Chodov, O2...

25.09.2021 13:18 15655 zhlédnutí
Domácí
Šok rodičů a jasné hlasy: Hlavní hygienička Svrčinová před soud
Šok rodičů a jasné hlasy: Hlavní hygienička Svrčinová před soud

„Zhruba 60-70 % dětí se to všechno naučilo a bojí se. Ti ani nikde nechodí. Ale pak je tady...

25.09.2021 04:01 302 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Rychlé zprávy ze světa
Rychlé zprávy ze světa

Syrský ministr zahraničí udělil Spojeným státům radu. USA mají neodkladně stáhnout svá vojska z území Sýrie,...

24.09.2021 06:52 876 zhlédnutí
Domácí
Kterak Ivan David (SPD) „lže a manipuluje“ dle cenzury veřejnoprávního Rozhlasu
Kterak Ivan David (SPD) „lže a manipuluje“ dle cenzury veřejnoprávního Rozhlasu

Úvodní foto je ukázka toho, jaké ZKUŠENÉ pionýrky či svazačky zaměstnává veřejnoprávní rozhlas k...

23.09.2021 19:05 1073 zhlédnutí
Bleskové zprávy
A je to tady: Izrael zešílel. Nebo s covidem konečně odhalil pravdu!
A je to tady: Izrael zešílel. Nebo s covidem konečně odhalil pravdu!

Očkování navždy, každý půlrok. Zelené pasy budou v Izraeli platné jen 6 měsíců. Covidový teror se stupňuje,...

23.09.2021 16:13 1657 zhlédnutí
Zahraniční
Proč jsou všude zablokovány diskuze u zavražděné Wiktorie († 16), zablokované jméno vraha a policie v Německu nabádá ke klidu?
Proč jsou všude zablokovány diskuze u zavražděné Wiktorie († 16), zablokované jméno vraha a policie v Německu nabádá ke klidu?

Großröhrsdorf- Minulý týden byla 16letá Wiktoria nalezena ubodaná k smrti v saském Großröhrsdorfu . Po několika...

24.09.2021 17:00 2409 zhlédnutí
Domácí
Jste vrazi! Covidová mafie se odhaluje: pacient po druhé vakcíně na jednotce intenzivní péče, brazilský ministr...
Jste vrazi! Covidová mafie se odhaluje: pacient po druhé vakcíně na jednotce intenzivní péče, brazilský ministr...

A Pfizer se zástupcem Vojtěchem s vakcinační mafií hrají mrtvé brouky. Neměla by si veřejnost...

22.09.2021 09:41 835 zhlédnutí
Domácí
Nejsme nemocní! DESATERO.
Nejsme nemocní! DESATERO.
 1. Zakroč proti omezování vlastní svobody.
  (čl. 8 Listiny základních práv a svobod – Osobní svoboda je
...
21.09.2021 06:43 2022 zhlédnutí
Domácí
Krach dnu NATO v Ostravě
Krach dnu NATO v Ostravě
Na vojenskem letišťu O-Mošnov proběhla režimem protěžovana akce Dny NATO. Jak řikaju moji židovšti
...
19.09.2021 22:53 265 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Rychlé zprávy ze světa
Rychlé zprávy ze světa

Jižní velení Ministerstva obrany USA poblahopřálo americkému letectvu pohlednicí omylem...

19.09.2021 08:37 1150 zhlédnutí
Ekonomika
Velké ruské banky vytvořily prvního blockchainového operátora v Rusku
Velké ruské banky vytvořily prvního blockchainového operátora v Rusku
Dokumenty o založení společnosti Distributed Register Systems podepsali zástupci společností
...
15.09.2021 16:02 667 zhlédnutí
Domácí
Díky nám bude parlament rozhodovat o uznání protilátek
Díky nám bude parlament rozhodovat o uznání protilátek

Sdílíme s Vámi záznam vystoupení Terezy Hyťhové z jednání parlamentu ze 14.9.2021. Díky němu bude...

15.09.2021 05:17 645 zhlédnutí
Domácí
Tomio Okamura: Piráti podporují nepřizpůsobivé
Tomio Okamura: Piráti podporují nepřizpůsobivé

Od plic jsem řekl Pirátům, že SPD fakt nebude naskakovat na to jejich nestálé šíření dezinformací proti...

13.09.2021 20:07 1748 zhlédnutí
Ekonomika
Hospoda v socialismu a dnes. Máme se prý nejlépe v dějinách Čechů. Skutečně?
Hospoda v socialismu a dnes. Máme se prý nejlépe v dějinách Čechů. Skutečně?

Průměrný plat v roce 1974 byl 2237 Kčs. Dnes 35 285 Kč. Poměrpřiznávaného důchodu ke mzdě klesl...

12.09.2021 18:38 1287 zhlédnutí
Domácí
Obvinění Okamury a SPD o dvojí tváři s Českou televizí by měl veřejně vysvětlit!
Obvinění Okamury a SPD o dvojí tváři s Českou televizí by měl veřejně vysvětlit!

Blíží se volby a některé strany by měly vysvětlovat, jak to s tou svobodou a čistotou skutečně myslí....

11.09.2021 23:06 443 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Statisícové protesty proti covidovému teroru napříč Evropou
Statisícové protesty proti covidovému teroru napříč Evropou

V Katalánsku 400 000 občanů protestujících proti teroru se propojilo s demonstrací za...

09.09.2021 06:51 763 zhlédnutí
Domácí
Podjaté Sommerové vadí podjatá Lipovská : - )
Podjaté Sommerové vadí podjatá Lipovská : - )
Přestože hned z několika právnických stanovisek je zřejmé, že politická angažovanost členů Rady ČT není
...
08.09.2021 04:49 1201 zhlédnutí
Domácí
Staroměstské náměstí: Vojtěchu, dnes a denně lžete do očí občanům této země. Odstupte!
Staroměstské náměstí: Vojtěchu, dnes a denně lžete do očí občanům této země. Odstupte!

Vážený pane ministře,

je to už bohužel podruhé, kdy jste opanoval ministerstvo zdravotnictví naší země....

07.09.2021 03:22 1533 zhlédnutí
Domácí
Volební manipulace Čt
Volební manipulace Čt

Zatímco v červenci a v srpnu byly zveřejňovány předvolební průzkumy v průměru každý týden, od...

04.09.2021 04:00 1358 zhlédnutí
Zahraniční
Jde do tuhého: na Slovensku už střílí do lidí, kteří se nenavakcínují!
Jde do tuhého: na Slovensku už střílí do lidí, kteří se nenavakcínují!

Maskovaný policista vystřelil na protestujícího muže z bezprostřední blízkosti gumovým...

02.09.2021 08:52 753 zhlédnutí
Domácí
Staroměstské náměstí 5.září v 15.00 v Praze: Trikolóra - Braňme normální svět
Staroměstské náměstí 5.září v 15.00 v Praze: Trikolóra - Braňme normální svět

Dneska začnu citátem, který bychom zvláště v těchto dnech a týdnech měli mít stále na paměti:...

01.09.2021 12:01 1850 zhlédnutí
Domácí
Autentický rozhovor s Markem Obrtelem, náčelníkem polní nemocnice v Afghánistánu
Autentický rozhovor s Markem Obrtelem, náčelníkem polní nemocnice v Afghánistánu

V roce 2002 byl MUDr. Marek Obrtel vyslán do operace ISAF v Afghánistánu jako velitel kontingentu a...

30.08.2021 18:51 559 zhlédnutí
Bleskové zprávy
Prý kvůli covidu zemřelo v domovech seniorů 3418 lidí.
Prý kvůli covidu zemřelo v domovech seniorů 3418 lidí.

Ty zprávy, když lidé odmítají vakcíny, se množí jak houby po dešti. Asociace poukazuje na to, že...

28.08.2021 18:52 439 zhlédnutí
Bleskové zprávy
ČNB přitvrzuje: zvěrstva ministryně Schillerové začíná krotit
ČNB přitvrzuje: zvěrstva ministryně Schillerové začíná krotit

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro...

26.08.2021 07:49 1156 zhlédnutí
Domácí
"Diplomatka Hybášková a vysoký úředník Hladík, pod vlivem alkoholu otočili..."
"Diplomatka Hybášková a vysoký úředník Hladík, pod vlivem alkoholu otočili..."

Jednak tedy auto, v kterém odjížděli ze slavnostní recepce MZV, kde to zřejmě žilo, a potom rovněž v...

25.08.2021 18:43 1027 zhlédnutí
Domácí
Když dělá Seznam propagandu …
Když dělá Seznam propagandu …

Já se vážně omlouvám, ale dneska se s vámi musím podělit o další neuvěřitelnou PR práci Seznamu. Včera...

19.08.2021 22:37 1407 zhlédnutí
Domácí
Lékař a místopředseda Svobodných: Chovají se k nám jako k ovcím. Pseudoodborníci jako Flegr, profesor životního prostředí. Zdravotnický bizár
Lékař a místopředseda Svobodných: Chovají se k nám jako k ovcím. Pseudoodborníci jako Flegr, profesor životního prostředí. Zdravotnický bizár

Miroslav Havrda je lékař, ale současně místopředseda Svobodných. Události posledního roku, kdy za...

Nové články

K tématu